Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
ÜRO: maailm ei saa hakkama biotehnoloogia kontrollimisega

Reuters, UK

27. mai 2008

 

Uus ÜRO uurimus, mille tegi UN Universit Insitute of Advanced Studies, kinnitab, et maailma püüdlused rahvusvahelisel tasandil biotehnoloogiat kontrollida, on jooksnud liiva - see puudutab nii GMO-dega kauplemist kui bioloogilise relva loomist.

Uurimuse andmteel võib looduudlike või inimese poolt muundatud bakterite, viiruste, toksiinide vm keskkonda viimise üle kontrolli puudumine "potentsiaalselt kaasa aidata bioterrorismi levikule".

Maailma mastaapides investeeritakse aina enam võimust võtvate biotehnoloogiate seiresse vaid murdosa vajalikust rahast, eriti arengumaades. Teadmised ja koolitusvõimalused on nii puudulikud, et tõhusat rahvusvahelist bioloogilise ohutuse süsteemi praegu ei ole olemas.

Hoolimata sellest, et on olemas Cartagena Bioloogilise Ohutuse protokoll, mille eesmärgiks on reguleerida GMO-dega (sh GM toiduga) kauplemist, puuduvad paljudel arengumaadel võimalused ja vahendid, et seda efektiivselt toimima saada.

Instituudi direktor A.H. Zakri sõnul võib arvata, et võimekuse puudumine seab kahtluse alla lubadused, et biotehnoloogia areng võiks aidata vaeste riikide ja rahvaste probleemide leevendamisel.

Üks uurimuse autoritest, Sam Johnston, ütleb, et paljudel riikidel ei ole isegi ametnikke, kes sissetoodavat kaupa kontrolliks.

”Caratagena protokoll on olemas, aga see lihtsalt ei toimi," ütles ta. "Väljaspool Euroopat ei leia ühtegi tõhusat süsteemi, on vaid mitteefektiivne, mittefunktsionaalne rahvusvaheline süsteem."

Näiteks on tema sõnul on maailmas praktiliselt võimatu leida GMO-vaba soja. "GM sojat on tekkinud nii palju, et ta saastab ära kogu soja," kinnitas Johnston.

Terve artikkel:
http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTON77291320080527