Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
EL uurib kimääride ja hübriidide kasutamist teadusuuringutes
Uus Euroopa Liidu projekt CHIMBRIDS uurib kimääride ja hübriidide teadusuuringutes kasutamise teaduslikke, eetilisi, filosoofilisi ja juriidilisi aspekte.

Teaduse tänapäevaste meetodite arenedes on üha suurenenud eri organismidest pärit rakkude ja kudede kasutamisega seonduvad hirmud. CHIMBRIDS määratleb hübriide ja kimääre kui geneetiliselt erinevatest rakkudest ja kudedest koosnevaid olendeid, kus hübriidide puhul on toimunud vanematelt pärit geneetilise info segunemine, kimääride puhul seda toimunud ei ole. Need rakkude, kudede ja organite erinevused võivad ületada ka piirid looduslike liikide vahel.

Projektil on kolm põhilist eesmärki:
- teadvustada ja analüüsida inimese ja looma geneetilise segunemisega esile kerkida võivaid küsimusi;
- aidata kaasa põhiliste eetiliste, filosoofiliste ja juriidiliste aluste väljatöötamisele selle kiiresti areneva teadusharu tarbeks;
- soodustada avatud debatti teaduse ja avalikkuse vahel seoses kimääride ja hübriidide kasutamisega teadusuuringutes.

Lisainfo: http://www.jura.uni-mannheim.de/imgbchimbrids/

Allikas: CORDIS News

http://www.genomics.ee/index.php?lang=est&nid=1557