Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
EL käskis Austrial GM maisi keelust loobuda

24. juuni 2008
International Herald Tribune, France

 

Austria pidi loobuma geneetiliselt muundatud (GM) maisi impordi- ja töötlemiskeelust. EL sõnul pidi selle otsuse tegema Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) otsuse tõttu.

Korralisel WTO kohtumisel väljendas EL seisukohta, et soovib jätkata heasõbralikku koostööd Argentiina, Kanada ja USA-ga, kes väitsid WTO-s, et EL de facto GMO-moratoorium on ebaseaduslik ning võitsid kohtuasja.

EL sõnul näitab Austria valitsuse otsus, et EL võtab ette asjakohaseid samme, et täita 2006.a kohtuotsust. Austria keeld võeti maha 27. mail 2008.
Austria missiooni esindaja Genfis Robert Prochazka kinnitas, et Austria loobus GM maisi impordi ja töötlemise keelust. Kasvatamise keeld jääb aga alles, lisas ta.

Terve lugu:
http://www.iht.com/articles/ap/2008/06/24/business/EU-FIN-ECO-WTO-EU-Biotech.php

Euroopa Liidu Teataja (www.eur-lex.eu): 

Komisjoni otsus 2008/470/EÜ, 7. mai 2008, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud mai (Zea mays L. liin T25) kasutamise ja müügi ajutist keelustamist Austrias vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/18/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1715 all)

Otsus ütleb, et Austria otsus keelata  Euroopa Liidus lubatud maisi Zea mays L. liini T25 import ja töötlemine oma territooriumil ei ole direktiivi 2001/18/EÜ  kohaselt õigustatud. Austria peab astuma vajalikud sammud, et tühistada maisi Zea mays L. liin T25 impordi ja toiduks või loomasöödaks töötlemise keeld hiljemalt 20 päeva pärast selle teatavaks tegemist.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:162:0031:0033:ET:PDF