Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Euroopa Komisjon ei luba Ülem-Austrial GMO-de kasvatamist keelata

5 oktoober 2005

Esimese Astme Kohtu 5. oktoobri 2005.a. otsus - Land Oberösterreich v Austria/Komisjon (GMOde kasutamise keeld Ülem-Austrias)
Ülem-Austria liidumaa soovis võtta vastu seadust, millega keelustada GMO-de kasvatamine kolmeks aastaks, et kaitsta tava- ja mahekultuure ning looduskeskkonda potentsiaalse saastumise eest. Komisjon leidis, et Austria ei esitanud uusi teaduslikke tõendeid ega tõestanud seda, et Ülem-Austria liidumaal oleks pärast direktiivi 2001/18 vastuvõtmist ilmnenud ainuomane probleem, mille tõttu tekkis vajadus võtta tarvitusele selline meede. Seetõttu jättis Komisjon Austria eranditaotluse rahuldamata. Liidumaa võimud teatasid, et leiavad teisi võimalusi GMO-vabaks jäämiseks ning võtsid vastu väga range kooseksisteerimise seaduse vaid mõned päevad pärast kohtuotsust.

<>
Viiteid:
ECJ: Judgement Upper Austria vs. EU Commission:
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79948994T19040235&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
Update on Upper Austrian case against the EU Commission:
http://www.saveourseeds.org/downloads/ECJ_Upper_austria_06_10_2005.pdf