Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Ðoti Parlament võttis vastu ranged GMO vastutuse reeglid

 Šoti Parlament võttis vastu Keskkonnavastutuse direktiivi, mis jõustub sellest aastast.
GMO-sid puudutavates küsimustes on võetud vastu järgmised punktid:

- GMO-dega seotud keskkonnavastutus kestab 75 aastat,

- vastutusest ei vabasta see, et kasutuselevõtu ajal oli tehniline tase määramatu,

- vastutusest ei vabasta see, et GMO-dele on EL-s antud kasutusluba

- valitsusvälised organisatsioonid on defineeritud kui "huvitatud isikud", kes võivad pöörduda valitsuse poole palvega tegutseda ja olukorda uurida

http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/ssi2009/draft/sdsi_9780111005132_en_1