Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Monsanto pürgib agressiivselt monopoli poole

The Associated Press, USA
14. detsember 2009

Konfidentsiaalsed lepingud heidavad valgust sellele, kuidas maailma suurim seemnefirma surub nurka konkurendid, kontrollib väikeseid seemnefirmasid ja kaitseb enda liidristaatust geneetiliselt muundatud kultuuride tootmisel. Uurimuse teostas Associated Press.

Umbes 95% kõikidest USA-s kasvatavatest sojaubadest ja 80% maisist sisaldab Monsanto patenteeritud geene ja seda laialulatuslikku haaret kasutab firma selleks, et takistada uusi biotehnoloogiafirmasid turule tulemast. Sellised uurimistulemused põhinevad mitmete Monsanto litsentsilepingute läbivaatamisel ning kümnetel intervjuudel seemnetööstuse esindajatega, põllumajandusekspertidega ja juristidega.

Vähenev konkurents seemneäris võib tuua kaasa hinnatõusu, mis mõjutab iga perekonna toidulauda. Sest maisihelbed, mida ameerika pered söövad hommikusöögiks, limonaad, mida juuakse lõuna ajal ning õhtusöögiks valmistatud loomaliha on enamasti toodetud Monsanto patenteeritud taimede abil.
Monsanto meetodid on jälgitavad mitmetes konfidentsiaalsetest litsentsilepingutes, mis AP enda valdusesse on saanud. Kuni 30 lehekülje pikkused lepingud sätestavad, kuidas võib kasutada Monsanto herbitsiidile Roundup resistentseid kultuure, lisaks sõlmitakse lühemaid lisalepinguid, mis puudutavad teisi Monsanto poolt patenteeritud omadusi ja muid lisatingimusi.

Firma on kasutanud lepinguid enda tehnoloogia levitamiseks - pakkudes umbes 200 väiksemale firmale õiguse sisestada Monsanto geene väikefirmade sortidesse. Kuid see luba ei ole odav ning sellel on mitmeid lisanüansse. Näiteks keelab üks lepingusäte sõltumatutel firmadel aretamast taimi, mis sisaldavad nii Monsanto, kui Monsanto konkurentide transgeene ilma Monsanto eelneva kirjaliku loata. See lubab Monsantole tõhusalt takistada konkurente sisestamast konkurentide poolt patenteeritud geene enamikku USA-s kasvatatavatesse soja- ja maisisortidesse, sest need juba sisaldavad Monsanto patenteeritud geene.

Monsanto äristrateegiat ja litsentsileppeid uurib USA Õigusministeerium ja vähemalt kahe osariigi peaprokurörid, kes püüavad aru saada, kas need praktikad on kooskõlas USA kartellidevastaste seadustega. Kartelli moodustamine on ka konkurentide hagide keskseks väiteks - 2004. aastal esitas sellise hagi Syngenta AG, kuid see lahendati kohtuväliselt, sellel suvel andis hagi sisse DuPont, vastusena Monsanto kohtuhagile.

/.../

”Me usume, et Monsanto kontrollib praegu 90% (seemnegeneetikast). Selline kontrollitase on peaaegu uskumatu," ütles Neil Harl, Iowa Ülikooli majandusteadlane, kes on uurinud seemnetööstust mitukümmend aastat. ”Selle tulemusena Monsanto kontroll suureneb ja ta saab hindu nüüd pikas perspektiivis tõsta. Viimased viis aastat nii ongi läinud ja lõppu pole küll kusagil näha."

Oluline küsimus on see, kui palju võib üks firma omada võimu seemnete - maailma toiduvarude alustala - üle. Ilma tugeva konkurentsita võib Monsanto tõsta seemnete hinda nii kõrgeks kui tahab, mis omakorda tõstab kogu toidutootmise hinda - loomasöödast küpsisteni.

Seemnete hind tõuseb juba praegu. Monsanto tõstis osade maisisortide hinda 25% ning plaanib tõsta neid 2010. aastal veel 7% võrra. Monsanto bränd - sojaseemned - muutusid eelmisel aastal 28% kallimaks ja firma esindaja Kelli Powers´i sõnul jäävad nad kas samale tasemele või tõusevad veel 6%.Monsanto laialdane litsentsilepingute kasutamine on muutnud biotehnoloogia abil saadud omadused kõige ulatuslikumalt kasutatavateks ja kõige kiiremini levinud tehnoloogiaks põllumajanduse ajaloos. Ja ka siis kui põllumees ostab seemneid, mille koti peal on brändinimeks AgVenture või M-Pride Genetics, maksab ta Monsanto litsenseeritud toodete eest.Üheks paljudest litsentsilepingu sätetest on geenide segunemise keeld, mis aitab Monsanto võimu tugevdada.

Üheks sätteks, mis aitas Monsantol osta viimase paari aasta jooksul 24 sõltumatut seemnefirmat USA keskosariikides ("Põllumajandusvööndis"): maisiseemne kasutamise leping sätestab, et firma omaniku muutumisel peab firma "viivitamatult hävitama" kõik Monsanto patenteeritud geene sisaldavad seemnevarud. 

/.../

On ka teise lepingusätteid, mis aitavad mõista Monsanto kiiret kasvu turul.
Ühe AP uuritud lepingu alusel pakkus Monsanto sõltumatule seemnefirmale väga suurt allahindlust, kui firma garanteerib, et kuni 70% tema maisivarudest moodustab Monsanto toodang. Oma 2004. aasta hagis nimetas Syngenta taolisi allahindlusi osaks Monsanto "põletatud maa taktikast", mis keelab Syngenta uutel toodetel turule tulemast.

/.../

AP poolt läbi vaadatud Monsanto lepingud keelavad tingimuste arutamise ja konfidentiaalsusklauslite rikkumisel on Monsantol õigus leping tühistada ja nõuda oma tooted tagasi.

Louisiana seemnefirma Terral Seed juhataja Thomas Terral ütleb, et keeldus hiljuti Monsantoga lepingut sõlmimast, sest see oleks muutunud äri tegemisel liiga takistavaks. Kuid Terral keeldus andmast allkirjastamata lepingut AP-le ja keeldus isegi selle sisu arutamast, sest kartis Monsanto kättemaksu ja teiste sõlmitud lepingute katkestamist.

”Ma oleksin seotud oma tegevuses käsist ja jalust, nii et praktiliselt ei oleks minu tegemisel väärtust kellegi jaoks," ütleb Terral. "Ainuke, kellel mind vaja oleks, oleks Monsanto ja ma oleksin jäänud maksma miljoneid Monsanto tasudeks."

Iseseisvad seemnefirmad võiksid loobuda lepingutest Monsantoga ka minna tagasi tavaseemnete müümise juurde, kuid nende sõnul oleks see finantsiliselt hävitav. Monsanto on positisioneerinud oma Roundup Ready geeni viimaste aastatega nii jõuliselt, et väikefirmad kardavad kaotada kliente, kui nad loobuvad Roundup Ready seemnete müügist. Lisaks on Monsanto geenide sisestamine enda tootmisliini võtnud neilt aastaid aega ja nõudnud suuri investeeringuid, nii et uutest geenidest loobumine oleks nüüd väga kallis.

/.../

Alles 12 aastat tagasi oli Monsanto seemneäris vaid nišitootja. Nüüd on ta tõusnud tippu tänu innovatiivsele tehnoloogiale ja patendiseaduste  agressiivsele kasutamisele.

Algul tuli teadus, kui Monsanto tõi 1996.a esmakordselt turule geneetiliselt muundatud sojaoad. Herbitsiidi Roundup taluvad taimed lubasid põllumeestele töödelda taimi umbrohumürgiga nii palju kui põllumehed soovisid, kus varem pidi põllumees ootama, et sojataimed kasvavad piisavalt suureks, et kemikaal neid ei hävitaks.

Varsti tõi firma turule ka teised GM taimed, sellised nagu mais, mis toodab kahjurite hävitamiseks ise toksiini. Kuigi Monsanto toodetel oli menu, ei olnud see seemnetööstuses veel nii suurt võimu omandanud. Seemnetööstus koosnes tollel ajal veel sadadest firmadest, mis varustasid põllumehi.

Ja siis tuli õiguslik innovatsioon, sest Monsanto hakkas esimese ulatuslikult enda sisestatud geene patenteerima ja sai loa kontrollida rangelt neid geene sisaldavate taimede kasutamist. Selline kontroll lubas firmal levitada tehnoloogiat litsentsilepingutega ja luua samal ajal nende ümber soodsa turu.

1970ndatel arendasid riiklikud ülikoolid uusi maisi- ja sojasorte, mis muutsid taimed vastupidavateks ja kahjurikindlaks. Väikesed seemnefirmad said need omadused odavalt ja said neid kasutada paremate taimede aretamiseks.Kuid Monsanto litsentsilepingud annavad firmale kontrolli selle üle, millistel tingimustel saab mitut biotehnoloogiliste võtete abil saadud omadust taimes segada.Piirangud kehtivad isegi maksumaksja poolt rahastatavatele uuringutele.Georgia Ülikooli professor Roger Boerma arendab sojasorti, mis kasvab hästi kaguosariikides, kuid tema uuringut takistavad pidevalt Monsanto ja Monsanto konkurentide piirangud. ”See on muutnud mõned meie elu tahud uskumatult keerukaks," ütles Boerma.

Reeglid võivad uuringuid takistada. Boerma peatas Monsanto konkurendi uute sojataimede liini uuringud kui sai teada, et see omadus ei ole efektiivne kui seda ei saa segada Monsanto herbitsiiditolerantsuse omadusega.

/.../

Monsanto reegel, mis nõuab firmadelt seemnete hävitamist kui firma vahetab omanikku, on takistanud DuPont´il ja teistel suurtel seemnefirmadel oma ostupakkumist tegemast, kui Monsanto viimase aasta jooksul paarkümmend väiksemat seemnefirmat omandas, ütleb David Boies, DuPont´i esindav jurist. Konkurentsivõimelised pakkumised sellistelt firmadelt nagu DuPont oleksid teinud Monsanto jaoks väikefirmade kokkuostmise märksa keeulisemaks, kuid leping takistas konkureerivate pakkumiste tegemist, väidab DuPont.

”Kui iseseisev seemnefirma kaotab oma litsentsi ja peab hävitama enda seemned, siis neil ei ole sisuliselt midagi müüa,” ütleb Boies. ”See nõuab nendel nende enda raha eest ostetud asjade hävitamist kui nad muutuvad konkurentsivõimeliseks. Just selliste konkurentsi hävitavate piirangute likvideerimiseks kartellidevastane seadus ongi mõeldud."

Mitmed seemnefirmad ütlevad, et nad tunnevad end Monsanto poolt nurkasurutuna.”Neil on kapitali, neil on ressursse, neil on palju firmasid ja nad ostavad pidevalt juurde uusi. Me oleme nende kõrval täiesti provintslikud," ütleb Bill Cook, M-Pride Genetics seemnefirma kaasomanik, kes samuti keeldub arutamast lepingute tingimusi. ”Praeguses keskkonnas on väga raske konkureerida selliste firmadega, nagu Monsanto."

 Terve lugu:

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5j8W6nfSayRO5KaPsqecPMSfTXjKQD9CIT5U80  

Samal teemal:

Monsanto GMO ignites big seed war
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=122498255&ps=cprs


Monsanto 7 state probe threatens profit from 93% soybean share
http://www.businessweek.com/news/2010-03-10/monsanto-7-state-probe-threatens-profit-from-93-soybean-share.html