¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Keskkonnaministeerium algatas seadusemuutmise

Keskkonaministeerium algatas Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise. Eelnõuga saab tutvuda http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_W=231836

Väljavõte seletuskirjast:

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on viia kehtiv seadus vastavusse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2001/18/EÜ
geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi
90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (OJ L 106, 17/04/2001 p 0001-0039, edaspidi direktiiv).
Lisaks tehakse ettepanekud geenitehnoloogiakomisjoni töö tõhustamiseks. Selle järele on vajadus
tekkinud aastatel 2004–2007 tehtud töö käigus. Samuti kehtestatakse eelnõuga nõuded geneetiliselt muundatud (edaspidi GM), tava- ja mahepõllukultuuride kooseksisteerimiseks (kasvatamiseks) ning GM põllukultuuride käitlemiseks. Direktiivi artiklis 22 rõhutatakse, et liikmesriigid ei tohi keelata, piirata ega takistada heakskiidetud GMO-de turuleviimist ning artiklis 26a kutsutakse liikmesriike üles riiklikul tasandil vastu võtma asjakohaseid meetmeid GM ja geneetiliselt muundamata põllukultuuride segunemise vältimiseks. Euroopa Liidu soovituse 2003/556/EÜ „Riiklike strateegiate ja hea tava väljatöötamise suuniste kohta, et tagada GM põllukultuuride samaaegne viljelemine tavapäraste ja mahepõllukultuuridega“ kohaselt võivad liikmesriigid ise kehtestada järelvalvesüsteemi ülesehituse ning riikliku järelvalve ja vastutuse osa. Komisjoni teatises Nõukogule ja Euroopa Parlamendile KOM(2006) 104 „Aruanne geneetiliselt muundatud, tavapäraste ja mahepõllukultuuride samaaegset viljelemist käsitlevate riiklike meetmete rakendamiste kohta“ on antud ülevaade samaaegset viljelemist käsitlevatest riiklikest meetmetest.

 

Käesoleva eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud looduskaitse osakonna nõuniku kt Liina Eek
(telefon 626 2877, elektronposti aadress See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ) ja peaspetsialist Tuuli Levandi
(626 2886, See e-posti aadress on kaitstud sp√§mmirobotide vastu. E-posti aadressi n√§gemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ) koostöös õigusosakonna juristi Elin Liigiga (626 0725,
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ). Keeletoimetaja oli Keskkonnaministeeriumi haldusosakonna spetsialist Enel
Ormus (telefon 626 2906, See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ).
GM, tava- ja mahepõllukultuuride kooseksisteerimisele ning GM põllukultuuride käitlemisele
esitatavad nõuded töötasid välja Austria ja Saksamaa mestimisprojekti EE 05 IB AG 01 (Development of GMO Chain Management for Co-Existence of Genetically Modified, Conventional and Organic Crops) raames tehtud analüüsi ja ettepanekute alusel Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna taimse materjali büroo juhataja Kristiina Digryte (625 6275, See e-posti aadress on kaitstud sp√§mmirobotide vastu. E-posti aadressi n√§gemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ) ja peaspetsialist Merjan Savila (625 6139, See e-posti aadress on kaitstud sp√§mmirobotide vastu. E-posti aadressi n√§gemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ), juriidilise ekspertiisi on teinud õigusosakonna peaspetsialistid Katrin Pööra (625 6165, See e-posti aadress on kaitstud sp√§mmirobotide vastu. E-posti aadressi n√§gemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ) ja Arvo-Mart Elvisto (625 6523, See e-posti aadress on kaitstud sp√§mmirobotide vastu. E-posti aadressi n√§gemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ) ning keeletoimetaja oli peaspetsialist Leeni Silk ( 625 6523, See e-posti aadress on kaitstud sp√§mmirobotide vastu. E-posti aadressi n√§gemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ).
Kehtiva geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse vastavust direktiivile on
hinnanud ka Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna dotsent Hannes Veinla (526 3824,
See e-posti aadress on kaitstud sp√§mmirobotide vastu. E-posti aadressi n√§gemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. ), kelle ettepanekuid ja soovitusi, peamiselt ettevaatusprintsiibi rõhutamisel
kajastuvaid, on seaduse eelnõu väljatöötamisel arvesse võetud.
Eelnõu vastuvõtmiseks Riigikogus on vajalik lihthäälteenamus. Seaduse eelnõu on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega.