Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Anna hääl GMO-vaba Euroopa poolt!

 Greenpeace

Austria Valitsuse poolt 11. novembril 2008 avaldatud uuring näitab GM taimede terviseriske. GM maisiga toidetud hiirte viljakus langes ja nad said vähem järglasi kui hiired, keda toideti tavamaisiga. See näitab kui vähe teame GM toodetest ja nende pikaajalistest mõjudest meie tervisele ja keskkonnale. See näitab ka EL praeguse riskianalüüsi süsteemi puudulikkust.

Euroopa Toiduohutuse Amet ei suhtu GMO-de ohutuse testimisse kuigi tõsiselt ja sageli lihtsalt kirjutab alla põllumajanduskemikaalitööstuse ekspertide väidetele. 4. detsember võib osutuda päevaks, mil olukord muutub - kui me suudame veenda selle päeval kohtuvaid ministreid hääletama rangema riskihindamise ja Toiduohutuse Ameti reformimise poolt.


Mida saame teha?

Me saame tunnustada häid poliitikuid (neid, kes on juba eelnevalt valinud prioriteediks keskkonna ja tarbjate kaitsmise, mitte GMO-d) julgustada neid oma seisukohti kaitsma. GMO-de suhtes ettevaatlikul positsioonil olevate riikide hulka kuuluvad Austria, Küpros, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Leedu, Luksemburg, Poola ja Sloveenia.

Me saame näidata neile, kes ei ole oma seisukohta kujundanud, et Euroopa kodanikud tahavad, et nad kaitseksid inimeste toidulauda, tervist ja keskkonda. Ebakindlate riikide hulka kuuluvad Belgia, Bulgaaria, Taani, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Läti, Malta, Slovakkia.
 
Me võime veenda pro-GMO poliitikuid GMO riske tunnistama. GMO-lembesteks riikideks on Eesti, Hispaania, Holland, Portugal, Rootsi, Rumeenia, Soome, Suurbritannia ja Tšehhi.

Saada neile kiri siit:
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/genetic-engineering/take-action