Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
ÜRO-s jätkatakse vaidlust GMO-de ja vastutuse üle

12. mai 2008
Deutsche Welle, Germany


Bonnis toimub viiepäevane ÜRO kohtumine, millel käsitletakse GMO-de põllumajanduses kasutamisega seotud riske.

Valitsusväliste organisatsioonide sõnul tahavad maailma juhtivad geenitehnoloogia firmad vabatahtliku kokkuleppe kehtestamist, mitte rahvusvaheliselt siduvaid reegleid, mis reguleeriksid LMO-de (Living Modified Organisms - muundatud elusorganismid) käitlemise ja kasutamise tulemusena tekkivate kahjude hüvitamist.

Kohtumisel osalevad ligi 2000 valitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad - väga erinevate positsioonidega.

Cartagena Bioloogilsie Ohutuse Protokolli eesmärk on kaitsta inimesi ja keskkonda geenitehnoloogi toodete kasutamisega tekkida võivate ohtude eest. Cartagena Protokollis ei ole aga vastutuselemente juriidilisel tasandil paika pandud, mistõttu on keeruline otsustada, kes võib nõuda majandusliku-, tervise- või keskkonnakahjude hüvitamist ja kes peaks seda hüvitama.

Protokolli on allkirjastanud 147 riiki, kuid USA, kanda ja Argentiina - peamised põlllumajandustootjad, kes kasutavad ulatuslikult GMO-sid, ei ole Protokollile alla kirjutanud.

Kriitikute sõnul on mittesiduvate lepete nõude taga kuus suurimat biotehnoloogiakontserni, sh Bayer CropScience ja Monsanto.

”Nende eesmärk on privatiseerida rahvusvahelist seadusloomet,” ütles Christine von Weizsaecker, keskkonnainstituudi Ecoropa president.

Terve lugu:
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3331253,00.html