Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Eesti Keskkonnaühenduste seisukohad GMO-de kasvatamise kohta
Eesti Keskkonnaühenduste Koda esitas jaanuari lõpul oma seisukohad nn. kooseksisteerimise küsimuses põllumajandus- ja keskkonnaministrile ning kooseksisteerimise regulatsiooni väljatöötavale komisjonile.

Põllumajandusministeeriumi poolt seni esitatud väide, et kooseksisteerimise (st GM--, tava- ja mahetaimede paralleelse kasvatamise) küsimus ei ole seotud keskkonnaküsimustega ning et protsessi tuleb kaasata ainult põllumajandustootjaid, ei ole EKO hinnangul õige. Kuivõrd soovitakse muuta geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadust ning kooseksisteerimise regulatsiooni kehtestamise võimalus tuleneb EL direktiivist, mis käsitleb GMO-de keskkonda viimisega seotud küsimusi (sh keskkonnaküsimusi), ning lisaks võib kooseksisteerimise regulatsioon avaldada ulatuslikku mõju keskkonnale, on nii formaalselt kui sisuliselt vaieldamatult tegemist keskkonnaküsimusega. EKO seisukohtadele ei ole veel vastatud.

Pöördumist võib lugeda
http://eko.org.ee/?node=3