Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
GMO-d ja mahepõllumajandus on ühildumatud

IFOAM
30. aprill 2008


Toiduhindade tõusu ja sellest tulenevate arengumaade toidukriiside taustal on mõned teadlased esinenud avaldusega, et kombineerides geneetilist muundamist ja geneetiliselt muundatud organisme (GMO-d) mahepõllumajandusega saaksime parimal moel kasvatada toitu aina suurenevale Maa populatsioonile.
Mahepõllumajanduse liikumine ning mahepõllumajanduse standardid ja reeglid on selgelt geneetilise muundamise vastu, kuna need kaks põllumajandusviisi on ühildumatud.
[1].

Mahepõllumajandus ja GMO-põllumajandus põhinevad erinevatel väärtustel ja erineval suhtumisel loodusesse.
Praegune keskkonnakriis, mis toob kaasa kõrbestumise, bioloogilise mitmekesisuse kadumise ja kliima soojenemise, on näidanud, et inimeste kontrolliv suhtumine keskkonda ei ole viinud kuigi headele tulemustele.
Geenitehnoloogia väljendab maailmavaadet, mille kohaselt loodust saab ja peab juhtima ja manipuleerima nii palju kui võimalik, et saada ka tulevikus jääda tööstusliku intensiivpõllumajanduse juurde.
Mahepõllumajanduse lähtepunkt on vastupidine [2] - mahepõllumajanduse olemuseks ja eesmärgiks on teha koostööd ökosüsteemiga, toetada looduslikku isereguleerumist ja bioloogilise mitmekesisuse farmi agroökosüsteemi säilimist.
nature and aims at
Sellise suhtumisega püütakse kaitsta ja hoida põllumajanduse alust - loodusressursse, mitte neid hävitada ja vähendada.
Mahesektor ei ole geneetilise muundamise vastu mitte ainult riski pärast, mida seostatakse GM toodetega, vaid on mures ka valitsevate arengutendentside pärast. Geenitehnoloogiasektori praegune struktuur ja tooted ei teeni praegu ei väike- ega mahepõllumehi, ka mitte inimkoda tervikuna. Nad teenivad peamiselt rahvusvaheliste suurkorporatsioonide huve.

Alles hiljuti võeti Johaneesburgis vastu Rahvusvaheline põllumajanduslike teadmiste, teaduse ja tehnoloogia arengu hinnang (IAASTD) [3], mis ütleb selget välja, et vajame põllumajanduse muutumist. Heade eeskujudena tuuakse välja just mahepõllumajands ja teised väheseid sisendeid nõudvad süsteemid, kus kasutatakse traditsioonilisi ja põlisteadmisi.
Ehk siis IFOAMI presidendi Gerald A. Herrmanni sõnul "GMO-d, mis on loodud suurte monokultuuride jaoks, väljendavad taas kord sedasama mõtlemist, mis on viinud inimkonna praegusesse kriisi. Mahepõllumajandus ei aktsepteeri tehnoloogiaid ja taimeomadusi, mis võtavad inimkonnalt ära kõige aluse - põllumajandusliku bioloogilise mitmekesisuse."


[1] http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/index.html
<http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/index.htmlWEhjdAfgkh>

[2] Mahepõllumajandus on tootmissüsteem, mis säilitab mulla, ökosüsteemi ja inimeste tervise. Mahepõllumajandus põhineb looduslike protsessidel, bioloogilisel mitmekesisusel ja tsüklitel, mis on omased kohalikule keskkonnale, mitte kahjulike mõjudega sisenditel.


[3] http://www.agassessment.org
<http://www.agassessment.org/>