Poliitikasoovitused Riigikogu valimisteks


Et saada jõukaks ja stabiilseks riigiks, on Eestil vaja muutuda infoühiskonnaks, mitte jääda riigina kinni toorainesõltuvusse. Keskendumine loodusvarade üha suuremale kasutamisele on lühinägelik ega ole pikemas perspektiivis jätkusuutlik arengusuund, leiavad kümme keskkonnaühendust.

Vt poliitikasoovitusi

 
Loe lisaks

Keskkonnateo tiitli pälvisid teadlased, kirve Keskkonnaamet4.01.2018
Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) andis 2017. aasta keskkonnateo tiitli Asko Lõhmusele ja Raul Rosenvaldile nende panuse eest teadusargumentatsiooni toomisel avalikku metsadebatti. Keskkonnakirve sai Keskkonnaamet, kes andis seadust eirates loa teha Nursipalus suurel maa-alal lageraie.
Loe lisaks