Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Prantsusmaa loodab murda detsembriks välja GMO ummikseisust

EurActiv, Belgium
21. oktoober 2008


TAUST:

Kuna Nõukogu ei suuda kunagi leppida kokku ühegi GMO lubmises ega keelamises, võib Euroopa Komisjon ise väljastada lubasid, rakendades spetsiaalseid regulatoorseid protseduure.

http://www.gmo-compass.org/eng/regulation/regulatory_process/157.eu_gmo_au
thorisation_procedures.html

Kuid nii protseduure kui ka Euroopa Toiduohutuse Ameti (EFSA) rolli on tugevalt kritiseeritud (vt EurActiv 05/12/05 ja
10/03/06) ning Komisjon on otsustanud viia GMO lubade väljastamise protsessi praktilisi muudatusi (EurActiv 12/04/06).

http://www.euractiv.com/en/biotech/loophole-clears-way-gm-maize-approval/a
rticle-150355

http://www.euractiv.com/en/food/austria-criticises-efsa-gmo-bias/article-1
53305

http://www.euractiv.com/en/biotech/commission-transparency-gmo-decisions/a
rticle-154355

Mitmed liikmesriigid on korduvalt kasutanud EL kaitsekaluslit, mis võimaldab neidl peatada enda territooriumil selliste GMO-de turustamist või kasvatamist, mis on EL-s kasutamise loa saanud. Kuid Euroopa Komisjon ei ole kunagi nende taotlusi rahuldanud ning on alati andnud korralduse riiklikud keelud maha võtta.

Oma eesistumide ajal moodustas Prantsusma ad-hoc töögrupi, mille eesmärgiks oli arutada mitmeid ettepanekuid praeguste probleemide lahendamiseks.

*****

EL keskkonnaministrid ei suuda jätkuvalt kokku leppida, kas liikmesriikidel peaks olema õigus luua ökoloogiliselt tundlikele aladele GMOvabasid piirkondi, kuid nad nõustusid kõik, et on vaja paremat ja pikaajalisemat riskianalüüsi GMO-de keskkonnamõjude kohta.

Pärast mitmeid mitteametlikke vaidlusi sellel suvel tõstatasid EL-27 keskkonnamkinistris 20. oktoobri Nõukogus küsimuse GMO-de lubade väljastamise protseduuri adekvaatsuse kohta.

Kuid liikmesriigid olid eriarvamustel ökoloogiliselt tundlike piirkondade ja hoiualade kaitsemisel ning MO-vabade tsoonide moodustamisel. Osad delegatsioonid rõhutausid, et ka praegune seadusandlus võimaldab kaitsemeetmete rakendamist, kui riski suudetakse teaduslikult tõestada.

Teiste riikide esindajad soovivad, et neil oleks õigus enda territooriumil ise otsuseid teha ja et neil oleks võimalik tundlike öko- ja põllumajandussüsteeme kaitsta.

Prantsusmaa sõnul on ministrid nõus sellega, et pikaajaliste keskkonnamõjude hindamine peaks olema parem. Mitmete delegatsioonide sõnul peaks ümber vaatama ka EFSA tööpõhimõtteid. EFSA peaks võtma arvesse uut teaduslikku informatsiooni, kuna see võib kiiresti muutuda.

Ministrite sõnul oli ka sotsiaalmajanduslike mõjude arvestamine GMO lubade väljastamisel "tähtis" ja "kompleksne" küsimus (nt. riskide ja kasude võrdlemist GM seemnete ulatuslikumal kasutamisel põllumajanduses). Praegu ei ole defineeritud sotisaalmajandusliku mõju kriteeriumeid ja kui vastavaid kriteeriumeid peaks hakkama välja töötama, on nende sõnul on oluline meeles pidada EL kohustusi WTO suhtes.

Järgmise sammuna on oodata Keskkonnanõukogu järeldusi antud küsimustes selle aasta detsembris.

http://www.euractiv.com/en/environment/france-hopes-break-gmo-deadlock-december/article-176513