Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
EL liikmesriigid tunnistasid Austria ja Ungari õigust keelustada GMO mais

Keskkonnaõiguse uudiskiri aprill 2009

Euroopa Keskkonnanõukogu 2. märtsi 2009.a. istungil ei nõustunud EL keskkonnaministrid Euroopa Komisjoni ettepanekuga sundida Austriat ning Ungarit tühistama GMO maisiliinide MON810 ja T25 siseriiklikku keelustamist. Otsuse põhjuseks oli asjaolu, et nimetatud maisiliinid on EL-s heaks kiidetud varasema EL direktiivi 90/220, kuid mitte hetkel kehtiva direktiivi 2001/18 alusel. Ainult kehtiv direktiiv nõuab ammendavat keskkonnariskide hindamist uute GMO-kultuuride suhtes, ent kõnealuste maisiliinide puhul pole direktiivi 2001/18 nõuetele põhinevat kordushindamist seni läbi viidud.

Keskkonnanõukogu pressiteade: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/106430.pdf

Loe põhjalikumalt Eesti seisukohast Austria ja Ungari keeldude suhtes:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=643&Itemid=40