Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Rumeenia: GMOd kontrolli alt väljas

Rumeenias on suurim pindala põllumaad Euroopa riikide seas, kus kasvatatakse GM põllukultuure. 2005. aastal kasvatati seal soja 136,4 tuhandel hektaril, millest ainult 85 tuhat ha oli ametlikult registreeritud GM sojana. Erinevatel hinnangutel võib GM soja all tegelikult olla kuni 90% kogu soja all olevast põllumaast.

11. oktoobril 2005 Greenpeace´i pressikonverentsil Bukarestis hoiatas Monsanto endine peadirektor Rumeenias, et Rumeenia võimud on täiesti kaotanud kontrolli GMO-de üle. Muundatud sojat kasvatatakse palju suurematel aladel, kui registreeritud on, kuid lisaks sojale on leitud ka autoriseerimata GMO-sid, nagu kartul ning isegi ploomid. 

2005. a. augustis viis Greenpeace koos Umweltbundesamt'i (Austria) laboritega läbi kasvatatava soja geneetilise analüüsi, mis näitas, et GM soja (või GM sojaga saastunud kultuure) kasvatatakse tõepoolsest üle terve Rumeenia.

Kuigi riiklikul tasandil on olemas vastavad registrid, ei kontrolli nende täitmist keegi. Veelgi enam - juba varasemalt on Greenpeace teinud Rumeenias kindlaks GM kartulite ja ploomidega korraldatavaid eksperimente, millel puudusid vastavad load. Ka on tavaline, et farmerid deklareerivad GM soja kasvatamise oluliselt väiksemal pinnal kui tegelikkuses.

Põhiteguriteks sellise olukorra kujunemisel peetakse riikliku seadusandluse nõrkust ning vastava järelvalve täielikku puudumist - Rumeenias pole ühtegi sertifitseeritud laborit, mis tegeleks GM põllukultuuride analüüsimisega. Ka ei ole USA biotehnoloogiahiiu Monsanto poolt toodetud GM Roundup-ikindel soja, mida Rumeenias laialdaselt kasvatatakse, leidnud EL heakskiitu.
 

Greenpeace´i täielik raport soja saastumise kohta on aadressil http://www.greenpeace.ro/images_var/060104ge_rrsreportgap.pdf

 

Allikas: Greenpeace, www.genomics.ee