Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Keskkonnaministrid vaatavad üle GMO lubamise protseduuri

EUobserver.com

6. juuni 2008

EL ministrid toetasid Prantsusmaa ettepanekut Euroopa GMO lubade väljastamise protsessi revideerimiseks.

Luksemburgis 5. juunil kohtunud ministrid otsustasid, et GMO riskihindamise protseduuri peab parandama ja peab uurima ka pikaajalisemaid keskkonnamõjusid.

”Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) nõuanded on kvaliteetsed," ütles EL keskkonnavolinik Stavros Dimas, ”kuid me peame suurendama EFSA suutlikkust hinnata riske ja võtta arvesse muutusi põllumajanduspraktikas ning kohalikke geograafilisi aspekte."

Liikmesriigid palusid GMO riskihindamisega seotud teadsliku ekspertiisi reformimist ning leidsid, et vajalik on põhjalikum diskussioon nende vastuoluliste põllumajandustaimede pikaaegsete mõjude kohta. Prantsusmaa esitas ettepaneku Toiduohutusameti ekspertiisi revideerimiseks ning teised keskkonnaministrid ja Euroopa Komisjon toetasid Prantsusmaa ettepanekut.

Prantsuse keskkonnaministri Jean-Louis Borloo sõnul moodustatakse kokkuleppe kohaselt ekspertgrupp, mis pakub välja erinevaid ideid, mida hiljem arutavad keskkonnaministrid kas oktoobris või aasta lõpus.

Revideerimise tulemusena peaks suurenema ka liikmesriikide aktiivsus. "Liikmesriigid peavad osalema rohkem ja võtma rohkem vastutust GMO-de ohutuse hindamise osas," ütles volinik.

Keskkonnaorganisatsioonide sõnul on tegemist vajaliku otsususega. Greenpeace ja Friends of the Earth on nõudnud EFSA reformimist, väites et Toiduohutusametis ei ole piisavalt asjakohaseid eksperte ja et amet ei ole otsutes erapooletu. Ka mitmed liikmesriigid on öelnud, et EFSA ei ole erapooletu esitab GMO-d lubamiseks ilma vajalike uuringute läbiviimiseta.

http://euobserver.com/9/26285