¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Infoleht aprill 2009

GMO Infoleht
Eestimaa Looduse Fond
20. aprill 2009
Infokirja teemad:

Poliitika 
Teadus / ülevaated
GMO-vabad initsiatiivid 
Kooseksisteerimine/saastumine
(Sotsiaal-)majandus
Muu (Kuldne riis – kas lahendab probleeme või teeb neid juurde?)

* Poliitika
Eesti toetab GM maisi kasvatamist Euroopas
Tootjafirma Monsanto andis 1998.a sisse taotluse kasutada  maisi MON810 loomasöödana ja inimtoiduna ning kasvatamiseks.  Selle GM maisi luba lõppes 2007. a aprillis ja 2007. a mais andis Monsanto sisse uuendustaotluse. Austria, Ungari, Prantsusmaa, Kreeka, hiljem ka Saksamaa ja Luksemburg on rakendanud kaitseklausleid antud maisi kasvatamise keelamiseks, kuna vahepealse perioodi jooksul on ilmunud mitmeid tõendeid teaduslikust määramatusest ja maisi MON810 võimalikest  kahjulikest mõjudest. Hoolimata sellest, et revideerimisprotsess ei ole veel läbi, nõuab Euroopa Komisjon kaitseklauslite mahavõtmist.  
Eesti valitsusvälised organisatsioonid on esitanud nii põllumajandus- kui keskkonnaministeeriumile ja Euroopa Liidu Asjade Komisjonile  palve mitte toetada Euroopa Komisjoni nõuet kaotada liikmesriikides kehtestatud GM maisi kasvatamise keelud, kuid Eesti otsustajad on reageerinud järjekindla GM maisi kasvatamise poolt hääletamisega.
Täpsemalt: http://www.eko.org.ee/gmo/index.phpoption=com_content&task=view&id=643&Itemid=40
Samal teemal:
Rohelise Värava Musta Lamba orden Keskkonnaministeeriumile
Roheline Värav annetas Musta Lamba ordeni keskkonnaministeeriumile, kelle hääl nõudis 2. märtsil ELi keskkonnanõukogus ühena viiest riigist, et Ungari ja Austria peavad loobuma otsusest keelata oma maal GMO-maisi (Monsanto MON810) kasutamine ja müük.
Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine ja teised valitsusvälised organisatsioonid
saatsid ministritele märgukirja, et igal riigil peab olema õigus keelduda geneetiliselt muundatud
kultuuride kasutamisest, et kaitsta oma riigi keskkonda ja rahva tervist.
Eesti on andnud GMO maisile MON810 positiivse hinnangu.
http://www.greengate.ee/images/upload/jkxdi49eafdf03235a24netti.pdf

EL keskkonnanõukogu tunnistas Austria ja Ungari õigust keelata GM mais
Euroopa Keskkonnanõukogu 2. märtsi 2009.a. istungil ei nõustunud EL keskkonnaministrid Euroopa Komisjoni ettepanekuga sundida Austriat ning Ungarit tühistama GMO maisiliinide MON810 ja T25 siseriiklikku keelustamist. Otsuse põhjuseks oli asjaolu, et nimetatud maisiliinid on EL-s heaks kiidetud varasema EL direktiivi 90/220, kuid mitte hetkel kehtiva direktiivi 2001/18 alusel. Ainult kehtiv direktiiv nõuab ammendavat keskkonnariskide hindamist uute GMO-kultuuride suhtes, ent kõnealuste maisiliinide puhul pole direktiivi 2001/18 nõuetele põhinevat kordushindamist seni läbi viidud. http://www.k6k.ee/uudiskiri/2009-aprill

EL lubab turule GM rapsi
Euroopa Liit andis märtsis impordiloa Saksa firma Bayer CropScience poolt väljatöötatud GM rapsile. Rapsi T45 võib kasutada toidus ja söödas, see ei ole mõeldud kasvatamiseks. Luba kehtib 10 aastat. 
T45 on muundatud resistentseks herbitsidiile glüfosinaatammoonium ja väidetavalt selle kasvatamist enam ei toimu, alles on vaid vähesed varud Kanadas. Siiski on raps niivõrd kerge levima, et kuigi T45 kasvatamine ei ole EL-s kunagi olnud lubatud, on mitmtes EL riikides korduvalt leitud saasunud rapsi. Ka Eestis on leitud kasvavalt rapsilt võetud proovides saastumine rapsiga T45, saastumise põhjused on teadmata.
http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSLA44533320090310

Saksamaa keelab GM maisi kasvatamise
Saksamaa keelustab mitme teise Euroliidu liikmesriigi eeskujul geneetiliselt muundatud maisi impordi ja kasvatamise. Juba sellest kasvuhooajast ei või Saksamaal külvata USA agrokemikaali firma Monsanto  toodetavat geneetiliselt muundatud maisi MON810. 
Inglise keeles: http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,618913,00.html
Saksa keeles: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0%2C1518%2C618850%2C00.html

Luksemburg keelab GM maisi kasvatamise
Ka Luksemburg annab oma panuse üle-euroopalisse debatti geneetiliselt muundatud kultuuride põllumajandusliku kasutamise üle: märtsis avalikustas Luksemburgi tervishoiuminister valitsuse otsuse keelata GM maisi MON810 kasvatamine. Tervishoiu- ja  põllumajandusministrid viitavad oma otsuses võimalikele keskkonnariskidele ja soovivad rakendada ettevaatusprintsiipi.
http://www.wort.lu/wort/web/letzebuerg/artikel/11755/luxemburg-verbietet-genmais-mon810.php

USA tahab seadustada saastumise illegaalsete GMO-dega
USA Põllumajandusministeerium (USDA) kavatseb seadustada idee mitte reageerida, juhul kui taimed saastuvad luba mitteomava biotehnoloogilise materjaliga. See tekitab muret nii toidu puhtuse nimel töötavates gruppides, USA eksportijates kui ka välismaa importijates.
Loe: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=647&Itemid=40

* Teadus/ülevaated
Saksamaa Looduskaitseamet hoiatab GMO-de eest

Saksamaa Looduskaitseamet (BfN) avaldas ülevaate "Toit, bioloogiline mitmekesisus ja geneetiline muundamine". BfN president professor Dr. Beate Jessel’i sõnul on ökoloogilisest ja looduskaitselisest aspektist lähtuvalt GMO-de kasutamisele vaja rangemaid piiranguid. 
Loe: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=664&Itemid=40
Tutvuge ka
- Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadur Eve Veromanni koostatud teadusartiklitel põhineva ülevaatega GMO-dega seotud keskkonnariskidest
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=628&Itemid=40
- keskkonnajurist Kärt Vaarmari ülevaatega “Avalikkuse kaasamisest GMO-dega seotud otsuste tegemisse: tegelikkusest kaasatu pilgu läbi”
 http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=629&Itemid=40
- majandusteadlase Üllas Ehrlichi analüüsiga „Geneetiliselt muundatud põllumajandustoodete elutsükkkel ja selle hindamise võimalused“ http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=677&Itemid=40

Bt mais ei mõjuta taimeviiruste esinemist
Uurimuse käigus vaadati geneetiliselt muundatud Bt maisi mõju maisiviiruste levikule. Selleks viidi Hispaanias 2001-2006.a läbi juhusliku valiku alusel küsitlused piirkondades, kus kasvatatakse geneetiliselt muundatud Bt maisi ja piirkondades, kus Bt maisi ei kasvatata.  Uurimuse andmed viitavad sellele, et erinevused viiruse esinemissageduses on seotud kasvatatavate maisisortide geneetilise tausta erinevusega ja viiruse reservuaaride jaotumise erinevuse, mitte Bt maisi kasvatamisega. http://www.springerlink.com/content/br3r12u750236kr6/

Roundup´i tervisemõjudest
GMO-del laialt kasutatavat umbrohumürki Roundup (glüfosaat) peetakse sageli keskkonnasõbralikuks, ja tervisele ohutuks. Siiski on viimastel aastatel avaldatud järjest enam teadusuuringid, mis lükkavad ümber väite glüfosaadi ohutusest. Glüfosaati ei kasutata ainult GMO-del, kuid GMO-de kasutuselevõtt suurendab Roundup´i kasutamist. Roundup on üks laiemalt kasutatavaid taimemürke ka Eestis.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=633&Itemid=40

Made by Monsanto: korporatsioonide maailmapäästmise müüt
Analüüs käsitleb põllumajandusliku biotehnoloogia kuvandi kujundamist ühiskonnas ja selle sidumist rahvusvahelise arenguga. Selles uuritakse, miks arengumaade vajadustest lähtuvalt üldtunnustatult marginaalsest tehnoloogiast räägitakse pidevalt nii, nagu oleks arenguriikide heaolu kõige olulisem põhjus selle kommertsialiseerimiseks nii arenenud riikides kui arengumaades.
Loe: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=636&Itemid=40

* GMO-vabad initsiatiivid
Euroopa suurim piimatootja hakkab GMO-vabaks
Euroopa suurim piimatoodete tooja  Campina on esimene toidutöötleja, kes hakkab oma bränditooteid märgistama vastavalt  uuele Saksa seadusele, mis lubab nimetada kaupa "GMO-vabaks" (”ohne Gentechnik”).  Campina reklaamib enda Landliebe® brändi kui traditsioonilist, milles loomade söötmisel välditakse soja ning lehmad toituvad peamiselt traditsioonilistest Saksamaal kasvatatud söödataimedest - hein, raps, lupiin.  Loe: http://db.zs-intern.de/uploads/1236184161-CampinaGEfree.pdf
 

Saksamaal jõuavad müüki GMO-vabad broilerid
Saksa linnulihatootja Stolle muudab oma toodangu GMO-vabaks. Alates selle aasta maikuust hakatakse Stolle broilereid toitma sertifitseeritud GMO-vaba söödaga.
"Teaduslikult kestavad vaidlused edasi, kas geneetiliselt muundatud sööt võib mõjutada lõpuks ka inimtervist," ütleb Stolle pressiesindaja Albert Focke,"kuid muutus tundus mõistlik ja tehnoloogiliselt võimalik [ja seetõttu saab ta ellu viidud]."
Üks firma söödaveskitest kasutab juba praegu eranditult GMO-vaba teravilja ja soja ning 95% põllumeestest, kes varustavad firmat broileritibudega, kasutavad Stolle enda toodetud sööta. 
http://db.zs-intern.de/uploads/1237578543-NonGEFedBroiler.pdf

* Kooseksisteerimine/saastumine

Inglismaal leiti saastunud raps.
Edela-Inglismaal Somersetis avastati kasvamas GMO-ga saastunud raps. Seoses sellega on suurenenud ka mure, et see võib tuua kaasa märkimisväärse rapsi- ning mee saastumise, aga ka transgeenide leviku umbrohtudele.  Näib, et eelmisel aastal Somerseti ühes farmis  külvatud seemned olid saastunud GM taime geenidega, põhjuseks on tõenäoliselt USA-s toimunud risttolmlemine. Terve lugu: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_ontent&task=view&id=631&Itemid=40

Info GMO-de keskkonda viimise asukoha üle peab olema avalik
EL liikmesriikide valitsused on kohustatud vastavalt GMO-de keskkonda viimise direktiivile 2001/18 avalikustama geneetiliselt muundatud organismide (GMO) põldkatsete asukohti, arvab Euroopa Ühenduste Kohus.
Loe: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2009-marts/gmo-pohilugu


Greenpeace esitas hagi Mehhiko valitsuse vastu
Greenpeace esitas  aprillis 2009 kohtuhagi Mehhiko presidendi ja teiste Kabineti liikmete vastu. Keskkonnaorganisatsioon süüdistab valitsust GM maisi põldkatsete lubamises, määratlemata seejuures, mismoodi peaks tagama maisi geneetilise mitmekesisuse säilimist. Mehhikos on üle 200 maisisordi ning seadus nõuab maisi geneetilise mitmekesisuse kaitsmist.
Eelmisel kuul muutis Mehhiko valitsus aga seadusandlust, võimaldades maisikasvatajatel hakata taotlema eksperimentaalpõldude loomise luba. http://news.moneycentral.msn.com/provider/providerarticle.aspx?feed=AP&date=20090414&id=9785738

* (Sotsiaal-)majandus
Taani mesinikud mures GMOde pärast
Taani Mesinike Liit kardab, et GMO-de põldkatsed võivad tuua neile kaasa majandusliku katastroofi. Liit nõuab seaduse muutmist, et mesinikud oleksid kaitstud toiduks mittelubatud GMO-de põldkatsetega kaasnevate kahjude eest.
Saksamaal on üks mesinik kohtukadalipu tulemusena saanud korralduse hävitada oma mesi ja viia mesilased ära piirkonnast, kus kasvatatakse toiduks mittelubatud GMO-sid. Taani Mesinike Liidu sõnul prognoosib Taani Toiduamet taolise probleemi puhul sama kohtulahendit ka Taanis.
"Saksa kohtuasi näitab, et GMO-de kasvatamisel võib olla suur majanduslik mõju mesindusele. Seetõttu soovime me kõikide kahjude hüvitamist, mis võivad kaasneda GMO-de kasvatamisega," ütleb Bjarne Sørensen, Taani Mesinike Liidu esimees.  http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2009/3/30/Biavlere+frygter+gmo-afgroeder.htm

GMO-d ei ole saagikamad
Biotehnoloogia tööstus on juba aastaid lubanud maailma näljahädast päästa geneetiliselt muundatud taimede abil, kuna need annavad suurema saagi.  Union of Concerned Scientists (UCS) avaldas 2009.a märtsis raporti Failure to Yield, mis kummutab need lubadused. Raport väidab, et hoolimata 13 kommertsialiseerimisaastast ei ole geneetiline muundamine USA põllumeeste saake märkimisväärselt mõjutanud. Raport põhineb rohkem kui kahekümnel akadeemilisel soja ja maisi saakide uurimusel, sest just soja ja mais on kõige levinumad muundkultuurid USA-s.  Loe: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=675&Itemid=40

GM rapsi saak sama suur kui tavarapsil
Austraalias läbi viidud sordikatsed näitasid, et GM rapsi saak ei olnud suurem kui tavarapsil.  Grains Research and Development Council (GRDC) viisid läbi esimesed sõltumatud katsed Victoria osariigis. GM rapsi saak oli 0,7 tonni/ha ja tavarapsi puhul 0,8 t/ha. Ilmselt ei rõõmusta see uudis põllumehi, kes soovivad GM rapsi kasvatada, kuna tehnoloogia maksu arvestades peaks põllumehed tavarapsi suhtes "nulli" saamiseks saama vähemalt 16% rohkem tulu.
GM rapsi reklaamijad on järjekindlalt väitnud, et muundraps on umbrohule resistentsem ja selle saak on märkimisväärselt suurem.  http://www.wabusinessnews.com.au/en-story/1/69680/GM-canola-trials-come-a-cropper

Tavasoja annab kõrge saagi väiksema kuluga
Tavasoja sordid lähevad jälle moodi. Väiksemad kulutused seemnetele ja umbrohu kontrollimisele, hinnaeelis turul ja saagid, mis konkureerivad Roundup Ready geneetiliselt muundatud sojaubadega, on toonud tavasoja tagasi põllumeeste huviorbiiti, ütles Grover Shannon, Missouri Ülikooli Delta Teadusuuringute keskuse agronoom. Loe lähemalt: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=637&Itemid=40
Seotud teema: Esimest korda alates 1996. aastast võivad GM Roundup Ready soja külvipinnad USA-s väheneda, kuna aina rohkem põllumehi otsustab külvata mitte-GM soja. http://www.non-gmoreport.com/articles/mar09/farmers_planting_non-gmo_soybeans.php


Brasiilias suurim sojaosariik kaotamas huvi GMO-de vastu
Mato Grosso - Brasiilia suurima sojaosariigi - põllumehed lähevad tasapisi GM sojalt tagasi tavasojale, sest reklaamiga ülespuhutud soja saagid osutusid pettumust valmistavaks.  "Meil on aina vähem GM soja põlde. GM soja on ebaühtlase saagiga,"ütleb Jeferson Bif, kes kasvatab 1800-hektarisel põllumaal soja ja maisi. Loe edasi: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=662&Itemid=40

Firmad takistavad teadlastel GMO uuringuid tegemast
Biotehnoloogiafirmad takistavad ülikoolide teadlastel geneetiliselt muundatud taimede efektiivsust ja keskkonnamõjusid uurimast, kurdavad USA teadlased.  USA Keskkonnaministeeriumile saadetud pöördumises kirjutavad teadlased: " Paljudes kriitilistes küsimustes ei ole legaalselt võimalik täiesti sõltumatuid uuringuid teostada." Loe edasi: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=652&Itemid=40
 
Argentiina: GM soja võidukäik on muutnud maaelu ohtlikuks
Argentiina maapiirkonnad, mis ükskord päästsid linnasaaste ja kaose eest, on muutunud kohalikele elanikele lausa ohtlikeks. Sojapõldudel kasutatavad meeletud pestitsiidikogused on teinud maaelust katastroofi, hoiatavad keskkonnakaitsjad. Loe: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=660&Itemid=40

Lõuna-Aafrika: GM mais ei anna saaki
Müstiline maisi mittetolmlemine kolmes Lõuna-Aafrika provintsis on vallandanud uue tüli selle üle, kas valitsus peaks ikka toetama geneetiliselt muundatud põllumajandust. Tervelt kolm firma Monsanto GM maisisorti ei hakanud sellel hooajal korralikult tolmlema. http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=667&Itemid=40

* Muu:
Kuldne Riis – kas lahendab probleeme või teeb neid juurde?
2008. a suvel sai Hiina valitsus teada, et Hunani provintsis Henyangi algkoolis kasutati 24 6-8 aastast last katsejänestena geneetiliselt muundatud riisi (nn Kuldse riisi) uurimiseks.  "Kuldne riis", mille töötas välja Šveitsi põllumajandus-biotehnoloogiafirma Syngenta, on muundamise teel omandanud suurema beetakaroteeni (vitamiin A eelühend) sisalduse. Kuldne riis ei ole saanud kasutusluba üheski maailma riigis ja seda pole kunagi katsetatud inimeste peal.
Hiina uuring, mille sponsoriks oli Tufts, USA-s asuv eraülikool, sai uuringuks küll loa USA Terviseinstituudilt, kuid mitte Hiina Valitsuselt. Võimud said teavet uuringu läbiviimise kohta keskkonnaorganisatsioonilt Greenpeace. Uudis vallandas mitmeid reaktsioone nii keskkonnaorganisatsioonidelt kui teadlastelt. Loe:  http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=632&Itemid=40
Samal teemal:
Briti teadlased taunivad laste kasutamist GMO katsetes
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=651&Itemid=40

Eestimaa Looduse Fondi 2009.a. aprilli  GMO infokiri on valminud vabatahtliku töö tulemusena.