¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Infoleht juuni 2010

GMO Infoleht
Eestimaa Looduse Fond,
30. juuni 2010

Infokirja teemad:

Poliitika 
Teadusuuringud ja raportid
GMO-vabad initsiatiivid 
Kooseksisteerimine/saastumine
Uutest luba ootavatest/testitavatest GMO-dest
(Sotsiaal-)majandus
Tegutse!
Muu
(GM soja kasvatamise mõjudest)

* Poliitika

* EL GMO reeeglid muutumas (juuni 2010)
Euroopa Komisjon tahab muuta EL GMO kasvatamise reegleid. Kuigi Komisjon teeb ettepaneku suurendada liikmesriikide otsustusvõimalusi GMO-de kasvatamise lubamisel, annab ettepanek tegelikkuses liikmesriikidele vähe vabadust, aitab aga paremale järjele biotehnoloogia firmad, kiirendab GMO-de lubamist EL-s ning GMO-de kasvatamise suurenemist Euroopas.
Loe: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=828&Itemid=40
Samal teemal: GMO-vaba Euroopa (oktoober 2009)
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=755&Itemid=40

* Kõige keerulisem GM mais sai USA-s ja Kanadas loa ilma spetsiifilise riskianalüüsita (juuli 2009)
Ei USA ega Kanada ei ole hinnanud Monsanto ja Dow AgroSciences uue "SmartStax" geenmuundatud maisi tervisemõjusid, kuigi "Smartstax" maisi on sisestatud lausa kaheksa uut geeni.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=710&Itemid=40

* Euroopa Komisjon lubas turule järjekordse GM maisisordi (jaanuar 2010)
Euroopa Komisjoni 30. novembri 2009.a. otsusega on turule lubatud geneetiliselt muundatud maisi MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid.
http://www.k6k.ee/uudiskiri/2010/jaanuar#gmo

*  Eurokomisjon andis 5 GMO luba, sh kartuli kasvatamiseks (märts 2010)
Euroopa Komisjon lubas geneetiliselt muundatud tärklisekartuli kasvatamise. Ühtlasi lubas Eurokomisjon turule ka kolm GMO-maisisorti toiduks ja söödaks kasutamiseks -  MON863xMON810, MON863xNK603, MON863xMON810xNK603.
Kartulist loe: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=775&Itemid=40
Samal teemal: Kuum kartul meie põllule?
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=777&Itemid=40

* Austria, Ungari, Luksemburg keelavad GM kartuli (juuni 2010)
Mitmed liikmesriigid ei ole rahul Eurokomisjoni otsusega lubada GM kartul kasvatamiseks ja leiavad, et nende murede ja kriitikaga ei ole arvestatud. Küsimusi on esitatud nii tervise- kui keskkonnamõjude ning sotsiaal-majanduslike mõjude kohta. Liikmesriikide keeldudest pressiteated:
Austria: http://www.bmg.gv.at/cms/site/standard.html?channel=CH0817&doc=CMS1272446773668 (saksa k.)
Ungari: http://www.fvm.gov.hu/main.php?folderID=874&ctag=articlelist&iid=1&articleID=16043 (ungari k.)
Luksemburg: http://foodfreedom.wordpress.com/2010/06/18/luxembourg-bans-basfs-amflora-gm-potato/

* Euroopa biotehnoloogiatööstus hirmutab põllumehi (mai 2010)
GMO-tööstus väidab, et Euroopa GMO seadused kahjustavad söödatööstust. Friends of the Earth analüüsis EL söödaimpordi andmeid ning need näitavad, et praegused seadused on täiesti toimivad. Viimase viie aasta jooksul on saastumise tõttu söödaimport olnud häiritud vaid marginaalselt ning Euroopas kehtivaid ohutust tagavaid seadusi ei saa süüdistada põllumajandussektori probleemides.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=812&Itemid=40

* Taani GMO poliitika uus suund (mai 2010)
Taani Parlament otsustas, et GMO poliitika peab muutuma. Taani kooseksisteerimise seadus oli esimene, mis EL-s 2004. a vastu võeti, sellest ajast peale on aga ilmsiks tulnud palju uusi GMO-de mõjusid (nt superumbrohud, taimekaitsevahendite kasutuse suurenemine), samuti on muutunud aina selgemaks, et GM materjali täielikult kontrollida on praktiliselt võimatu. Parlament otsustas ka, et peab tagama sõltumatute tervise- ja keskkonnauuringute teostamist GMO-de ohutuse tagamisel ning teadlastele peab olema tagatud  juurdepääs GMO seemnetele, et nad saaksid uuringuid teostada.
http://www.okobarn.dk/baeredygtigt-forbrug/aktuelt-om-oekologi/oeko-nyheder/2010/maj/enigt-folketing-danmark-skal-have-ny-gmo-lov.aspx (taani keeles)

* Keskkonnaorganisatsioonid kritiseerivad EFSAt maisi MON810 pärast (juuli 2009)
Keskkonnaorganisatsioonid kritiseerivad teravalt Euroopa Toiduohutuse Ameti (EFSA) hinnangut maisile MON810. Nende sõnul ei ole EFSA arvestanud uurimusi, mis näitavad hinnatud maisi potentsiaalset ohtlikkust. Mais on lubatud EL-s kasvatamiseks, kuid mitmed riigid on kasvatamise riigisiseselt keelanud. Keskkonnaorganisatsioonide arvamus (taustaanalüüs all):
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=709&Itemid=40

* Teadusuuringud ja raportid

* Bt toksiinide riskianalüüs - sünergism, efektiivsus ja selektiivsus (2009)
Artikkel annab ülevaate avaldatud kirjandusest, milles on uuritud Bt valkude toimet ja nende potentsiaalset sünergismi (võimendumist) koostoimes väliste teguritega. Artikkel keskendub iseäranis nende tegurite mõjule Bt toksiinide selektiivsuse ja efektiivsuse valdkonnas, samuti on uuritud kehtivat Bt toksiini ekspresseerivate taimede riskianalüüsi.
Kokkuvõte: http://www.springerlink.com/content/a42th8677132802g/

* Transgeensete kaladega seotud ohud (august 2009)
Göteborgi Ülikooli teadlased uurisid GM kaladega seotud riske ja jõudsid järeldusele, et nende kasutamine nõuab suurt ettevaatust ning vähemalt praegu ei tohiks GM kalasid väljaspool suletud süsteeme kasvatada.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=721&Itemid=40

* GM kõrvitsa ristumine võib suurendada metsikute sugulaste invasiivsust (september 2009)
Uues uuringus on käsitletud GM kõrvitsa (Cucurbita pepo) ristumist tema metsiku sugulasega. Uurimus näitab, et ristumine võib muuta suvikõrvitsa metsikud või umbrohtudeks muutuvad sugulased haiguskindlamaks. Uuring: Risk assessment of genetically engineered crops: fitness effects of virus-resistance transgenes in wild Cucurbita pepo
http://www.esajournals.org/doi/pdf/10.1890/08-0105.1?cookieSet=1

* Raport: GMO-d ei aita kliimamuutuste vastu (veebruar 2010)
Keskkonnaorganisatsiooni Friends of the Earth raport näitab, et biotehnoloogia tööstuse väited GMO-de kliimamuutusi vähendavate mõjude kohta nii ülepaisutatud kui enneaegsed.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=790&Itemid=40


* Vene teadlased leidsid, et GM toit on kahjulik (aprill 2010)
Vene teadlased leidsid, et GM toit võib olla imetajatele ohtlik ja võib mõjutada paljunemisvõimet.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=800&Itemid=40

* Sünteetiline bioloogia: laboriseinte vahel loodi esmakordselt tehiselu (mai 2010)
Bioloog Craig Venter teatas, et valmis sai esimene rakk, mille geneetilised juhendid on täies ulatuses inimese programmeeritud. See laiendab inimeste käsutuses olevaid vahendeid eluslooduse manipuleerimiseks.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=822&Itemid=40

* Bt kultuurid ei ole mullale head (juuni 2009)
Indias läbi viidud valitsusvälise organisatsiooni uuring viitas Bt kultuuride kasvukohas olulisele mikroobiaalse biomassi vähenemisele. Uurijate hinnangul ähvardab olemasoleva tendentsi jätkumine 6,7 miljoni hektari Bt kultuuride all oleva mulla steriilseks muutumist lähima 10 aasta jooksul.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=701&Itemid=40

* GMO-de ja pestitsiidide mõjusid alahinnatakse süstemaatiliselt (juuli 2009)
Kaheksa teadlase poolt avaldatud uurimus seab kahtluse alla põllumajanduslike GMO-de arendajate ja lubasid väljastavate USA ja Euroopa ametkodade võimekuse GMO-de ja pestitsiididega seotud riskide adekvaatseks hindamiseks ning väidab, et GMO-de ja pestitsiidide sekundaarseid mõjusid alahinnatakse.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=707&Itemid=40

* GMO-vabad initsiatiivid

* Šoti Parlament võttis vastu ranged GMO vastutuse reeglid (2009)
2009. aastal jõustunud Keskkonnavastutuse direktiivis on sätestb GMO-dega seotud keskkonnavastutuse kestuseks 75 aastat; vastutusest ei vabasta see, et kasutuselevõtu ajal oli tehniline tase määramatu ega see, et GMO-dele on EL-s antud kasutusluba; oluline on ka see, et valitsusvälised organisatsioonid on defineeritud "huvitatud isikutena", kes võivad pöörduda valitsuse poole palvega tegutseda ja olukorda uurida
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/ssi2009/draft/sdsi_9780111005132_en_1

* Saksamaal lubati GMO-vaba märgistus (2009)
Saksamaa GMO-vaba märgistusest ja selle kriteeriumitest saab lugeda:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=40

* Iirimaa kinnitas GMO-vaba tsoonide poliitika (oktoober 2009)
Iirimaa valitsus lubab keelata kõigi GM taimede kasvatamise; samuti võetakse kasutusse vabatahtlik GMO-vaba märgistus liha, munade ja piimatoodete märgistamiseks.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=751&Itemid=40

* USA: GMO-vaba on kõige kiiremini kasvav bränd (veebruar 2010)
Firma Nielsen Co. kaupluste brändide uurimuse kohta on GMO-vaba märgi kasutus kõige hoogsamal tõusujoonel. Selliste märgetega toodete müük kasvas 2009. aastal 67% (väärtuseks 60.2 milj. USD), kasvukiiruselt järgmiseks märgiks on "gluteenivaba".
http://supermarketnews.com/news/nielson_gmofree_0204/?cid=upd

* India kehtestas moratooriumi Bt bakla√ĺaanile (veebruar 2010)
Ulatuslik kriitika teadlaste, roheliste ja põllumeeste poolt sundis India keskkonnaministri kuulutama pärast mitmeid nõupidamisi Bt bakla√ĺaanile moratooriumi.
http://www.indiablooms.com/EnvironmentDetailsPage/environmentDetails090210a.php

*  Bulgaaria kehtestab 5-aastase GMO keelu (veebruar 2010)
Protsestilaine uue GMO-de kasvatamise eelnõu vastu sundis valitsuse vastu võtma kõikide GMO-de kasvatamise keelu, mis kehtib viis aastat.
http://www.novinite.com/view_news.php?id=113066

* GMO-vaba piim müüb Saksamaal hästi (juuni 2010)
Saksa "Landliebe" GMO-vaba märgisega piima müük on kasvanud 15% viimase kahe aasta jooksul. Landliebe on esimene Saksa firma, mis tõi turule GMO-vaba piima ja laiendab oma GMO-vaba brändi nüüd jogurtile, koorele ja juustule, hiljem ka võile. http://www.traceconsult.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=167:campinas-landliebe-forces-qgmo-free-causing-sales-to-rise-by-15-percent-in-total-&catid=47:newsticker&Itemid=50&lang=en

* Kooseksisteerimine/saastumine

* Keelatud GM mais kasvamas Saksamaal (juuni 2010)
EL-s on taas leitud keelatud mais, mis on kogemata saanud külvatud Saksamaa põldudele. Keskkonnaorganisatsioon Greenpeace ütleb, et mais NK603 on külvatud seitsmes liiduvabariigis 3000 hekatrile. Saastumise allikas ei ole selge, kuid see võib minna põllumeestele maksma miljoneid eurosid, kuna mais kuulub nüüd hävitamisele.
Loe: http://www.gmwatch.org/latest-listing/1-news-items/12267-banned-gm-maize-sown-in-germany

* Illegaalsed akvaariumikalad Euroopas (august 2009)
Illegaalseid sebrakalu on leitud Austrias, Hollandis, Iirimaal, Saksamaal, Suurbritannias ja Tšehhis.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=724&Itemid=40

* Kanadast imporditud lina osutus saastunuks (2009)
"Triffid" nime all tuntud GM lina sai Kanadas kasvatamisloa 1998. aastal, kuid tootjate tungival palvel tühistas Kanada Toiduinspektsioon GM lina turustusloa 2001. aastal, muutes sellega kasvatamise ebaseaduslikuks. 11 aastat hiljem avastati see Kanada linapõldudel ja sealt jõudis see Euroopasse, ka Eestisse.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=744&Itemid=40

* Austraalias levib GM raps (september 2009)
Tuhandeid tonne GM rapsi transporditakse läbi osariigi. Transporditeljel asuva farmi perenaine testis 20 km pikkusel Riverina Highway teelõigul kasvavaid taimi ja leidis, et pea kõik taimed on geneetiliselt muundatud.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=749&Itemid=40

* USA-s levib kontrollimatult GM suhkrupeet (juuli 2009)
USA-s avastati GM suhkrupeedi taimed maastikukujunduse pinnasesegudes, mida müüdi aednikele. Saastumisjuhtum tekitab taas kord küsimuse: kas tava- ja GM-suhkrupeeti on võimalik lahus hoida?
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=712&Itemid=40

* USA kohus tegi otsuse GM suhkrupeedi vastu (september 2009)
San Francisco föderaalkohtus otsustas, et valitsus tegutses ebaseaduslikult, lubades turule herbitsiiditolerantse GM suhkrupeedi, hindamata, kas see võib saastada läheduses kasvatatavat tavapeeti.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=747&Itemid=40

* Maisi saastumine USA-s suureneb pidevalt (aprill 2010)
USA mahepõllumehed väidavad, et mahemais saastumine GMO-dega suureneb pidevalt, vähendades farmerite võimalusi müüa enda toodangut mahemaisi kokkuostjatele.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=796&Itemid=40

* USA lutserni kasvatamise keelust (juuni 2010)
Monsanto ja valitsusvälised organisatsioonid tõlgendavad Ülemkohtu otsust erinevalt. Ent Roundup Ready lutserni kasvatamine jääb esialgu keelatuks.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=836&Itemid=40

* Peruu mais on saastunud (juuli 2009)
Peruus tehtud uurimuse käigus tuvastati viies põllumajanduse võtmepiirkonnas GM maisi olemasolu.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=713&Itemid=40

* Uutest luba ootavatest/testitavatest GMO-dest

* GM soja: samm tagasi süngesse keskaega (juuni 2009)
Kuna umbrohud on muutumas Roundup Ready GMO-de tõttu Roundup´i herbitsiidile resistentseks, tulevad firmad turule uute toodetega. Brasiilias ootab luba Dow soja, mis on muundatud tolerantseks pestitsiididele 2,4 D ja haloksüfop-R. Herbitsiid 2,4 D, mis tõrjub laialehelisi umbrohte, lubati maailmas kasutamiseks 1940ndatel ja ta oli USA-Vietnami sõja ajal kasutatud herbitsiidi Agent Orange oluline koostisosa. UK organisatsioon GM Freeze sõnul oli Roundup´ile resistentsete GMO-de eesmärk vähendada herbitsiidikoguseid ja aidata loobuda toksilisematest herbitsiididest, nagu 2,4 D. Ilmselgelt pole see nii läinud.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=697&Itemid=40

* Firma loobus GM lüsiinirikka maisi LY038 taotlusest peale täpsustavaid küsimusi (november 2009)
Monsanto/Cargill on EFSAst vaikselt tagasi võtnud lüsinnirikka GM maisi ühsitaotluse peale seda kui EFSA esitas lisaküsimusi maisi inimtoiduks tarbimise ohutuse kohta.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=760&Itemid=40

*USA plaanid GM puude keskkonda viimisel (jaanuar 2010)
Geneetiline muundamine on viljapõllult metsa jõudmas ja esimesed puud juba kasvamas. Külmataluvamateks muundatud GM eukalüptide lubamine muudab vaatlejate sõnul põhjalikult nii puidutööstust kui Kagu-USA maastikku.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=779&Itemid=40

*GM kartul - kallis, ebaturvaline ja ebavajalik (juuni 2010)
GM lehemädanikuresistentse kartuli aretamise kulud on eriti markantsed, kui vaadata, mida Põhja-Wales´i Sarvari Research Trust tavalise sordiretuse teel on saavutanud. SRTl pakub juba praegu mitmeid suhteliselt lehemädanikukindlaid sorte, millel on lisaks lehemädanikukindlusele teisigi omadusi, mis teevad need sobivaks jätkusuutlikes põllumajandussüsteemides kasutamiseks.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=832&Itemid=40

* Belgias algavad GM haava katsed (mai 2009)
GM haabade põldkatsete tulemusena võivad Euroopa metsad saastuda ja nende potentsiaal kliimamuutusi leevendada võib väheneda. Valitsusvälised organisatsioonid kritiseerivad 2009. a Flandria Biotehnoloogia Instituudis (VIB) alanud GM haabade põldkatseid. Belgias istutatud hübriidhaavad on geneetiliselt muundatud vähem ligniini sisaldavateks, et nendest saaks paremini toota agrokütuseid.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=693&Itemid=40


* (Sotsiaal-)majandus

* Kanada GM eelnõu kütab kirgi (mai 2010)
Kanadas vallandas tormi 25 sõna pikkune seaduseelnõu, mis ütleb, et ”60 päeva peale seaduse jõustumist peab Nõukogu esimees muutma seemneseadust selliselt, et enne uute geneetiliselt muundatud seemnete lubamist viiakse läbi potentsiaalse eksportturu kaotamise tõenäosuse analüüs.”
Otsustades tööstuse reaktsiooni järgi jääks eelnõu vastuvõtmisest kängu kogu põllumajanduslik innovatsioon ja põllumehed kaotaksid oma farmid.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid=40

* USA põllumehed hädas Roundup-resistentse umbrohuga (mai 2010)
Valimatu Roundup´i herbitsiidi kasutamine on toonud kaasa kiire superumbrohtude kasvu. Nendest lahti saamiseks on  farmerid sunnitud pritsima põlde mürgisemate herbitsiididega, rohima käsitsi ja minema tagasi töömahukamate meetodite juurde, nagu regulaarne künd.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=815&Itemid=40

*  Brasiilias kaob tavaseeme (mai 2010)
Brasiilia Sojatootjate Liit Brazilian (APROSOJA) ja Brasiilia GMO-vaba Tootjate Liit (ABRANGE) kaaluvad justiitsministeeriumi Majanduskaitseameti (Cade) poole pöördumist firma Monsanto tegevuse asjus. Nende kahe organisatsiooni sõnul takistab see USA firma põllumeeste juurdepääsu tavalistele (mitte-GM) sojaseemnetele.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=823&Itemid=40

* GM rapsi kasumlikkus üle tähtsustatud (juuni 2009)
Lääne-Austraalia osariigi valitsuse poolt läbi viidud uuring näitab, et GM rapsi propageerijate reklaamitav majanduslik tulu on ülespuhutud.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=698&Itemid=40

* GM raps ei õigusta austraallaste ootusi (mai 2010)
Mitmed Austraalia farmerid, kes hakkasid GM rapsi kasvatama, on hakanud kahtlema selle kasulikkuses.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=827&Itemid=40

* GM puuvill muutub USA-s mõttetuks (jaanuar 2010)
GM puuvill on muutumas USA-s mõttetuks, sest umbrohi muutub mürgiresistentseks. Lõunaosariikides on umbrohuprobleem läinud nii suureks, et mehaanilised tõrjeseaded lähevad katki ning umbrohtu peab tõrjuma käsitsi. GMO-de tõhususe vähenemisele viitav uuring on avaldatud kogumikus Proceedings of the National Academy of Sciences journal.
http://www.gmwatch.eu/latest-listing/1-news-items/11847-gm-cotton-crops-in-us-useless

* Puuvilla õppetunnid Indias (veebruar 2010)
Põllumajandusteadlane Keshav Kranthi oleks väga häiritud kui keegi teda GMO-vastaseks nimetaks. Kuid ta hoiatab, et tehnoloogia väärkasutus on tekitanud hulgaliselt oodatud ja ootamatuid probleeme. Massiline GM puuvilla kasutuselevõtt puuvillafarmerite poolt on toonud kaasa täiesti uute kahjurite tekke, insektitsiidide kasutuse tõusu ning saagikuse vähenemise.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=788&Itemid=40

* GM puuvill ei anna tulemust (aprill 2010)
2010. a märtsi lõpus määras Kolumbia Põllumajandusinstituut Monsantole trahvi firma GM puuvillaga seotud probleemide pärast, mis tõid 2008/2009 hooajal puuvillakasvatajatele suuri kahjumeid.
”Seitse aastat peale GM puuvilla seemnete kommertskasvatusse lubamist on selle mittetoimimine selge," ütleb organisatsioon Grupo Semillas. ”GM puuvill ei ole täitnud ühtegi reklaamitud lubadustest: see ei ole suurendanud tootlikkust ega vähendanud pestitsiidide ja herbitsiidide kasutamist, see ei ole alandanud tootmishinda ega suurendanud puuvillakasvatajate kasumit."
Loe tervet lugu: http://americas.irc-online.org/am/6726#2

* Puuvill Hiinas: kahjurid muutuvad resistentseks  (mai 2010)
Teadlased leiavad, et Hiinas on vaja teha GMO-de ümberhindamine, sest koos GM puuvilla kasutuselevõtmisega on puuvillafarmide ümbruses plahvatuslikult kasvanud kahjurite arv.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=819&Itemid=40

* GM mais - sotsiaalmajanduslikud mõjud (mai 2009)
Mittetulundusorganisatsioonide ja teadlaste koostöövõrgustiku MASIPAG poolt läbi viidud uurimuses analüüsiti herbitsiidile Roundup resistentset hübriidmaisi. Tulemusi lühidalt kokku võttes võib öelda, et RR maisi kasvatamine tõi farmeritele kaasa suured tootmiskulud (seemned, väetis ja herbitsiidid), madalama saagi ja netotulu, sundis nad laenutsüklitesse ja neil kadus kontroll tehnoloogia üle, samuti tõi GM maisi kasvatamine kaasa terviseriski herbitsiidi Roundup kasutamise tõttu. Terve lugu:
http://www.thenewstoday.info/2009/05/11/farmers.reveal.the.truth.about.gm.corn.html

* Hispaania tunnistab probleeme GMO-dega (november 2009)
Hispaania Keskkonna- ja maaeluminister tunnistas kohtumisel keskkonnorganisatsiooniga Greenpeace probleemi, mis on seotud GMO-de kasvatamisega tava- või mahepõldude läheduses.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=757&Itemid=40

* ÜRO Inimõiguste ekspertkomitee: kas toitu peaks patenteerima? (august 2009)
Inimõiguste Nõukogu nõuandva komisjon arutas toidule juurdepääsu õiguse diskrimineerimisega seotud probleeme ja leidis, et peab hakkama tegelema ka selliste küsimuste lahendamisega, nagu
- toksiline toit ja geneetiliselt muundatud seemned,
- haridussüsteemid ja toidujulgeolek,
- väiketalunike kontroll toitu puudutava intellektuaalse omandi õiguste üle,
- mikrorahastuse võimalused sellisele sihtgrupile, nagu vaesed naised ning linnastunud piirkondade vaesed.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=716&Itemid=40

* Tegutse!

Aita vältida toidu "monsantostumist" !

Sõna "monsantostumine" tähistab tendentsi, kus kogu ahel, alates seemnetest kuni toidutootmiseni, võib sattuda üksikute rahvusvaheliste firmade kontrolli alla, nagu Monsanto, DuPont and Syngenta, tuues kaasa oligopolide (osalejatevaesete, puuduliku konkurentsiga turgude) tekke ja kontsentreerumise suurenemise. Loe tervet lugu:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=754&Itemid=40
(link toetusallkirja andmisele vt. ALL)

* Teaduslike arvamuste pluralism on ohus (mai 2010) – anna allkiri kriitiliste teadlaste toetuseks.
Prantsuse organisatsioon Fondation Sciences Citoyennes (FSC) ning Euroopa teadlaste organisatsioon European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) alustasid allkirjade kogumise Caen´i Ülikooli professori dr. Gilles-Eric Séralini ja tema kaastöötajate toetuseks, kes sattusid põllumajandusliku biotehnoloogia tööstuse esindajate ja sellega seotud teadlaste tõsise tule alla.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=818&Itemid=40

* Muu (GM soja kasvatamise mõjudest)


Mida teeb soja kasvatamine meie planeedile? (juuni 2009)
Kuigi soja on poeriiulil "nähtamatu", kasutatakse seda nii toidutööstuses ja loomakasvatuses, kui kütuseks. Sojakasvatusel on rida tõsised keskkonnamõjusid, millest võib lugeda alljärgnevalt lingilt:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=700&Itemid=40

* Vastutustundlik soja - vaid rohepesu (juuni 2010)
Uus märgistus „vastutustundlik soja“ on tõmmanud endale tugeva kriitika 235-lt kodanikuühenduselt, kes väidavad, et  Vastutustundliku Soja Ümarlaua (Round Table for Responsible Soy (RTRS)) sertifitseerimiskriteeriumid võivad suunata kasutama sojaõli EL biokütuste eesmärgi täitmiseks, hoolimata tõenditest, et soja biodiislil on  kliimaemissioonidele veel halvem mõju kui fossilkütusel. Antud skeem lubab „vastutustundlikuks“ nimetada ka GM soja, hoolimata järjest selgemast kahjulikust mõjust inimtervisele ja keskkonnale.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=833&Itemid=40

*Lühifilm "Surmapõllud - võitlus tööstusliku loomakasvatuse isuga" (2009)
Euroopa tööstuslikke põllumajandusettevõtteid ja Lõuna-Ameerika metsi ühendab varjatud ja hävitav
ahelside. Hiiglaslikud sojaistandused maakera teisel poolel pühivad kaardilt minema looduse ja kiirendavad kliimamuutusi – selle nimel, et toita Euroopas kanu, lehmi ja sigu.
http://feedingfactoryfarms.org/index.php?id=42

* Euroopa tarbimisvajadust rahuldava ekspansiivse intensiivpõllunduse mõju arengumaadele – projektimaterjalid vt. http://www.roheline.ee/content/view/426/136/lang,et/

Eestimaa Looduse Fondi 2010.a. juuni GMO infokiri on valminud vabatahtliku töö tulemusena.