Kontakt

Eesti Keskkonnaühenduste Koda

EKO eesistuja 2019. aastal on SA Eestimaa Looduse Fond.

Aadress:
Lai 29, Tartu 51005, Eesti
NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti
lisada ka esindusorganisatsiooni nimi

Koordinaator: Laura Uibopuu
info@eko.org.ee

Facebook: Eesti Keskkonnaühenduste Koda