¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Infoleht detsember 2008

GMO Infoleht
Eestimaa Looduse Fond
26. detsember 2008

Infokirja teemad:

Poliitika 
Teadus
GMO-vabad initsiatiivid 
Kooseksisteerimine/saastumine
(Sotsiaal-)majandus
(monopolidest põllumajanduses)
Tegutse!
Muu
(Kas GMO-d täidavad väljakäidud lubadusi?)


* Poliitika
Keskkonnaministrid tahavad reformida EL GMO lubade süsteemi 
EL keskkonnaministrid on jõudnud otsusele, et EL peab muutma GMO-de mõjude hindamise süsteemi paremaks. Ministrid soovivad paremat riskihindamist GMO-de pikaajalise keskkonna- ja tervisemõjude küsimuses. Lisaks rõhutatakse sõltumatute teadlaste poolt tehtavate GMO uuringute tähtsust ning praegu firmade poolt konfidentsiaalseks klassifitseeritavale informatsioonile juurdepääsu olulisust.
Keskkonnanõukogu palub ka Euroopa Toiudohutuse Ametil arvestada GM kultuuridele pihustatavate umbrohutõrjevahendite keskkonnamõju ning arvab, et pestitsiide tootvaid GM kultuure peaks käsitlema samamoodi nagu kunstlikke taimekaitsevahendeid. Keskkonnanõukogu tunnustas regioonide ja kohalike kogukondade õigust GMO-vabade piirkondade loomisel, kuid Suurbritannia ja Euroopa Komisjoni surve all ei suutnud ministrid jõuda kokkuleppele, et EL-s müüdavad seemned jääksid vabaks GM saastest. 
Loe: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=618&Itemid=40

EL lubab uue GM soja impordi 
Euroopa Liit andis 10 aastaks loa uue GM soja müügiks. Firma Monsanto poolt välja töötatud sojaoad on mõeldud EL-s kasutamiseks toidu ja söödana, mitte kasvatamiseks.
Glüfosaadile Roundup resistentsete sojaubade tehniline nimetus on MON 89788, müüginimetuseks on Roundup RReady2Yield. http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSTRE4B33GO20081204
Loe samuti: Kas RReady2Yield sojauba on saagikam?  http://www.bioscienceresource.org:80/commentaries/article.php?id=37

EL valmistub katsetama GMO-de kasvatamist 
Euroopa Liidus keskkonnavolinik on valmistanud ette kaks esialgset GM maisi luba, mis on mõeldud EL-s kasvatamiseks. Kuigi poliitiliselt on see stsenaarium paras tuline kartul, on Brüssel suure surve all.
Siiani oli Stavros Dimas EK kõige ettevaatlikum volinik, kuid nüüd on ta teinud kannapöörde ja EL ametnike ja tööstuse sõnul hakanud luba ette valmistama. Dokumente hoitakse aga kindlalt kalevi all ja usutavasti on Komisjoni ekspertidele antud karm käsk hoida ettevalmistatud load nii kaugel avalikest domeenidest kui võimalik.
Loe: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=623&Itemid=40

* Teadus
Mehhikos on muundgeenid levinud kohalikule maisile 
Uue uurimuse andmetel on geneetiliselt muundatud (GM) maisi geene leitud  Mehhikos traditsioonilistest maisisortides. Töö kinnitab suuresti sarnast paljuvaidlustatud tulemust, mis avaldati Nature´s 2001. aastal (Nature, 2001(1)) ja võib taassütitada Mehhikos debati GM kultuuride üle. Terve lugu:  http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=609&Itemid=40
 

Kuidas reguleerida GMO-sid? 
Norra teadlased jõudsid järeldusele, et EL ja Norra reguleerivad GMO-de kommertstoodetena keskkonda viimist üsna erinevatest perspektiividest lähtudes.Norras lähtutakse sellest, et GMO ei paku ühiskonnale reaalset hüve, puudub piisavalt teaduslikku informatsiooni antud GMO kohta ning on olemas riskid. EL lubade väljastamine põhineb aga ideel, et ei ole põhjust aravata, et antud GMO võiks tervisele ja keskkonnale negatiivset mõju avaldada. Teadlased järeldavad, et probleemid tekivad siis, kui väärtuskonflikte mõistetakse ja käsitletakse kui pelgalt tehnilisi küsimusi, nagu on EL praktikas tavaline.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=614&Itemid=40

Kas GM taimed mõjutavad mesilaste õpivõimet? 
Geneetiliselt muundatud Bt taimi kasutatakse maailmas üha rohkem, kuid nende kõrvalmõjusid ja iseäranis subletaalseid mõjusid kasulikele putukatele on uuritud väga vähe.
Meemesilased on tolmeldajatena olulised nii looduslikele kui kultiveeritud ökosüsteemidele. Uurimuse eesmärk oli uurida Cry1Ab valgu kahe kontsentratsiooni potentisaalseid mõjusid noortele ja täiskasvanud meemesilastele. /.../ Testides kasutatud Cry1Ab valgu kontsentratsioonid ei olnud meemesilasele surmavad. Siiski muutus meemesilaste toitumiskäitumine kui nad puutusid koku Cry1Ab valgu kõrgemate kontsentratsioonidega - saastunud siirupi sisseimemine võttis neil rohkem aega. Samuti ilmnesid Cry1Ab valgu 5000 ppb kontsentratsiooniga kokku puutunud mesilastel õpivõime häirumine. Mesilased ei lõpetanud reageerimist kontsentreeritud lõhnale ka siis, kui sellele ei järgnenud toitu. http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=622&Itemid=40


* GMO-vabad initsiatiivid

Endine Euroopa Toiduohutuse Ameti juhataja: eurooplasi ei peaks vägisi GMO-dega toitma
YouTube´is avaldatud videoklipis ütleb endine Toiduohutuse Ameti (EFSA) juhataja, prof. Patrick Wall, et inimestel on kadunud usk EFSA suutlikkusesse GM toiduga kaasneda võivate riskide hindamisel. ”Kas me tahame, et hiigelkorporatsioonid kontrolliksid toidutootmist? GM toit ei too tarbijatele kasu... EFSA on tarbijakaitsega tegelev ametkond ja selle töö mõtteks ei ole lihtsalt lüüa tempel "lubatud" kõikidele GM loataotlustele... Me ei saa sundida Euroopa tarbijatele vägisi sisse tooteid, mida nad ei taha. Me elame demokraatlikus ühiskonnas. Inimestel on õigus GMO-sid mitte tahta... kui inimesed ei taha (GM) tehnoloogiat, on neil õigus seda mitte omada.” 
Loe: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=40

Põhjamaad peaksid jääma GMO-vabaks 
Helsinkis peetud Põhjamaade Nõukogu arutas geneetiliselt muundatud organismide küsimusi. GMO-vabade piirkondade loomine võiks anda Põhjamaadele konkurentsieelise puhta, GMO-vaba ja mahetoidu kasvatamisel.  Nõukogu jõudis kokkuleppele, et hakatakse otsima võimalusi GMOde rangemaks märgistamiseks, mis on oluline ka selleks, et tarbijale jääks ka reaalne valikuvõimalus toitu ostes valikut langetada. Praegused EL-s kehtivad reeglid, mille kohaselt ei pea märgistama nt loomseid saadusi, kui loomi on söödetud GMO-dega, on Põhjamaade Nõukogu kodanike- ja tarbijakomitee esindaja Elina Linna sõnul ebapiisav.  Loe: http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=8240&lang=6
 

Prantsusmaa jätab GM maisi keelu kehtima 
Prantsuse valitsus andis teada, et jätab kehtima ajutise riikliku keelu MON 810 geneetiliselt muundatud maisi müügile, kuigi Euroopa Toiduohutuse Amet (EFSA) leidis eelmisel nädalal, et keeld "ei ole põhjendatud" (EED 31/10/08).  Pariis püüab leida toetust ministrite nõukogus, lisades, et EFSA arvamus on vaid üks etapp EL-s kehtivast liikmesriikides keeldude kehtestamise lubamise protsessist.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=3845

Poola jääb GMO-vabaks 
Poola jääb ka edaspidi GMO-vabaks. Teadusasutustele jääb võimalus viia läbi GMO-dega seotud teadusuuringuid, deklareeris Poola valitsus. Kabinett otsustas lubada spetsialiseeritud laboritele GMO-dega  seotud tööde jätkamist, näiteks uute ravimite testimist või geneetiliste haiguste uurimist, kuid GMO-d tuleb hoida lahus looduskeskkonnast ja inimestest.
http://www.polskieradio.pl/zagranica/news/artykul96098_Poland_to_remain_free_of_GMOs.html
 
* Kooseksisteerimine/saastumine

Laiem pilt: maastiku saastumine GMO-dega 
Juhul kui naabruses kasvab GM taimi, peab tavataimede puhtuse tagamiseks mõistma õietolmu leviku viise - nii lühi- kui pikadistantsilisi. Uus uuring näitab, et see, mida olemasolevad juhendid nimetavad kindlaks vahemaaks GM maisi ja maisi vahel, ei pruugi tagada GM maisi risttolmlemist tavataimedega.
Terve lugu: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=626&Itemid=40

Greenpeace ja Hollandi Valitsus vaidlevad GMO-sid puudutava info avalikustamise üle 
Madalmaade kohus algatas eelotsusemenetluse, esitades Euroopa Kohtule küsimusi GMO-de keskkonda viimise koha avalikustamise ulatuse ja tingimuste kohta.  Hollandi minister leiab, et informatsiooni GMO-de kasvatamise kohta võib avalikustada üldiste andmete täpsusega. Selle on kahtluse alla seadnud Greenpeace, leides, et GM maisi kasvatamise koht peab üldsusele teada olema katastriüksuse täpsusega. Vaidluse põhifookuses on direktiivis 2001/18 sätestatud mõiste "keskkonda viimise koht".
Eestis on nimetatud säte üle võetud GMO-de keskkonda viimise seadusega, mille kohaselt peab üldsusele määratud teates GMO-de keskkonda viimise loa andmise kohta sisalduma GMO nimetus ja keskkonda viimise koht vähemalt valla või linna täpsusega.  Eestis on valitud keskkonda viimise koha avalikustamise määramisel tegemist nn paindliku regulatsiooniga. See väljendub selles, et GMO-de keskkonda viimise seadus võimaldab keskkonda viimise koha avalikustada “vähemalt linna või valla täpsusega,” jättes seega taotlust hindavale komisjonile koha avalikustamise ulatuse määramiseks diskretsiooni. http://www.valitsus.ee/brf/index.php?id=294859

USA vajab suuremat kontrolli GMO-de üle 
Ühendriikide valitsuse auditeerimisameti sõnul vajab USA paremat kontrolli GMO-de üle ja kvaliteetsemat koordineerimist valitsusametite vahel, et vältida luba mitteomavate GMO-de sattumist keskkonda ja toidutoodetesse.  Alates 2000. aastast on luba mitteomavad GM kultuurid sattunud kuus korda toidutoodetesse, nende hulgas GM mais ja riis. Detsembri alguses teatas GM taimi välja töötav firma Monsanto Co luba mitteomava GM puuvilla võimalikust sattumisest loomasööta.
Auditeerimisamet (GAO) rapordi kohaselt on võimalik, et USA-s on esinenud rohkem luba mitteomavate GMO-de sattumist keskkonda, kuid see on lihtsalt märkamatuks jäänud.
USA-s reguleerivad GM kultuure Põllumajandusministeerium (USDA), Toidu- ja Ravimohutuseamet (FDA) ja Keskkonnaministeerium (EPA). ”Nagu GAO raport välja tõi, ei suuda need kolm ametkonda ikka veel adekvaatselt koordineerida GM kultuuride reguleerimist ja keskkonna- ja tervisemõjude hindamist," märkis valitsusväline tervisekaitsegrupp Center for Science in the Public Interest. 
Terve lugu: http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSN0547754020081206
Raport: http://www.gao.gov/products/GAO-09-60

* (Sotsiaal-)majandus/monopolidest põllumajanduses
Kellele kuulub loodus? 

Rahvusvahelise valitsusvälise organisatsiooni ETC Group´i uus raport "Kellele kuulub loodus?" hoiatab korporatiivse kontsentreerumise ja looduse aina süveneva kaubaks muutumise eest ning mõtestab lahti terminit "toidusuveräänsus". 48-leheküljelises raportis juhtitakse tähelepanu sellele, et nii toidu-, põllumajanduse- kui tervisevaldkonnas on näha suurt kontsentreerumist ning hoiatatakse, et korporatsioonid rakendavad strateegiaid, mis muudab pelgalt kaubaks ka allesjäänud loodusressursid.
ETC Group’i raport toob välja nimesid, turuosasid ja arvutab väja korporatiivse toiduahela erinevate etappide "top 10".   Mitte kõik raportis identifitseeritud firmad ei ole üksikuna tavakodanikele tuttavad, kuid üheskoos kontrollivad nad üllatavalt suurt osa kommertstoodetest, mis on tööstusfarmides, meie külmikutes ja apteegis.
Raportis tuuakse välja järgmised faktid:
- Kolmekümmend aastat tagasi oli tuhandeid seemnefirmasid ja avaliku sekotri aretusasutusi, praeguseks kontrollivad 10 firmat rohkem kui 2/3 maailma seemneturust.
- Mitmekümnest pestitsiidifirmast, mis tegutsesid 30 aastat tagasi turul, kontrollivad nüüd 10 pea 90% kogu maailma põllumajanduskemikaalide müügist.
- 15 aastat tagasi alustasid oma tegevust umbes 1000 biotehnoloogiafirmat, neist kümne käes on kolm neljandikku kogu biotehnoloogiatööstuse tuludest.
- 10 suurimat farmaatsiafirmat kontrollivad 55% maailma ravimiturust
Kokku kukkuvate öko-, kliima-, toidu- kui finantssüsteemide taustal hoiatab raport selle eest, et elusorganismide loomisega nanotasandil (sünteetiline bioloogia) valmistab tööstus ette mänguruumi, kus kogu loodus muutuks korporatiivseks omandiks.
”Umbes üks neljandik maailma biomassist on juba kaubaks tehtud,” seletab grupi tegevjuht Pat Mooney. ”Uued ekstreemsed geeniinsenerid valmistavad ette pinda selleks, et muuta kaubaks allesjäänud kolm neljandikku maailma biomassist, mis on siiani turuhaardest välja jäänud." http://www.etcgroup.org/en/materials/publications.html?pub_id=706

GMO-de kasvupind tõuseb, kuid kas nad täidavad ootusi? 
Uue analüüsi kohaselt on USA jätkuvalt juhtival positsioonil GM kultuuride kasvatamisel, kuid siiani ei ole ühest vastust küsimusele, kas lubadused suurendada geneetilise muundamise abil saagikust ja toiteväärtust, ei  ole jäänud paljalt lubadusteks.
Terve lugu: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=625&Itemid=40
 

* Tegutse!
Tänapäeva Paraguais on GM soja monokultuurid peamiseks metsaraie põhjuseks, samuti teiste ökosüsteemide hävimise ja saastumise põhjuseks. Soja monokultuurid on toonud kaasa ka väikepõllumeeste ja kohalike kogukondade "väljasöömise" nende maadelt. Paraguais on umbes 2.6 miljonit hektarit sojaistandusi, kus kasvatatakse soja ekspordiks  loomasöödaks ja nüüd ka agrokütusteks.  Toeta oma häälega jätkusuutliku Paraguai kampaaniat! Täpsemalt: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=607&Itemid=40

* Muu:

Kas GMO-d täidavad väljakäidud lubadusi?
Miinitaimed ei hakanud tööle
Taani firma Aresa on aastaid lubanud turule tuua "miinitaimed"  - geneetiliselt muundatud müürlooga, mille lehevärv muutub miini läheduses punaseks.  Nüüd avaldas firma pressiteate, millest ilmneb, et "miinitaimed" ei hakanud siiski tööle (http://www.aresa.dk/uploads/File/aresa-PR-311008-UK.pdf).
Firma viis läbi põldkatseid Serbias, kuid miinide läheduses taimede värv ei muutunud ning firma esialgu ilmselt loobub edasisest tööst.
Aresa valmistub muutuma investeerimisfirmaks ja investeerima maasse Balkanil, investeeringuid on juba ka alustatud. Aresa plaanib osta miinidest saastatud maa ning näeb seda suhteliselt riskivaba tegevusena, kuna maa hind on odav, samal ajal on aga suhteliselt suur tõenäosus leida sponsoreid maa puhastamiseks miinidest.

GM banaanide loomine osutus oodatust keerulisemaks 
Ugandas läbi viidud geneetiliselt muundatud banaanide põldkatsete tulemusena selgus, et muundamine siiski ei teinud banaane haiguskindlaks. GM banaanid langesid "Black Sigatoka" haiguse ohvriks ning saak vähenes poole võra.
Black Sigatoka on sageliesinev seenhaigus ning Kawanda põllumajandusuuringute laborite teadlased lootsid, et muundatud banaan aitab vähendada haiguse esinemist. Teadlaste sõnul hakkavad nad uurima kui palju määrab geeni sisestumise koht ja kas osad taimed siiski on haiguskindlamad, samuti loodavad nad tulevikus katsetada mitme geeni sisestamist. http://africasciencenews.org/asns/index.php?optioncom_content&taskview&id487&Itemid1
 

Teadus pole soolatolerantsete GMO-de loomiseks valmis
Ajakirja Science artikli kirjutanud teadlaste sõnul muutub tulevikus mageveepuuduse leevendamiseks äärmiselt oluliseks võimalus kasvatada taimi soolase vee abil.  /.../ Juba 30 aasta vältel on proovitud saada taimi soolatolerantseks ka geneetilist muundamise abil - näiteks nisu ja riisi. Kuid teadlaste sõnul on soolatolerantsuse saavutamine siiani osutunud võimatuks. Nüüd on teadlased jõudnud arvamusele, et tolerantsuse saavutamiseks vajalik geenimanipulatsioon on praeguste teadmiste taustal liiga keeruline, et seda oleks võimalik saavutada. Terve lugu: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=619&Itemid=40

Eestimaa Looduse Fond viib 2007.-2008.a. ellu EL Science and Society programmist rahastatavat projekti ”Osalev teadus ja osalemine teaduses: kodanikuühiskonna organisatsioonide roll otsustusprotsessis biotehnoloogia arengu kohta” (http://www.participationinscience.eu/psx2/) ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatavat projekti “Avalikkuse teavitamine GMO-dest ja kaasamises osalemine”.