Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Kas GMO-de kasvatamine Portugalis väheneb?

Inter Press Service
16. september 2008

Euroopa Komisjoni presidendi poolne surve ei suutnud aidata kaasa GMO-de kasutamise edendamisel. Hoolimata kõigist Euroopa Komisjoni kui EL täidesaatva võimu võimalustest, on EL liikmesriigid hakanud järk-järgult GMO-de kasvatamist vähendama.
Suuresti on see seotud Euroopa põllumeeste skepsisega GMO-de suhtes, mis on säilinud hoolimata kogu reklaamist, mida biotehnoloogiafirmad teevad, kuid ka järjest tugevamate kodanikuühiskonna protestidega, kus nõutakse valitsustelt aktiivsema rolli võtmist.
/.../
Hispaanias ja Portugalis, kus on EL suurimad GM maisi kasvatusalad, on inimesed hakanud kahtlema geneetiliselt muundatud maisi kasudes.
/.../
Ühelt poolt on Komisjoni president José Manuel Durão Barroso selle poolt, et suurendada märkimisväärselt GM maisi kasvupindala EL-s. Teiselt poolt on EL keskkonnavolinik Stavros Dimas kindlalt selle vastu.
Euroopa Komisjon töötab kabinetivalitsuse põhimõttel ja koosneb 27 volinikust - igast liikmesriigist üks, kuigi nad peavad esindama kogu EL huve, mitte ainult oma kodumaade omasid.
2007. a oktoobris vaidlustas Dimas Euroopa Komisjoni plaani väljastada kasvatusluba kahele uuele GM maisile (Bt-11 ja 1507), viidates sellele, et "võimalikud pikaajalised ohud keskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele ei ole täielikult teada ja antud maiside kasvatamisest tulenevad keskkonnariskid ei ole aktsepteeritavad."
"Hoolimata sellest on enamus volinikke GM maisi poolt ja lõplikku otsust on juba kaks korda edasi lükatud, kuna Komisjon ei ole suutnud omavahel kokkuleppele jõuda," ütles portugali bioloog Margarida Silva, valitsusvälistest GMO-de vastu kriitiliselt meelestatud organisatsioonidest koosneva Plataforma Transgénicos Fora koordinaator.
Durão Barroso proovis selle aasta aprillis veenda Dimast oma seisukohtadest loobuma, nõudes samal ajal uut hinnangut maisile Euroopa Toiduohutuse Ametilt (EFSA), mis oli eelnevalt leidnud antud maisi ohutu olevat.
/.../
Nii Hispaanias kui Portugalis on tunda GMO-vaba põllumajandust toetava liikumise tugevnemist, järjest rohkem räägitakse, et peaks nõudma kasvatamise moratooriumit. Ilmselt on inspiratsiooniks olnud selle aasta märtsis Prantsusmaa astutud samalaadne samm, kus Prantsusmaa kasutas "kaitseklauslit" GM maisi kasvatamise keelamiseks.
Silva sõnul põhineb Prantsusmaa otsus "25 teadusuuringul, mis viitavad GM maisi kasvatamisega kaasneda võivatele riskidele keskkonnale, põllumajandusele ja inimtervisele."
Portugali lõunaregioonis region of Alentejo, mis hõlmab kaks kolmandikku kogu riigi territooriumist, "on pooled põllumehed loobunud GMO-de kasvatamisest," ütleb Silva.
"Põllumehed eelistavad efektiivsemaid tehnoloogiaid ja praktikaid, mis on keskkonnale, inimtervisele ja nende enda rahakotile vähem ohtlikud,"
Kuigi " põllumajandusministeerium keeldub seadusevastaselt statistikat väljastamast, tundub Portugali stsenaarium olevat selline, et paljud põllumehed proovivad GMO-d "ära" ja siis loobuvad nende kasutamisest," lisas ta.
Silva sõnul on GM maisi katsetatud Ibeeria poolsaarel alates 2005. aastast. Seemnete varustajaks on Pioneer Hi-Bred International,U.S. DuPont grupile kuuluv seemnefirma, ning Šveitsi firma Syngenta.

Terve lugu:
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=43895