Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Uus GMO eelnõu avab tee illegaalsetele taimedele

Eesti Roheline Liikumine
15. november 2010

Uus Euroopa Komisjoni kavandatav eelnõu annab võimaluse importida Euroopasse selle jaoks luba mitte omavat geneetiliselt muundatud (GM) sööta. Euroopa Komisjoni eelnõu on selge järeleandmine tööstuse survele ning selle vastuvõtmisega nõrgestatakse Euroopa Liidu ohutust käsitlevaid seadusi. [1]

Euroopa Komisjon on esitanud liikmesriikidele uue ettepaneku geneetiliselt muundatud (GM) toidu ja sööda seadusandluse muutmiseks. Liikmesriikidelt oodatakse seisukohti selle eelnõu kohta 15. novembrks. Ettepaneku eesmärgiks on muuta Euroopa Liidu (EL) nulltolerantsi poliitikat [2],  aktsepteerides tulevikus luba mitteomavate geneetiliselt muudatud organismide (GMO-de) esinemist Euroopasse tulevas importkaubas (saastemääraga 0,1 %). Sellega avaks Euroopa sisuliselt ukse GM taimedele, mis ei ole saanud kasutusluba ning millede riske ei ole hinnatud EL-s ega teinekord ka  mujal maailmas.

“Euroopa Liidu seadused, mis nõuavad iga GMO riskide hindamist enne selle GMO lubamist, ei ole välja mõeldud niisama – nende eesmärk on kaitsta tarbijat ja keskkonda. Euroopa Komisjoni ettepanek  avab Euroopa turu GMO-dele, millel ei ole kasutusluba antud, suurendades sellega illegaalsete GMO-de levikut maailmas, kuigi igasuguse tervemõistusliku loogika kohaselt peaks Euroopa Komisjon hoopis tagama selle, et Euroopasse tuleks puhas, mittesaastunud kaup,“ ütleb Eesti Rohelise Liikumise GMO ekspert  Nastja Pertsjonok.

Võrdlusena võib siinkohal välja tuua selle, et näiteks Hiina keeldus alles hiljaaegu illegaalse GM maisiga laevalasti aktsepteerimast. Luba mitteomavate GMO-dega saastumine teeb muret ka USA-le, kus ei lubata mingeid importe, mis sisaldavad luba mitteomavaid GMO-sid.

Biotehnoloogiatööstuse esindajate sõnul võib nulltolerantsi poliitika (teisisõnu illegaalsete GMO-de mitte kasutada lubamine) osutuda katastroofiks söödasektorile. Tööstuse esindajad hirmutavad tulevikustsenaariumidega, kus põllumehed peavad hakkama loomi tapma, et mitte lasta neil söödapuuduses nälgida. Statistika aga ei toeta seda argumenti   – 2010. aastal ei pidanud Euroopa sadamad keelduma ühestki söödalaadungist, mis tulid GMO-sid kõige rohkem kasvatavatest riikidest (USA, Argentiina, Brasiilia). Praktiliselt kõikide saastunud laadungite taga on USA põllumajandustööstus. Kuna USA-s ei peeta GM ja tavataimede segregeerimist oluliseks, on saastumine lihtne tulema. Teised söödamaterjali tootvad riigid (Argentiina ja Brasiilia) on lähtunud ideest, et kauba pakkuja peab arvestama ostja soovidega ja sellest tulenevalt tulnud efektiivselt toime GMO-de ja mitte-GMOde lahushoidmisega. 

Kontakt:

Nastja Pertsjonok

51 32 891

[1] http://www.foeeurope.org/GMOs/download/Commission_zero_tolerance_proposal.pdf

[2] GMO tööstus ja söödatööstus teevad tugevat lobby, et EL lubaks GMO-dega saastunud toidu ja sööda ja lubaks müüa luba mitteomavate GMO-dega saastunud tooteid, Tönasel hetekl on EL-i lubatud vaid sellised GMO-d, mis on läbinud loataotluse protsessi ja saanud kasutusloa, illegaalsete GMO-dega saastunud partiisid vastu ei võeta. Sellist poliitikat nimetatakse ”nulltolerantsi” poliitikaks.

 Samal teemal:

http://www.gmfreeze.org/uploads/GM_freeze_response_to_zero_tolerancenove2010_final.pdf