¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Toidu geneetiline muundamine - probleemid mitmel tasandil

International Journal of Sociology of Agriculture and FoodVol.16(1) (2009)

Don Lotter

The Genetic Engineering of Food and the Failure of Science - Part 1: TheDevelopment of a Flawed Enterprise

Geneetiliselt muundatud toidu ümber on välja arenenud konflikt. Antud analüüs käsitleb toidu- ja söödatooteid ning kiudaineid erinevatena tööstuslikust ja farmatseutilisest muundamisest ja autori arvates peaks seda sellisena (st eraldi) ka ümber hindama.

Analüüsitud on selliseid küsimusi, nagu GM taimede tööstuse areng; biotehnoloogia tööstuse poolt varajases seadusloome staadiumis avaldatud mõju USA seadusandlikele ametkondadele, mis on toonud kaasa minimaalse regulatsiooni; taimede muundamise baastehnoloogia; peamised GM taimed, nende omadused ja tootvad maad; tarbijate vastuseis GM toidule; tööstuse probleemid väheneva investeerimisega; ülemaailmne GMO reklaamikampaania; GM taimedega seotud keskkonnaküsimused.

Töö annab ülevaate ka üks geen - üks valk mudeli puudustest ja selle idee kohast praeguses geneetikas; käsitletakse ka taimede geneetilise muundamise mutageenseid mõjusid, samuti GM toidu "häirejuhtumeid".

**********

The Genetic Engineering of Food and the Failure of Science - Part 2: Academic Capitalism and the Loss of Scientific Integrity

Analüüsis käsitletakse faktoreid, mis on toonud kaasa olukorra, kus teadlaste kogukond ei ole suutnud pakkuda korralikku ülevaadet põllumajanduslikest GMO-dest. Viimase 25 aasta jooksul toimunud ülikoolide teadusprogrammide ulatuslik restruktureerimine, mille käigus mitte kellegi omandis "avalikes huvides" teostatavast teaduse mudelist on saanud "akadeemilise kapitalismi" mudel, mis põhineb "teaduspõhisel majandusel", on seostatav olukorraga, milles teadlased ei ole enam saanud anda põllumajanduslikele GMO-dele hinnangut kõigis etappides - teadusuuringute etapist kommertsialiseerimise staadiumini. Töö käsitleb ka teaduskogukonna ja ülikoolide sõltuvust erasektori rahastusest ja erasektorile kuuluvate tehnoloogiate arengust, samuti sellsieid küsimusi, nagu ekspertametite koosseisu muutumine erapoolikuks ja tööstusest sõltuvaks; puudused ja võimalik erapoolikus tööstuse poolt rahastatavates uuringutes; pidevalt suurenev poliitilistest ja kommertshuvidest lähtuv manipuleerimine teadusega; eelretsenseerimise protsessi puudused; infokekskonna manipuleerimine biotehnoloogia tööstuse poolt ja tööstusele "mittesobivate" teadlaste tõrjumine.

Lisaks arutleb autor tulevaste toidutootmise strateegiate üle arengumaades IAASTD raporti kontekstis ja käsitleb ka erasektori omandis mitteolevate agroökoloogilisi lähenemisi toidutootmisele.

http://ijsaf.org/contents/16-1/lotter1/index.html

http://ijsaf.org/contents/16-1/lotter2/index.html