Osalusjuhend

Koostasime selle juhendi inimeste jaoks, kes tahaksid osaleda kohalikus planeerimisprotsessis või rääkida kaasa mõne muu keskkonnaotsuse kujundamises. Keskkonna all peame silmas laiemat keskkonda kui puhtalt looduskeskkond, sest jätkusuutliku arengu mõistes koosneb keskkond majandus-, sotsiaal- ja looduskeskkonnast ning tasakaalust nende vahel.

Juhend on mõeldud just kohalikule elanikule, kes igapäevaselt ei puutu kokku ametnike, bürokraatia, dokumentide ja muu säärasega, kuid kel on ootamatult tekkinud vajadus sõna sekka öelda, sest kavandatavad otsused hakkavad mõjutama tema elukeskkonda.

Juhendist leiab kokkuvõtliku kirjelduse sellest, millised on põhilised kohaliku tasandi keskkonnaotsused ja osalemise reeglid (I osas), samuti valdkonnaspetsiifilisi nõuandeid ja muid kasulikke nippe (II osas). Oleme teksti kirjutanud vabas vormis, kuid joonealustes viidetes esitanud ka vastavad seadused ja paragrahvid, et vajadusel saaksite sealt täpsemat sõnastust järgi vaadata.

Ärge kartke ametiasutustega suhtlemist ning nende kohati tõrjuvat hoiakut. Küsige nende käest vajalikku nõu ja infot. Pidage meeles, et kuigi ametnikud teavad seadusi tõenäoliselt täpsemini kui teie, on palju asju, milles teie võite olla targem. Samuti tõlgendavad ametnikud seadust teinekord poliitilisest survest tingitud viisil. Seega, ärge heituge ning uskuge, et lihtsa „talupoja-mõistuse“ ning loogikaga on võimalik ennast kehtestada.

Juhend on otseselt seotud Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) koduleheküljel asuva elektroonse avaliku andmebaasiga , kuhu on üles seatud erinevate valdkondade juhtumid (kokku enam kui 50 juhtumit), milles EKO liikmesorganisatsioonid või teised vabaühendused on aastate jooksul osalenud. Oleme juhendis välja toonud mõningad otseviited andmebaasile, kuid kui otsustate kohalikes otsustusprotsessides kaasa lüüa, soovitame andmebaasi täpsemalt uurida ning sealsete erinevate juhtumitega põhjalikumalt tutvuda!

Juhend on koostatud seisuga detsember 2009; palume arvestada võimalusega, et aja möödudes võib seadustega seotud tekst muutuda.

Juhendi koostamist, elektroonse andmebaasi loomist ja pidevat planeeringute jälgimist üle Eesti on toetanud Vabaühenduste Fond, mis on Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismidest rahastatud toetusskeem. Juhendi väljaandmist on kaasrahastanud Ida-Euroopa riikide keskkonnaorganisatsioone liitev võrgustik CEE Bankwatch Network.

 

« Tagasi

Koduleht Maxilt