¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Infoleht aprill - mai 2008

GMO Infoleht
Eestimaa Looduse Fond
29. mai 2008

Infokirja teemad:
Poliitika 
Teadus
GMO-vabad initsiatiivid 
Põldkatsed
(Sotsiaal)majandus
Muu
(IAASTD ja SA raport: Toidukriisi lahendamiseks on vaja jätkusuutlikumat põllumajandust, GMO-d ei aita maailma toiduga varustada)

* Poliitika
EL lükkas uute GMO-de lubamise edasi
Euroopa Komisjon (EK) lükkas edasi uute GMO-de kasvatamise lubamise, öeldes, et enne loa andmist on vaja teostada üksikasjalikum teaduslik analüüs.
EK palub Euroopa Toiduohutuse Ametilt (EFSA) uue hinnangu andmist kahe GM maisi (mis on välja töötatud Syngenta ja Pioneer Hi-Bred poolt) ja ühe GM kartuli (BASF) kasvatamise ohutuse kohta. See lükkab loa väljastamise tõenäoliselt mitme kuu võrra edasi.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=538&Itemid=40

Euroopa Komisjon lubas turule uue maisi
Euroopa Komisjon otsustas lubada Syngenta välja töötatud GM maisi GA21 sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turuleviimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1112 all) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:087:0019:0022:ET:PDF

Eestimaa Rohelised tegid ettepaneku kehtestada GMO moratoorium
Erakond Eestimaa Rohelised (EER) esitasid aprillis Riigikogule "Abinõud geneetiliselt muundatud organismide kontrollimatust levikust tulenevate ohtude vältimiseks" eelnõu (256 OE). EER märgib, et kehtiv GMO-de keskkonda viimise seadus ei vasta Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile GMO-de  tahtliku keskkonda viimise kohta ega võimalda GMO-kasvatamise lubade menetlemisel piisavalt ettevaatusprintsiipi arvestada.
Eestis uute GMO-de lubamine ohustaks geneetiliselt muundamata kultuuride kasvatajate, sh mahetootjate seaduslikku õigust hoida nende poolt kasvatatavad kultuurid geneetilisest saastest puhtad. Moratoorium aitaks seda ohtu vältida.
"Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon algatab otsuse eelnõu abinõudest geneetiliselt muundatud organismide kontrollimatust levikust tulenevate ohtude vältimiseks," ütles eelnõu esitamisel Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Aleksei Lotman. Ta kinnitas: "Vastavalt Eesti säästva arengu seadusele ja Euroopa Liidu GMO-de keskkonda viimise direktiivile tehakse Vabariigi Valitsusele ülesandeks kuulutada välja moratoorium geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise lubade menetlemisele ja samuti moratoorium GMO-de ja toodete turustamise lubade menetlemisele."
http://www.erakond.ee/index.php/Pressiteade:_Eestimaa_Rohelised:_uutele_GMOdele_tuleb_kehtestada_moratoorium

Kreeka pikendas GMO keeldu
Kreeka pikendas keeldu Monsanto GM maisi seemnete müügiks ja kasvatamiseks veel kaheks aastaks, laiendades seda 31-lt sordilt 51-le.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=40

Rumeenia muutub GMO-de suhtes ettevaatlikumaks
Rumeenia – “skeptilise kontinendi” üks kõige liberaalsema suhtumisega riike GM taimede suhtes - hakkab tasapisi suhtumist muutma. Rumeenia keskkonnaminister Korodi sõnul palub ta ekspertkomiteel uuesti hinnata EL-s kasvatamiseks lubatud GM maisi MON810 ohutust.
Korodi ütles, et maisi mõjust Rumeenia ning Musta mere piirkonna ökosüsteemile ei ole piisavalt infot ja et GMO-de keelamine soodustab maaelu arengut ja laseb põllumeestel saada kasu üha suurenevast nõudlusest ökoloogiliselt kasvatatud toidu ja sööda järgi.
http://www.iht.com/articles/2008/03/26/business/organic.php?page=1

GMO-dest põhjustatud kahju täpsustub
Cartagena Bioloogilise ohutuse protokolli kohtumise raames püüdsid Bonnis kohtunud 110 riigi esindajad kokku leppida GMO-de  poolt põhjustatud kahjude vastutuse ja hüvitamise korra suhtes. „Sellel kohtumisel leppisid osapooled kokku, et tehakse uus õiguslikult siduv lepe, mis peaks GMO-de kahjude vastutuse ja hüvitamise korra selgemaks muutma," ütles Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna nõuniku kt Liina Eek.
http://www.envir.ee/1073692


Uurimus Euroopa Liidu ekspertgruppide läbipaistvusest
160-st organisatsioonist koosnev läbipaistvuse küsimustega tegelev grupp ALTER-EU, kuhu
kuuluvad nii keskkonnaorganisatsioonid, kaubandusliidud kui akadeemikud,  ütlevad, et Euroopa Komisjon Euroopa on moodustanud oma nõustavad ekspertgrupid kaugeltki liiga suures osas tööstuse lobby esindavatest inimestest.  Uurimuses tõdetakse, et osasid Komisjoni kõige vastuolulisemaid nõuandvaid gruppe, sh biotehnoloogia gruppi, kontrollib tööstus.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=513&Itemid=40


USA Põllumajandusministeerium loobub pestitiidiseire programmist
USA Põllumajandusministeerium lõpetab pestitiisidide kasutamise kohta andmete kogumise, mis on paljude huvigruppide töö aluseks.
USA Põllumajandusminiteerium on igal aastal uurinud pestitsiidide kasutamist ja kasutamise riske erinevatel kultuuridel  (nt.mais, soja, puuvill ja nisu) ning seejärel andmed avalikustanud. Neid andmeid on kasutanud kõige erinevamad huvigrupid, et jälgida pestitsiidide kasutust ja ohutust ning mitmete spetsialistide sõnul on see samalaadsete andmebaaside hulgas ainuke usaldusväärne ja avalikult juurdepääsetav andmebaas.
2007.a otsustas USDA programmi mahtu vähendada ja kogus informatsiooni vaid puuvilla, õunte ja maheõunte kohta. Sellel aastal teatas USDA, et 2008. a loobub rahapuudusel programmist täielikult ja ei hakka andmeid koguma.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=548&Itemid=40

* Teadus
Bt mais võib olla vesikirpudele toksiline
Norra teadlased uurisid Bt toksiini Cry1Ab ekspresseeriva (Bt) geneetiliselt muundatud (GM) maisi mõju vesikirbu Daphnia magna ellujäämisele, kasvuprotsessile ja paljunemisvõimele.GM maisiga toidetud vesikirpude ellujäämisvõime langes: suremus oli suurem, vähem emaseid isendeid jõudsid sugulise küpsuseni ning üldine munade arv oli väiksem, võrreldes muundamata isogeense maisiga toidetud vesikirpudega.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=512&Itemid=40

GM rapsi seemned säilivad mullas vähemalt 10 aastat
Rootsi teadlased tuvastasid, et GM rapsiseeme võib säilida mullas vähemalt 10 aastat. Teadlased uurisid katsepõldu, millel kümme aastat tagasi kasvatati õlirapsi ja leidsid sellel ikka veel kasvamas GM rapsi taimi, hoolimata sellest, et vahepealsetel aastatel olid teadlased võtnud intensiivselt kasutusele meetmeid rapsi eemaldamiseks.
Siiani ei ole ükski GM taim teadaolevalt nii kaua "kestnud" ja kriitikute sõnul näitab see, et GM taimi avatud keskkonda lastes ei ole neid enam sealt võimalik likvideerida.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=520&Itemid=40

Teadlased tahavad paremat juurdepääsu GMO-sid puudutavatele andmetele
USA-s kasvatatakse GM taimi rohkem kui 1 miljardil aakril (1 aaker = 0,40 ha), kuid nende keskkonnamõjud ei ole kuigi täpselt teada.
Kui meil oleks geograafiline informatsioon nende kasvatamisalade kohta, võiksime kontrollida erinevate positiivsete ja negatiivsete väidete paikapidavust," ütles Ellstrand. "Kuid selleks, et hinnata GMO-de kasulikkust ja muid mõjusid, peame lokaliseerima nad palju väiksemal skaalal, kui see, mida praegu saame teha. Praegu on meil juurdepääs vaid infole selle kohta, mitu aakrit mingis osariigis kasvatatakse, et ennetada nende inimeste privaatsuse häirimist, kes kasvatavad GMO-sid, ei väljastata informatsiooni individuaalfarmi tasandil."
http://www.newsroom.ucr.edu/cgi-bin/display.cgi?id=1828

* GMO-vabad initsiatiivid
Šveitsi valitsus tahab pikendada GMO moratooriumi
Šveitsi valitsus avaldas soovi pikendada olemasolevat GMO-de keeldu põllumajanduses kuni 2013. aastani. 2005. aastal hääletas Šveits viieaastase GMO-keelu poolt, kuid teadusuuringud jäid lubatuks.  Šveitsi parlament peab nüüd valitsuse ettepanekut arutama. Šveitsi Keskkonnaministeeriumi sõnul ei ole praegune moratoorium Šveitsi  põllumajandust ega teadust negatiivselt mõjutanud ning Šveitsile võib GMO-vaba staatus olla hoopis kasulik.
Šveitsi riikliku GM taimede uuringute programmi tulemused selguvad kõigi eelduste kohaselt 2012. aastal. Juhtivad põllumeeste, keskkonnakaitsjate- ja tarbijaorganisatsioonid toetavad valitsuse sõnul valitsuse positsiooni.
http://tinyurl.com/63kqd4

Kanaari saared ja Madeira kuulutasid end GMO-vabaks
Algatusega saab täpsemalt tutvuda linkidelt
http://db.zs-intern.de/uploads/1206694312-CanaryIslandsGMOFree.pdf
http://db.zs-intern.de/uploads/1206694598-MadeiraIslandsGMFree.pdf

* Põldkatsed
Saksamaal protestitakse GM nisu põldkatsete vastu
Märtsi lõpus esitas Müncheni keskkonnainstituut koos keskkonnaorganisatsioonide, põllumeeste organisatsioonide ja toidufirmadega ametliku vastuväite Rostocki Ülikooli poolt planeeritavate GM nisu põldkatsete suhtes.
Vastuväide esitati asjakohasele ametile (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - BVL).
http://umweltinstitut.org/gentechnik/freisetzungsversuche/einwendung_weizen-588.html

Saksamaa andis loa GM suhkrupeedi ja kartuli põldkatseteks
Suhkrupeedi katsete loahoidjaks on firma Planta, mis võib külvata GM suhkrupeeti 12 000 m²-l kahel põllul ajavahemikus 2008-2011.
Saksa BASF kemikaalikontserni osa BASF Plant Science sai loa kasvatada GM kartulit 30 000 m²-l kolmel põllul ajavahemikus 2008-2012. GM suhkrupeet on resistentne umbrohumürgile glüfosaat, GM kartulil on muudetud tärklisesisaldust.
Peeti ja kartulit ei tohi müüa toidu ega söödana. Õietolmu leviku ennetamiseks peab Planta iga kahe nädala järel taimi kontrollima ja õied hävitama. GM kartuli ja tavakartuli vahel peab olema 10 meetrine vahemaa.
http://www.checkbiotech.org/green_News_Genetics.aspx?Name=genetics&infoId=17457

* (Sotsiaal)majandus
Monsanto ostab ära Hollandi köögiviljaseemne firma
Monsanto Co jõudis kokkuleppele Hollandis baseeruva De Ruiter Seeds Group B.V. omandamiseks hinnaga 860 miljonit USA dollarit, et laiendada põllumajandusbiotehnoloogia firma tegevusi ka köögiviljaturule. Monsanto alustas köögiviljaturu vallutamist kolm aastat tagasi, ostes 2005. a Kalifornias baseeruva firma Seminis, mis andis Monsantole kontrolli rohkem kui 30 % Põhja-Ameerika köögiviljaturu üle ning rohkem kui 20% maailma tomatiseemneturu üle ja rohkem kui 30% maailma punase pipra turu üle.
Erinevalt põllul kasvatamiseks mõeldud seemnete tootjast Seminisest on De Ruiteri tegevus suunatud pigem kasvuhoonesortidele.
http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/newsid/47728/story.htm

*Muu:
IAASTD raport: maailm vajab põllumajandusparadigma muutumist, GMO-d ei ole lahendus
Kuuekümne valitsuse, tööstuse, teadlaste ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad, keda toetavad ka Maailmapank  ja enamik ÜRO allorganisatsioone, avaldasid raporti, mille kohaselt  geneetiliselt muundatud (GM) kultuurid ei paku lahendust aina enam kerkivatele toiduhindadele või Kolmanda Maailma näljahädale. Raport hoiatab ka, et ei ole lahendatud küsimused GMO-de mõjust inimtervisele ja keskkonnale.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=523&Itemid=40
IAASTD raportist loe lisaks
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=537&Itemid=83

Soil Association´i raport: GMO-d ei ole saagikamad
Suurbritannia keskkonnasõbraliku põllumajanduse edendamisega tegelev organisatsioon Soil Association (SA) on koostanud ülevaate viimase kümne aasta uurimustest GMO-de saagikuse kohta. Analüüsi koostamise tulemusena selgus, et kõikide kommertskasvatuses enamlevinud GM sortide saagikus on kas madalam või parimal juhul võrdne muundamata sortide saagikusega.
SA tegevdirektor Peter Melchett kommenteeris ülevaadet järgmiselt: ”GM firmad väidavad pidevalt, et nende käes on vastus maailma piinavale näljaprobleemile, müües samal ajal tooteid, mis ei ole mitte kunagi toonud kaasa üldist toodangu suurendamist, kohati aga hoopis vähendanud saaki. Nafta kättesaadavuse halvenemisega ja naftahindade tõusuga peame liikuma eemale naftatoodangust sõltuvatest GM kultuuridest ja edendama jätkusuutlikku toidutootmist, kasutades taastuvenergiat - nagu nt. mahepõllumajandus." http://www.soilassociation.org/web/sa/saweb.nsf/librarytitles/25282.HTMl

Eestimaa Looduse Fond viib 2007.-2008.a. ellu EL Science and Society programmist rahastatavat projekti ”Osalev teadus ja osalemine teaduses: kodanikuühiskonna organisatsioonide roll otsustusprotsessis biotehnoloogia arengu kohta”
(
http://www.participationinscience.eu/psx2/) ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatavat projekti “Avalikkuse teavitamine GMO-dest ja kaasamises osalemine”.