Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Tarbijakooperatiivid nõuavad märgistust

Tarbijakooperatiivide Euroopa Ühendus leiab olevat olulise GMO-vabade valikute võimalikkuse


European Association of Consumer Cooperatives, Belgium


07.12.2007

Euroopa Komisjon ei nõustu tulema vastu miljoni kodaniku palvele, kes on kirjutanud alla Greenpeace’i petitsioonile, milles nõutakse GM söödaga söödetud loomade saaduste märgistamist, nagu munad, piim, liha.

(vt. http://www.greenpeace.org/eu-unit/press-centre/press-releases2/one- million-petition)

Selle asemel on otsustatud jääda praegu kehtiva märgistuskorra juurde, lähtudes Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) teaduslikust arvamusest transgeenide leidumisest GM söödaga toidetud loomade kudedes või toodetes.

(vt. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Statement/gmo_EFSA_statement_DNA_proteins_gastroint,0.pdf)

Euro Coop on nõus sellega, et EL poliitika peab olema taduspõhine, kuid väljendab kahetsust, et Komisjon tundub olevat pööranud tähelepanu vaid teadusele, võtmata arvesse teisi sama legitiimseid tegureid, mis peaks olema riskihaldamise otsuste aluseks.

Euro Coop juhib tähelepanu sellele, et terviseriskide kõrval on mitmeid eetilisi põhjuseid mitte tahta tarbida GMO-sid või GMO-dest saadud toitu. Euroopa tarbijal on õigus teada ja tal peab igal juhul alati jääma õigus valida.

Ülalnimetatu taustal on tarbijakooperatiivid üle kogu Euroopa andnud endast parima, et võimaldada tarbijale see valikuvabadus. Nad püüavad kohandada oma tegevust selliselt, et see arvestaks tarbijate-liikmete muresid, väärtusi ja veendumusi. Hoolimata lisakuludest ja -raksustest on mõned kooperatiivid täiesti elimineerinud GMOd oma bränditoodetest, nõudes tarnijatelt sertifitseeritud GMO-vaba sööda kasutamist ja pakkudes selle tulemusena selgesõnalist vastavat märgistust.

Seetõttu julgustab Euro Coop vabatahtlikku GMO-vaba märgistust, käsitledes seda väärtusliku vahendina

- tarbijate teavitamisel ja kaitsmisel, mis võimaldab tarbijatel ohutute ja eetiliste valikute tegemise;

- majandusoperaatorite abistamisel, kui nad peavad eristama turul oma GMO- vaba toodangut - see lubaks neil saada väljateenitud boonuse selle eest, et nad on pingutanud GMO-vaba toodangu tagamisel;

- lõpp-kokkuvõttes tagamaks Euroopa põllumajandusmudeli kvaliteedil ja bioloogilisel mitmekesisusel põhinevat jätkusuutlikku lähenemist, mis praeguses olukorras on ohustatud.

Neid eesmärke saab saavutada vaid siis, kui Euroopa poliitiline ja majanduslik kontekst lubab seda.  Sellest lähtuvalt kutsub Euro Coop üles tarbijaid, põllumehi ja vastutustundlikke ärisid jõudu ühendama ja kasutama oma mõjujõudu, et teha võimalikuks GMO-vabad alternatiivid.
EuroCoop palub ka EL asutustel rakendada tugevamat poliitilist tahet ja tegutseda konkreetsemalt EL-le GMO-vaba sööda allikate kindlustamiseks.

EURO COOP on Euroopa Tarbijakooperatiivide Ühendus, mille liikmed on tarbijakooperatiivide rahvusorganisatsioonid 17-s EL liikmesriigis.
1957.a. asutatud EURO COOP esindab tänaseks üle 3,200 kohaliku ja piirkondliku kooperatiivi, millel on Euroopas üle 22 miljoni liikme.

http://www.eurocoop.coop/publications/en/position/GMlabelling07.asp