Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Hispaania: GMO-d ja mahepõllumajandus

Amigos de la Tierra
24. juuni 2010


Hispaania keskkonnaorganisatsioon Amigos de la Tierra analüüsi tulemusena selgus, et Hispaania valitsuse investeeringud põllumajandus-biotehnoloogia uuringutesse on 60 korda suuremad, kui investeeringud mahepõllumajandusuuringutesse. Sellise intensiivse tööstuspõllumajanduse toetamsie otsust otsust on raske pidada õigustatuks, kuna mahepõllumajandus on nii sotsiaalselt kui keskkonnaalaselt palju jätkusuutlikum põllumajandusviis. Näiteks pakub mahepõllumajandus 25 korda rohkem töökohti ja mahekultuure kasvatatakse Hispaanias 16 korda suuremal pindalal, kui GMO-sid.

2008. a andmete põhjal toetas Hispaania valitsus toidu- ja põllumajandusbiotehnoloogia alaseid uuringuid 54,3 miljoni euroga. Seevastu mahepõllumajanduse arendamiseks eraldas valitsus vaid 0,9 miljonit eurot. Samal ajal andis GM põllumajandus tööd 2000 inimesele, mahepõllumajandus pakkus aga 49717 töökohta, GMO-sid kasvatati 79269 hektaril, mahepõllumajanduspindala moodustas aga kokku 1 317 752 ha.
2009. aastal vähenes GMO-de kasvatuspindala 4% võrra, mahepõllumaa pindala suurenes aga 21,6% võrra.

Hispaania on sisuliselt ainuke Euroopa riik, kus GMO-sid kasvatatakse suuremahuliselt (76 000 ha 2009. aastal, 20% kogu Hispaanias kasvatatavast maisist).

Mitmed EL riigid - Prnatsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Austria, Poola, Ungari ja Itaalia - on GMO-de kasvatamise keelanud, kuna näevad selles riske keskkonnale, tervisele ja võimatust vältida GM-, tava- ja mahepõllukultuuride segunemist.

Hispaanias ongi GM maisi ulatuslik kasvatamine toonud osades piirkondades kaasa mahemaisi kasvatamisest loobumise, kuna põllumehed ei suuda ära hoida mahemaisi saastumist.

Hispaanias leiab aset ka 42% kõigist EL-s avatud keskkonnas toimuvatest põldkatsetest.

Pressiteade (hispaania keeles):
http://www.tierra.org/spip/spip.php?article1087

Analüüs (hispaania keeles):
http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/modelosdeagricultura-1.pdf