¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Lepingud GMO firmadega: mida nad kaasa toovad?

Canberra Times, Austraalia
25. september 2008

Austraalia põllumehed, kes paneavad ennast kirja geneeriliselt muundatud rapsi kasvatajatena, kohustuvad täitma väga koormavaid kohustusi, ütleb rahvusvahelise õiguse ekspert.

Duncan Currie sõnul takistab biotehnoloogia firma Monsanto ja GM
rapsi kasvataja vaheline leping põllumeestel müüa oma maad kellegile ilma Monsanto litsentsileppeta.

Monsanto sõnul on see väide "naeruväärne".

The Canberra Times´i saadud leping sätestab järgmist: kui maa müüakse kuni kaks aastat peale seda kui leping kehtivuse kaotab, pärib ostja lepingujärgsed kohustused ja ostja võib osutuda vastutavaks endise omaniku lepingurikkumise eest.

Monsanto reserveerib endale õiguse algatada kohtuasja ükskõik millise põllumehe vastu, kelle omandis leidub Monsanto patenteeritud raps ja kellel puudub selle kasvatamise litsents.

Kui mingi maaomaniku maalt leitakse GM raps, peab omanik kas jääma nõusse sellega, et see on tahtlik, või tõestama, et selle leidumine on tingitud juhuslikust saastumisest.

Selle lepinguga annavad farmerid Monsantole õiguse "inspekteerida, võtta proove ja testide kõiki antud kasvataja omandis olevaid ja/või renditavaid põlde ja hoiukohti" ja saama juurdepääsu kõikidele põllumajanduslikku tegevust kajastavatele dokumentidele (või nende koopiatele), mis kehtisid kolme aasta jooksul peale GM rapsi ostmist.

Mr Currie arvab, et tagajärjed ei pruugi põllumeestele kuigi meeldivad olla.

”Üldiselt võib öelda, et tegemist on väga ühepoolse lepinguga," ütleb ta. "[Üks säte] on eriti koormav [ja] kohustab põllumeest maksma Monsantole kinni kohtuvaidluse kulud ja advokaadikulud, mis on seotud tegevusega, mis on vajalik Monsanto õiguste realiseerimiseks."

Australiaa Riikliku Ülikooli patendiseaduse ekspert Matthew Rimmer arvas, et Monsanto leping ei ole oma olemuselt uus, ja paljud kohutused langeksid põllumehele ka ilma lepinguta - ainuüksi patendiseaduste tõttu.

Tema sõnul näitab leping, et oleks vaja reformida patendi seadusi, et paremini toime tulla bioloogiliste leiutistega.

Monsanto esindaja sõnul on jutt lepingu kallutatusest "naeruväärne": ”Meie oleme litsenseeritud seda toodet müüma. Kõik põllumeeste liidud ja kaubanduskojad, kellega me koostööd teeme, palusid GM rapsi [ja] kõik kasvatajad peavad saama akrediteeritud enne kui nad seemet osta saavad. Põllumehed on protsessiga väga rahul...  Meil ei ole siiani Austraalias probleeme olnud."

NSW ja Victoria põllumehed koristavad sellel aastal Austraalia esimese GM rapsi saagi peale selles kahes osariigis moratooriumi lõpetamist.

GM raps on resistentne glüfosaadile. Concerned Farmers Network organisatsiooni liikme Donald McFarlane sõnul on teised põllumehed mures, sest rapsi on raske ühes kohas "kinni hoida". ”Rapsikasvatajad teavad, et [rapsi]seemne levikut on pea võimatu takistada," ütleb ta. ”Igal aastal kaob 13% saagist ja see raps "maandub" jumal-teab-kus."
McFarlane sõnul võib probleem tekkida siis, kui farm müüakse maha enne, kui GM rapsi kasvatamisest on möödas kolm aastat, leping aga ei taga, et uus omanik oskab saastumist ennetada.

NSW Põllumeeste Liit ei olnud nõus kommenteerima Monsanto ja põllumeeste vahelisi lepinguid.
Liidu president, Jock Laurie, soovitas põllumeestel küsida juristide arvamust - seda võiks teha enne iga lepingu allkirjastamist, GM või mitte.

http://www.canberratimes.com.au/news/local/news/general/concerns-about-one
rous-clauses-in-gm-crop-contract/1282158.aspx