¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Infoleht august-november 2008

GMO Infoleht
Eestimaa Looduse Fond
24. november 2008
Infokirja teemad:

Tegutse!
Poliitika
Teadus
GMO-vabad initsiatiivid
Kooseksisteerimine/saastumine
(Sotsiaal-)majandus
Maailmas (Uus-Meremaa debatt GM loomade üle)
Muu (GMO-dega kliimamuutuste vastu? Patendipalavik)


* Tegutse!
Anna oma hääl GMO-vaba Euroopa poolt
Greenpeace´i kampaania: Austria Valitsuse poolt 11. novembril 2008 avaldatud uuring näitab GM taimede terviseriske. GM maisiga toidetud hiirte viljakus langes ja nad said vähem järglasi kui tavamaisiga toidetud hiired. See näitab kui vähe teame GM toodetest ja nende pikaajalistest mõjudest meie tervisele ja keskkonnale. See näitab ka EL praeguse riskianalüüsi süsteemi puudulikkust.
Euroopa Toiduohutuse Amet ei suhtu GMO-de ohutuse testimisse kuigi tõsiselt ja sageli lihtsalt kirjutab alla põllumajanduskemikaalitööstuse ekspertide väidetele. 4. detsember võib osutuda päevaks, mil olukord muutub - kui me suudame veenda selle päeval kohtuvaid ministreid hääletama rangema riskihindamise ja Toiduohutuse Ameti reformimise poolt. Saada kiri:
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/genetic-engineering/take-action


* Poliitika
EL tervisevolinik on muutnud meelt nulltolerantsist loobumise suhtes.
Tervisevolinik Androulla Vassiliou´l oli 2008. a. juulist plaanis teha ettepanek GM saastemäära tõstmiseks, kuna toidutööstuse ja põllumeeste arvates oli illegaalsete GMO-dega saastunud impordile alternatiivide leidmine liiga kulukas.
Keskkonnaorganisatsioonide sõnul ei vasta jutt sellest, et EL ei suuda varustada ennast piisavalt saastumata toormega, sugugi tõele ja tegemist on lihtsalt kunstlikult paanika tekitamisega ja GMO-dele EL-i tee silumisega.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=40
Oktoobris Küprosel toimunud põllumajanduskonverentsil ei olnud Vassiliou aga enam nii kindel
nulltolerantsist loobumise vajalikkuses:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=596&Itemid=40

EL andis loa uuele sojale
8. septembril 2008 avaldas Euroopa Komisjon otsuse, millega lubatakse EL turule uus soja A2704-12 http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=582&Itemid=40
Eelnevalt ei suutnud EL ministrid antud soja suhtes ühisele kokkuleppele jõuda, Eesti
Põllumajandusministeeriumi ametlik seisukoht oli hääletada soja poolt
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=562&Itemid=40

EV Keskkonnaministeerium algatas GMO-de keskkonda viimise seaduse muutmise
Eelnõuga saab tutvuda http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_W=231836 Muudatuste eesmärk on viia Eesti GMO seadus vastavusse EL nõuetega, aga ka muuta Keskkonnaministeeriumi juurde kuuluva geenitehnoloogia komisjoni koosseisu põhimõtteid ning kehtestada nõudeid GMO-de kasvatamisele.

Keskkonnakaitsjate arvates peaks GMO seadus olema rangem praegu planeeritavast:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=591&Itemid=40

Riigikogus arutatati roheliste GMO eelnõu
23.10.2008 Riigikogu istungil toimus Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud geneetiliselt
muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 301 SE esimene lugemine.
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1224745500#pk2897
Eelnõu esimene lugemine lõpetati ning saadeti teisele lugemisele. Rohelise erakonna GMO-de keskkonda viimise seaduse muutmise eesmärk on viia seadus vastavusse ettevaatusprintsiibiga ja vältida geneetiliselt muundamata põllukultuuride geneetilist saastumist GMO-dega ning GMO-de esinemist vastavalt märgistamata toodetes.

WTO vaidlus: kas EL lubab GMO-sid piisavalt kiiresti?
EL väidab, et lubab Euroopa turule aina rohkem geneetiliselt muundatud taimi ja seemneid (GMO-sid), kuid USA, Kanada ja Argentiina meelest toimub lubade väljastamine liiga aeglaselt.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=597&Itemid=40

EL andis loa GM puuvillale
29. oktoobril 2008 avaldas Euroopa Komisjon otsuse 2008/838/EÜ, millega lubatakse LLCotton25 (ACSGHØØ1-3) geneetiliselt muundatud puuvilla sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turuleviimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri K(2008) 6204 all) (1) www.eur-lex.eu

* Teadus
Võimatu kooseksisteerimine

Geneetiliselt muundatud maisi kasvatamine on põhjustanud drastilise mahemaisi kasvatuse languse ja muutnud kooseksisteerimise praktiliselt võimatuks. Sellisele tulemusele jõudis üks esimesi Euroopas tehtud kooseksisteerimise uurimuse autor, uurides olukorda Euroopa peamises GMO-sid kasvatavas piirkonnas (Hispaania provintsid Kataloonia ja Aragon).
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=570&Itemid=40

GM maisi mõjudest mulla mikroorganismidele
GM taimede riske ja kasusid ei peaks hindama ainult õietolmu levimisest lähtuvalt, vaid arvestades ka nt Bt toksiini säilimist mullas, kuna see võivb mullas akumuleeruda ja olla pikka aega aktiivne. GM taimi küntakse sageli mulda, mis võib potentsiaalselt negatiivselt mõjutada arbuskulaar- mükoriisseid (AM) seeni, mis suurendavad mulla viljakust.
Käesolevas uuringus viidi läbi seire, mille käigus uuriti GM maiside (Bt 11 ja Bt 176) ja nende jääkproduktide mõju AM seente kasvule ja juure koloniseerimise võimele. Mõlemad GM maisid mõjusid seentele negatiivselt. Uuringuga saab tutvuda siit: http://orgprints.org/view/projects/conference.html

Mesilased võivad aidata kaasa geneetiliselt muundatud materjali levikule mitmete kilomeetrite
kaugusele
Nairobis asuva rahvusvahelise teaduskeskuse icipe ja Prantsusmaa Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) teadlased tegid kindlaks, et mesilased võivad aidata oluliselt kaasa transgeenide levimisele metsikutele sugulastele mitmete kilomeetrite kaugusele. Osaliselt USAID ja Rockefeller Foundation ´i poolt finantseeritud uuring algatati selle pärast, et tekkisid plaanid viia Aafrikas keskkonda GM lehmahernes, samas on Aafrikas laialt levinud lehmaherne metsik sugulane Vigna unguiculata var. Spontanea. Esimest korda kasutasid teadlased putuktolmeldajate jälgimiseks raadioseadmeid, uurides mesilase Xylocopa flavorufa liikumist ja potentsiaali GM õietolmu levitamisel. ”Mesilased külastavad taimi ka kuue kilomeetri kaugusel oma kodust. Lähtudes olemasolevatest täielikest lennuteesalvestustest järeldasime,
et mesilased võivad mängida suurt rolli geeniülekande vahendamisel ning potentsiaalselt võivad nad levitada transgeene mitmete kilomeetrite kaugusele,“ selgitab icipe teadlane Remy S. Pasquet.
http://www.alphagalileo.org/index.cfm?fuseaction=readrelease&releaseid=532341&ez_search=1

Kas GM mais vähendab viljakust?
Austria Valitsuse poolt läbi viidud GM maisi söödakatse käigus selgus, et GM maisiga toidetud hiired said vähem järglasi.
GMO-de reklaamijad on väitnud, et kuna USA-s elavad imesed on üle kümne aasta teatud GMO-sid söönud, on GMO-d tervisele ohutud. Kuid Austria Põllumajanduse ja Tervise ministeeriumi tellitud
uurimuse tulemused, mida tutvustati Viinis toimunud seminaril, tekitavad kahtlusi nende väidete
paikapidavuses.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=600&Itemid=40

* GMO-vabad initsiatiivid
Šotlased ja iirlased on GMO-vaba Euroopa poolt

Prints Charlesi algatatud debatt Inglimsaal GMO-de rollist maailma päästmisel
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=573&Itemid=40
on toonud kaasa palju reaktsioone – samal ajal kui Suurbritannia keskkonnaminister on printsi suhtumist kritiseerinud, on Šoti ja Iiri valitsused printsiga nõus ja leiavad, et nende maad peaksid jääma GMOvabaks.
Šoti: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=576&Itemid=40
Iiri: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=584&Itemid=40

Saksamaa tahab õigust ise reguleerida GMO-de kasutamist
Saksamaa soovib, et EL liikmesriikidel oleks õigus peatada GM kultuuride kasutamist oma riigis, ütles põllumajandusminister Horst Seehofer. Tema sõnul võiks Saksamaal pigem anda otsustusõiguse GMOde kasvatamise üle kohalikele omavalitsustele, mitte teha otsuseid liiduvabariigi või terve Saksamaa tasandil.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=583&Itemid=40
Oktoobri lõpus Seehoferilt ministriameti üle võtnud Ilse Aigner´il on plaanis jätkata GMO-de suhtes Seehoferi poliitikat http://www.guardian.co.uk/business/feedarticle/7965173

Kataloonia soovib saada GMO-vabaks
20. augustil 2008 anti Kataloonia Parlamendile üle pöördumine GMOde kasvatamise keelamiseks, millel oli rohkem kui 105 800 kataloonia elaniku allkirja. Allkirju tõendab Kataloonis Staitikainstituut (IDESCAT) ja seejärel alustab parlament seadusettepaneku menetlust. Lõppdebatt peaks aset leidma jaanuari algul.
http://db.zs-intern.de/uploads/1220004989-GEfreeCatalonia.pdf

Brasiilia GMO-vaba soja tootjad lõid liidu
14. augustil moodustati ametlikult Brasiilia GMO-vaba soja tootjate liit (Brazilian Association for the Producers of Non-GM Grains, ABRANGE). Liitu on koondunud nii soja- kui seemnetootjad, ühistud, veskid, transpordi- ja ladustusfirmad, sertifitseerimisettevõtted, laborid jne. ”Soovime edendada mitte-GM soja kasvatamist, tootmist ja töötlemist Brasiilias,“ ütles liidu vastvalitud president César Borges de Sousa firmast Caramuru Alimentos. http://db.zs-intern.de/uploads/1220005456-ABRANGE-GEfreesoy.pdf

Kalifornia kaitseb oma põllumehi
Esimese USA osariigina püüab Kalifornia kaitsta oma põllumehi GM firmade kohtuvaidluste eest.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=580&Itemid=40

Valgevene nõuab GMO-sisalduse märkimist hinnasiltidel
Teave toidus sisalduvatest geneetiliselt muundatud koostisosadest peab Valgevenes alates 12. septembrist olema märgitud poes toote hinnasildile. Eelnevalt oli märgistus kohustulik ainult toote pakendil. Kaubandusministeeriumi sõnul peab GMO-sisalduse informatsioon hinnasildil olema märgitud punase värviga ja olema suuremas kirjas kui toote nimetus. http://www.lol.org.ua/eng/showart.php?id=63333

* Kooseksisteerimine/saastumine
Šotimaal avastati rapsi saastumine

Šotimaal hävitati kaks rapsipõldu, sest avastati, et katsetes kasutatud seemned olid saastunud luba
mitteomava geneetiliselt muundatud materjaliga. Illegaalne GM materjal oli saastanud Põhja-Ameerikast pärit uue sordi seemneid. Uued seemned olid mõeldud katsepõldudele külvamiseks üle terve Inglismaa, kuid neid jõuti külvata ainult kahele põllule Šotimaal – Aberdeenshire´is ja Arbroath´i lähedal.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=586&Itemid=40
 

* (Sotsiaal-)majandus
Mesinikud on mures GMO-de pärast
Saksamaa kohus keelas GM maisi õietolmuga saastunud mee müügi, mis tähendas mesinikule otsest majanduslikku kahju, kuid kaitset pole mesinikel esialgu kusagilt oodata.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=40

* Maailmas:
Uus-Meremaa firma AgResearch soovib saada valitsuselt luba muundada 18 erinevat looma, mida saaks kasutada ravimite kommertstootmiseks. Uus-Meremaa Rohelise erakonna sõnul ei peaks firmale luba andma: deformeeritud vasikad ei tee Uus-Meremaad ilusamaks.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=574&Itemid=40

* Muu:
GMO-dega kliimamuutuste vastu? Patendipalavik
Maailma suured seemnefirmad üritavad üksteise võidu kindlustada endale patente "kliimakindlatele" GMOdele.
Patendipalavik on kaasa toonud süüdistusi biopiraatluses ja vaidlusi kodanikuühiskonnaga.
Viimase nelja aasta vältel on maailma juhtivad biotehnoloogiafirmad uputanud patendibüroosid
"kliimakindlate" geenide patenditaotlustega.
Firmad väidavad, et nende geneetiliselt muundatud kliimaresistentsed seemned võivad hakkama saada ka globaalse kliimasoojenemise katastroofiliste mõjudega - üleujutustega, põuaga, külmaga, soolase pinnasega.
Patendijooksu esirindes on maailma suurim seemnefirma Monsanto ja maailma suurim
põllumajanduskemikaal firma BASF.
Paljude kodanikuühenduse organisatsioonide sõnul on tegemist selge biopiraatlusega, kuna "kliimakindlad" geenid, mida firmad nimetavad enda leiutiseks, ei ole sugugi uued, vaid on olemas ka praegu ja et kohalikud põllumehed tunnevad hästi sorte, millel on vastavad omadused.
Loe: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=592&Itemid=40

Eestimaa Looduse Fond viib 2007.-2008.a. ellu EL Science and Society programmist rahastatavat projekti ”Osalev teadus ja osalemine teaduses: kodanikuühiskonna organisatsioonide roll otsustusprotsessis biotehnoloogia arengu kohta” (http://www.participationinscience.eu/psx2/) ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatavat projekti “Avalikkuse teavitamine GMO-dest ja kaasamises osalemine”.