Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
USA-s süveneb skeptitsism GM toidu suhtes
Samal ajal kui enam kui 2/3 toidust USA toiduaineteturul sisaldab GM põllukultuure, süveneb ameeriklastes viimastel aastatel tasapisi skeptitsism GM toidu suhtes.

Teadlased uurisid, kas ameeriklaste arvates on GM toit terviserisk või kasulik.

Cornelli Ülikooli (USA) teadlased eesotsas dotsent James Shanahan'iga selgitasid välja, et kuigi poolt ja vastu arvamused jagunevad enam-vähem pooleks, on viimase kolme aasta jooksul skeptikute osakaal pisut suurenenud.

Üldiselt teadvustasid naised ja mitte-euroopa päritolu inimesed enam riske, mida toob kaasa biotehnoloogia kasutamine toiduainetetööstuses, võrreldes meeste ja euroopa päritolu inimestega. Vabariiklased toetasid rohkem GM toitu, võrreldes teiste poliitiliste suundade esindajatega.

Uuring koosnes ajavahemikul 2003-2005 läbi viidud neljast riiklikust küsitlusest (keskmiselt 750 küsitletavat iga kord) ning kolmest New Yorkis samal ajal läbi viidud küsitlusest (keskmiselt 850 küsitletavat iga kord). Riiklikud küsitlused uurisid kümnepallisüsteemis toetust GM toidule, New Yorki küsitlused uurisid samas skaalas GM toidu kasutamisega kaasneda võivate terviseriskide teadvustamist.

James Shanahan'i sõnul langesid mõlemate küsitluste tulemused omavahel hästi kokku. Mõlemad näitasid kolme aasta vältel kerget, ent olulist nihet GM toiduga kaasneda võivate riskide teadvustamise suurenemise ja toetuse vähenemise suunas.

Konkreetsemalt vähenes kolme aasta jooksul toetus GM toidule kümnepallisüsteemis 5,6 punktilt 5,2 punktile; riskide teadvustamine suurenes vastavalt 5,4 punktilt 6,1 punktini.

Allikas:
http://www.genomics.ee/index.php?lang=est&nid=1642