Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
GMO-vaba seeme on hädavajalik eeldus GMO-vabale toodangule

IFOAM EU Group

26. aprill 2010

IFOAM EU Group esitles aprilli lõpus Brüsselis ülevaate GMO-vaba seemne ökonoomikast.

Täna ilmnes Saksamaal taas importseemnete saastumine (1). See näitab taas kord vajadust võimalikult rangete reeglite järele, mis aitaksid tagada seemne säilimist GMO-vabana.

Põllumehed arvestavad GMO-vaba seemnega. Neil peab olema kindlus, et seemned, mida ei märgistata GM seemnetena, on ka tegelikkuses GMO-vabad, mitte ei ole petukaup.

Käimasolevasse diskussiooni lisab oma panuse mahetootjate organisatsioon - IFOAM EU Group - , mis esitleb täna Europarlamendis uurimust "Tava- ja maheseemnes juhusliku GMO seemne leidumise märgistuslävendite majanduslikud mõjud"(3).

"GMO-de eemalhoidmine toidust on palju lihtsam siis, kui alustame seemnetootmisest, kus tootmispinnad on oluliselt väiksemad, kui toidu- ja söödataimede tootmises," selgitas uurimuse autor Christoph Then. “Seemnete GMO-vabaduse tagamine on GMO-vaba toidu ja sööda säilimiseks väga oluline. Lisaks on oluline tegutseda kooskõlas riskihaldamise nõuetega: kui uute teaduslike andmete tekkimisel ilmneb, et mingi GMO on vaja turult ära korjata, muutub see seemnete saastumise aktsepteerimsiel praktiliselt võimatuks."

"Juba täna peavad toidutootmisega tegelevad ettevõtted kandma hiiglaslikke kulutusi analüüsidele ja ennetusmeetmetele, et hoida oma toodang GMO-vaba," rõhutab uuringu kaasautor Matthias Stolze (5). “Kui aktsepteeritakse seemnete saastumist GMO-dega 0.3% ulatuses või isegi enam, ilma igasuguse märgistuseta, muutuvad need kulutused veelgi suuremaks. Osadel juhtudel ja teatud piirkondades muutub siis GMO-vaba tootmine võimatuks. Kindlasti peab määrama tavaseemnetes GMO-de ettekavatsemata esinemise märgistuspiiri määramispiirile, et tagada põllumeestele parima kvaliteediga seemet GMO-vaba toodangu tootmiseks."

Tarbijanõudlus GMO-vaba toidu järele on ilmne ja selleks peab GMO-d tervest tootmisahelast eemal hoidma. Kuna seemned on toidutootmise "pudelikael", on saastumise vältimise kulusid võimalik hoida kontrolli all vaid siis, kui seemned jäävad GMO-vabaks.

Sordiaretajad ja seemnetootjat vajavad poliitilist raamistikku, mis võimaldaks neil GMO-vaba seemet toota - kaitstud GMO-vabad seemnetootmispiirkonnad võivad olla üheks lahenduseks.

www.ifoam-eu.org

(1)         http://www.bioland.de/presse/pressemitteilung/article/658.html
(2)         IFOAM EU Group on osa rahvusvahelisest organisatsioonist IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements)
(3)         EL-s on seemnete GMO-dega saastumise reguleerimista rutatud juba mitmeid aastaid. Seejuures on äärmiselt oluline, milliseks seatakse määramispiir, sest tarbijavaliku võimaldamine ja kooseksisteerimise kulud on suuresti sõiltuvad seemnete puhtuse tasemest. Uuringuga võib tutvuda www.ifoam-eu.org
(4)         Christoph Then on 2008. a asutatud organisatsiooni Testbiotech e.V. Testbiotech direktor, www.testbiotech.org
(5)         Matthias Stolze on 1973. aastal asutatud maheuuringute instituudi FibL (The Research Institute of Organic Agriculture) sotisaalmajanduse rühma juht, www.fibl.org

Samal teemal:

GMO free seed is a precondition for GMO free production (mai 2010)
http://www.neurope.eu/articles/GMO-free-seed-is-a-precondition-for-GMO-free-production/100686.php