¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Infoleht juuni - juuli 2008

GMO Infoleht
Eestimaa Looduse Fond
31. juuli 2008
Infokirja teemad:

Poliitika 
Teadus
GMO-vabad initsiatiivid 
Kooseksisteerimine/saastumine
Muu (GMO-debatt Eestis)

* Poliitika
EL käskis Austrial GMO-keelust loobuda
Austria pidi loobuma geneetiliselt muundatud (GM) maisi impordi- ja töötlemiskeelust. EL sõnul pidi selle otsuse tegema Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) otsuse tõttu.
Korralisel WTO kohtumisel väljendas EL seisukohta, et soovib jätkata heasõbralikku koostööd Argentiina, Kanada ja USA-ga, kes väitsid WTO-s, et EL de facto GMO-moratoorium on ebaseaduslik ning võitsid kohtuasja.
EL sõnul näitab Austria valitsuse otsus, et EL võtab ette asjakohaseid samme, et täita 2006.a kohtuotsust. Austria keeld võeti maha 27. mail 2008. Austria esindaja Genfis Robert Prochazka kinnitas, et Austria loobus GM maisi impordi ja töötlemise keelust. Kasvatamise keeld jääb aga alles, lisas ta.
Terve lugu:
http://www.iht.com/articles/ap/2008/06/24/business/EU-FIN-ECO-WTO-EU-Biotech.php

Keskkonnaministrid revideerivad GMO-de lubamisega seotud protseduure
Luksemburgis 5. juunil kohtunud ministrid otsustasid, et GMO riskihindamise protseduuri peab parandama ja peab uurima ka pikaajalisemaid keskkonnamõjusid.
”Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) nõuanded on kvaliteetsed," ütles EL keskkonnavolinik Stavros Dimas, ”kuid me peame suurendama EFSA suutlikkust hinnata riske ja võtta arvesse muutusi põllumajanduspraktikas ning kohalikke geograafilisi aspekte."
Liikmesriigid palusid GMO riskihindamisega seotud teadusliku ekspertiisi reformimist ning leidsid, et vajalik on põhjalikum diskussioon nende vastuoluliste põllumajandustaimede pikaaegsete mõjude kohta. Prantsusmaa esitas ettepaneku Toiduohutusameti ekspertiisi revideerimiseks ning teised keskkonnaministrid ja Euroopa Komisjon toetasid Prantsusmaa ettepanekut.
Prantsuse keskkonnaministri Jean-Louis Borloo sõnul moodustatakse kokkuleppe kohaselt ekspertgrupp, mis pakub välja erinevaid ideid, mida arutavad keskkonnaministrid kas oktoobris või aasta lõpus.
Revideerimise tulemusena peaks suurenema ka liikmesriikide aktiivsus. "Liikmesriigid peavad osalema rohkem ja võtma rohkem vastutust GMO-de ohutuse hindamise osas," ütles Dimas.
Keskkonnaorganisatsioonide sõnul on tegemist vajaliku otsususega. Greenpeace ja Friends of the Earth on nõudnud EFSA reformimist, väites et Toiduohutusametis ei ole piisavalt asjakohaseid eksperte ja et amet ei ole otsustes erapooletu. Ka mitmed liikmesriigid on öelnud, et EFSA ei ole erapooletu kui esitab GMO-d lubamiseks ilma vajalike uuringute läbiviimiseta.
http://euobserver.com/9/26285


USA Põllumajandusministeerium loobub pestitiidiseire programmist

USA Põllumajandusministeerium lõpetab pestitiisidide kasutamise kohta andmete kogumise, mis on paljude huvigruppide töö aluseks.
USA Põllumajandusministeerium on igal aastal uurinud pestitsiidide kasutamist ja kasutamise riske erinevatel kultuuridel  (nt.mais, soja, puuvill ja nisu) ning seejärel andmed avalikustanud. Neid andmeid on kasutanud kõige erinevamad huvigrupid, et jälgida pestitsiidide kasutust ja ohutust ning mitmete spetsialistide sõnul on see samalaadsete andmebaaside hulgas ainuke usaldusväärne ja avalikult juurdepääsetav andmebaas.
2007.a otsustas USDA programmi mahtu vähendada ja kogus informatsiooni vaid puuvilla, õunte ja maheõunte kohta. Sellel aastal teatas USDA, et 2008. a loobub rahapuudusel programmist täielikult ja ei hakka andmeid koguma. Loe edasi:  http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=548&Itemid=40

ÜRO: Maailm ei saa biotehnoloogia kontrollimisega hakkama
Uus ÜRO uurimus, mille tegi UN Universit Insitute of Advanced Studies, kinnitab, et maailma püüdlused rahvusvahelisel tasandil biotehnoloogiat kontrollida, on jooksnud liiva - see puudutab nii GMO-dega kauplemist kui bioloogilise relva loomist.
Uurimuse andmetel võib looduslike või inimese poolt muundatud bakterite, viiruste, toksiinide vm keskkonda viimise üle kontrolli puudumine "potentsiaalselt kaasa aidata bioterrorismi levikule".
Maailmas investeeritakse aina enam võimust võtvate biotehnoloogiate seiresse vaid murdosa vajalikust rahast, eriti arengumaades. Teadmised ja koolitusvõimalused on nii puudulikud, et tõhusat rahvusvahelist bioloogilise ohutuse süsteemi ei ole praegu olemas.
Hoolimata sellest, et on olemas Cartagena Bioloogilise Ohutuse protokoll, mille eesmärgiks on reguleerida GMO-dega (sh GM toiduga) kauplemist, puuduvad paljudel arengumaadel võimalused ja vahendid, et seda efektiivselt toimima saada. Instituudi direktor A.H. Zakri sõnul võib arvata, et võimekuse puudumine seab kahtluse alla lubadused, et biotehnoloogia areng võiks aidata vaeste riikide ja rahvaste probleemide leevendamisel.
Üks uurimuse autoritest, Sam Johnston, ütleb, et paljudel riikidel ei ole isegi ametnikke, kes sissetoodavat kaupa kontrolliks: ”Cartagena protokoll on olemas, aga see lihtsalt ei toimi," ütles ta. "Väljaspool Euroopat ei leia ühtegi tõhusat süsteemi, on vaid mitteefektiivne, mittefunktsionaalne rahvusvaheline süsteem."
Näiteks on tema sõnul maailmas praktiliselt võimatu leida GMO-vaba soja. "GM sojat on tekkinud nii palju, et ta saastab ära kogu soja," kinnitas Johnston.
Terve artikkel:
http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTON77291320080527

* Teadus
Põllumeeste teadmised ja riskianalüüs:
herbitsiidiresistentse rapsi keskkonda viimise järgne hindamine Lääne-Kanadas

Geneetiliselt muundatud (GM) taimede kasutamisega seotud vastuolud on osutunud korralikuks proovikiviks "teadmistepõhise" riskianalüüsi ideele. Antud uurimuse üldeesmärk on uurida põllumeeste kümnendipikkuseid kogemusi herbitsiidiresistentse (HR) õlirapsiga ja nende teadmiste rolli GM taimede riskianalüüsis. Loe edasi:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=547&Itemid=40

* GMO-vabad initsiatiivid
Eesti VVO-d paluvad põllumajandusministrit GM rapsi mitte lubada
8.07. 2008 saatsid kakskümmend seitse valitsusvälist organisatsiooni koos EV põllumajandusministrile H.-V. Seederile avalduse, milles paluvad Eesti Põllumajandusministeeriumil hääletada EL-s geneetiliselt muundatud rapsi T45 impordiloa vastu ning  illegaalsete GMO-dega saastumise suhtes rakendatava nulltolerantsi säilitamise poolt. Samuti juhtisid VVO-d ministri tähelepanu sellele, et avalikku arvamust peaks GMO-de suhtes rohkem arvestama kui siiani. Loe edasi: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=551&Itemid=40

Poola ei taha GMO-sid lubada
Poola Keskkonnaminister valmistas ette uue GMO-eelnõu, mis ei seadusta otseselt geneetiliselt muundatud taimede keelamist, kuid pakub vahendeid GMO-de kasvatamise vältimiseks.
Endise keskkonnaministri prof. Jan Szyszko sõnul lubab eelnõu põhimõtteliselt osadel Poola piirkondadel GMO-vabaks jääda.
Poolal on EL-is ökoloogiliselt puhast toitu tootva riigi maine ja riik saaks toota toitu ka rohkem, kuid põllumehi piiravad EL kvoodid. EL seadus keelab EL liikmesriikidel GMO-de kasvatamise täieliku keelamise. Praegu kehtiv Poola seadus kaitseb põllumajandust GMO-de eest, kuid on toonud vaidlusi Euroopa Komisjoniga.
http://www.polskieradio.pl/zagranica/news/artykul82862.html

Šveits keelas GMO-de kasvatamise kuni 2012
Šveitsi valitsus hääletas GM taimede moratooriumi pikendamise poolt, mis tähendab, et moratoorium, mis pidi lõppema 2010. a novembris, pikeneb 2012. aastani.
Pikendamise eesmärgiks on anda aega teadusuuringute tegemiseks GMO-de riskide ja kasude kohta. Riikliku programmi raames püütakse leida vastuseid sellistele küsimustele, nagu GM taimede bioloogiline ohutus ning GM-tava- ja mahetaimede kooseksisteerimise perspektiivid.
Valitsuse sõnul ei ole moratoorium tekitanud probleeme ei põllumajanduses, teaduses ega rahvusvahelistes suhetes. Valitsuse sõnul on praktika näidanud, et Šveitsi põllumehed on saanud kasu sellest, et nad saavad müüa oma toodangut globaalturul kui GMO-vaba.
http://www.allaboutfeed.net/news/id102-50901/gm_crops_banned_in_switzerland_until_2012.html

Austria keelas GM maisi impordi
Austria keelas juuli lõpus geneetiliselt muundatud maisi MON863 impordi. Maisi on välja töötanud USA agrokemikaali firma Monsanto.
Tervise- ja perekonnaministri Dr. Andrea Kdolsky sõnul keelati mais ära kahjulike tervisemõjude tõttu. MON 863 on geneetiliselt muundatud tootma toksiini teatud maisikahjuri vastu. Rottidel läbi viidud katsed näitavad, et MON863 maisiga toidetud rottidel tekivad maksa- ja neerukahjustused.
Maisi ümber on käinud palju vaidlusi alates 2004. aastast, kuid 2006. a jaanuaris otustas Euroopa Komisjon selle turule lubada - inimtoidu ja loomasöödana.
Lisaks MON863 impordi keelamisele on Austria eelnevalt keelanud MON810 maisi kasvatamise. MON810 kasvatamise on keelanud ka Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, Kreeka ja Poola.
Teadusuuringud näitavad MON810 maisi kahjulikku mõju keskkonnale ja tervisele.
Terve pressiteade:
http://www.greenpeace.org/international/news/austria-bans-monsanto-maize250708

* Kooseksisteerimine/saastumine
Viisteist Belgia rüpsipõldu, mis kuuluvad firmale Bayer CropScience, on Belgia Tervishoiuministeeriumi sõnul saastunud Euroopas luba mitteomavate GMO-dega.
Bayer´i põllumajanduskultuuride aretusega tegelev tütarfirma teatas Belgia võimudele saastumisest, mis tuvastati maikuus.
”Tavarüpsi seeme oli viie protsendi ulatuses saastunud GM rüpsiga," kirjutas Bayer. Firmasisese uurimise käigus jõuti järeldusele, et olukorra tekkimises on süüdi "inimlik eksitus".
Bayer ”on võtnud kasutusele abinõud luba mitteomavate GMO-de leviku takistamiseks", sh kasvavate taimede hävitamine. Järgmistel aastatel kontrollitakse põlde korduvalt, et tuvastada võimalikud GMO-d.
http://afp.google.com/article/ALeqM5gwiAAEOegfRpsmIEMNmqVRAe3bTQ


EL kaalub illegaalsete GMO-dega saastumise legaliseerimist
Euroopat ootab uus võitlus GMO-de üle: Euroopa Komisjon soovitab saastumisreeglite lõdvendamist ja illegaalsete GMO-de impordi suhtes nulltolerantsi rakendamisest loobumist.
Tervisevolinik Androulla Vassiliou´l on plaanis teha ettepanek GM saastemäära tõstmiseks, kuna toidutööstuse ja põllumeeste arvates on illegaalsete GMO-dega saastunud impordile alternatiivide leidmine liiga kulukas.
Keskkonnaorganisatsioonide sõnul ei vasta jutt sellest, et EL ei suuda varustada ennast piisavalt saastumata toormega, sugugi tõele ja tegemist on lihtsalt kunstlikult paanika tekitamisega ning GMO-dele EL-i tee sillutamisega.
Ka diplomaadid Brasiiliast ja Argentiinast - riikidest, mis vastutavad praktiliselt kogu EL-i loomasöödaga ja toidutööstuse jaoks vajaliku sojaga varustamise eest, ei usu apokalüptilisse stsenaariumi.
”Me toodame kaupa, mis rahuldab meie kliente. Me ei hakka tootma midagi sellist, mida kliendid ei osta," ütles Brasiilia diplomaat.
Tervishoiuvolinik plaanib kuuldavasti tõsta saastemäära nullilt 0,1%-le. Uut seadusandlust pole selleks vaja, kuid liikmesriikide eksperdid peaksid poliitika muutmisega nõusse jääma.
”Otsime tehnilist lahendust, mis ei nõuaks seaduse muutmist," ütles voliniku kabineti pressiesindaja. "See on kõige vähem radikaalne otsus. Toidutööstus proovib läbi suruda 0,9% - sarnaselt märgistust nõudvate lubatud GMO-de määrale, USA nõuab 5% saaste lubamist."
Terve lugu:
http://www.ft.com/cms/s/0/60cef132-424f-11dd-a5e8-0000779fd2ac.html?nclick_check=1

* Muu: GMO-debatt Eestis
Erakond Eestimaa Rohelised tegi 24.aprillil ettepaneku kehtestada Eestis GMO-moratoorium, kuid see ettepanek ei leidnud 10. juunil toimunud  Riigikogu istungil toetust ja langes koalitsiooniparteide vastuseisu tõttu menetlusest välja.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=558&Itemid=83
Ka Roheliste GMO-de keskkonda viimise seaduse eelnõu ei leidnud keskkonnaministeeriumi poolehoidu:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=564&Itemid=40
Samal ajal ilmus Maalehes Reformierakonna Euroopa Parlamendi liikme Toomas Savi artikkel sellest, kuidas GMO-d päästavad maailma näljast: http://www.maaleht.ee/2008/07/10/arvamus/980-gmo-voib-lopetada-naljahada
millele 24. juulil 2008 vastas Aleksei Lotman
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=559&Itemid=83
Riigikogu asjakohaseid stenogramme võib lugeda:
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1213081500

http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1212408300#pk2217

Eestimaa Looduse Fond viib 2007.-2008.a. ellu EL Science and Society programmist rahastatavat projekti ”Osalev teadus ja osalemine teaduses: kodanikuühiskonna organisatsioonide roll otsustusprotsessis biotehnoloogia arengu kohta”
(
http://www.participationinscience.eu/psx2/) ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatavat projekti “Avalikkuse teavitamine GMO-dest ja kaasamises osalemine”.