Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Rootsis ei märgistata GMO-sid korralikult

 

Rootsi Toiduamet
19. detsember 2008

Väikeettevõtetel ei ole piisavalt teadmisi GMO-dest ja sageli puuduvad vajalikud dokumenteerimispraktikad.
– Selleks, et tarbija saaks korrektset teavet selle kohta, millist toitu ta ostab, peab ettevõtete teadlikkus suurenema. Üheks võimaluseks on siise viia järelvalve GMO-de ka kommuuni (valla) tasandil, ütles inspektor Zofia Kurowska.
Koostöös kuue kommuuniga uuris Toiduamet GMO-de esinemist toidutoodetes, mis sisaldasid soja, riisi või masi. Võeti 29 proovi ja analüüsiti 26.
GMO-sid leiti üheksast proovist, milles ühes oli GMO sisaldus suurem, kui 0.9%. Kui GMO-sisaldus on suurem kui 0.9% peab toode olema märgistatud GMO-ks, mida antu juhul ei olnud tehtud. Illegaalseid GMO-sid proovides ei leitud.
Rootsis ei ole märgistus "GMO-vaba" lubatud. Toiduamet leidis siiski turult kümme toodet, mis olid märgistatud GMO-vabadena, neist kuuest võeti proove ja neist neljas avastati vähesel määral GMO.
– Märgistus ei või tarbijat eksitada. Ilmselt ilmub turule rohkem uusi GMO-sid ja oluline on, et ettevõtete teadlikkus tõuseks. Loomulikult on oluline ka korralik järelvalve GMO-de kasutamise üle, ütles Kurowska.

Dokumentatsioon
Viieteistkümnes ettevõttes uuriti dokumenteerimispraktikaid GMO-de esinemise vältimiseks (tootjad, hulgimüüjad, väiksemad poed/otsetarnijad).
Kahes ettevõttes ei olnud kirjaliku dokumenteerimise praktikat, kolmes ei olnud üldse mingit praktikat ja viis viitasid peakontorile, kuid  Toiduameti sõnul ei pruugi ka see toimida:  suurem kui 0.9% GMO-sisaldus avastati koguni kahe erineva keti poodides, mis näitab, et dokumentatsioonipraktikad ei toimi alati ka peakontoris.

http://www.slv.se/templates/SLV_NewsPage.aspx?id=22519&epslanguage=SV