Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Infoleht veebruar 2008 - märts 2008

GMO Infoleht
Eestimaa Looduse Fond
31. märts 2008

Infokirja teemad:
Teadus 
Poliitika 
GMO-vabad initsiatiivid 
Kooseksisteerimine ja saastumine 
(Sotsiaal)majandus
Muu (kloonimisest)

TEADUS

Kahjuritel tekib resistentsus Bt toksiinile
USA-s läbi viidud teadusuuringus tuvastati, et kahjurputukas, mida teatud tüüpi geneetiliselt muundatud (GM) puuvill (toksiini ekspresseeriv Bt puuvill) peaks tapma, on muutunud toksiinile resistentseks.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=485&Itemid=40


Uurimus maisi kasvatamise seire indikaatorliikide kohta
Euroopas on GMO-de keskkonda viimise ja turustamise tingimuseks järgnev keskkonnamõjude seire, mis peab hõlmama nii otseseid kui kaudseid mõjusid (nt GMO-dest tingitud muutusi maakasutuses ja kahjurite kontrollimises).
Uurimuses on püütud identifitseerida asjakohaseid indikaatorliike, mida saaks uurida GM HR maisi kasvatamise ja sellega seotud üldhävitava toimega herbitsiidide (glüfosaat, glüfosinaat) kasutamise pikaajaliste mõjude tuvastamiseks.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=508&Itemid=40

POLIITIKA
EL arvestab liiga vähe liikmesriikide arvamusega
EL peab võtma rohkem arvesse materjali, mida esitavad liikmesriigid geneetiliselt muundatud (GM) kultuuride kasvatamislubade suhtes, ütlevad Saksa ja Prantsusmaa keskkonnaministrid.
Prantsuse minister Jean-Louis Borloo ja tema Saksa kolleeg Sigmar Gabriel leidsid, et EL GMO-de lubamise protsess peab olema läbipaistvam.  Liikmesriikide poolt tõstatatud probleeme peab tõsiselt võtma ja "põhjalikult analüüsima". Prantsusmaa ootab EL poolt riigis kehtestatud MON810 keelu aktsepteerimist (EED 14/01/08)
http://www.endseuropedaily.com/24615).  Samuti soovivad Prantsusmaa ning mitmed teised liikmesriigid rangemaid GMO reegleid.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=498&Itemid=40

Poola esitab Euroopa Komisjonile vastuhagi
Poola valitsus andis teada, et esitab GMO-de küsimuses vastuhagi Euroopa Komisjoni vastu. Euroopa Komisjon otsustas kaevata Poola kohtusse, põhjendusega, et Poola seadus ei ole GMO-de küsimuses kooskõlas vabaturu reeglitega (EED 01/02/08).
Poola jääb truuks eelmise valitsuse plaanidele keelata GMO-de kasutamine loomasöödas. Uus valitsus ei hakka muutma 2006. aprilli regulatsiooni, mis keelab GMO-de kasutamise loomasöödas, ütles põllumajandusminister Marek Sawicki hiljuti toimunud pressikonverentsil. Varem oli uuel valitsusel plaanis seadust muuta ja ühtlustada EL seadustega.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=489&Itemid=40
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=493&Itemid=40

EL ei suuda kokku leppida GM kartuli suhtes
18. veebruaril toimus Brüsselis EL põllumajanduse ja kalanduse ministrite nõukogu (PKMN). Nõukogu päevakorras oli hääletus viie geneetiliselt muundatud taimesordi (neli maisiliini ja üks kartulisort) ühenduse turule lubamise üle. Nõukogus ei saavutatud kvalifitseeritud häälteenamust ja otsustamine läheb Euroopa Komisjoni kätte.
Maisid on mõeldud toidu ja söödana kasutamiseks, tärkliserikkamaks muundatud kartul on aga mõeldud paberitööstusele.
Mitmed organisatsioonid on rõhutanud, et kartuli lubamine on väga vastuoluline, kuna miski ei takista selle sattumist toidulauale. Kuna kartulis on selle väljatöötamisel kasutatud antibiootikumiresistentsust kodeerivat markergeeni (mis aitas kartuli loomise käigus tuvastada rakud, milles muundamine oli õnnestunud), võib GM kartul tekitada antibiootikumiresistentsust ka inimestel või kartuliga toidetavatel loomadel.
Tervet  lugu loe:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=492&Itemid=40

GMO-VABAD INITSIATIIVID 
Saksamaa võtab vastu GMO-vaba toidu märgistamise seaduse
Saksa Parlament andis rohelise tule uuele märgistusele, mis annab õiguse märgistada geneetiliselt muundatud organisme mittesisaldavat toitu GMO-vabana.
Antud seaduse mõistes saab taimset päritolu tooteid, aga ka piima, liha, mune ja juustu märgistada "GMO-vabana" vaid siis, kui loomi ei ole toidetud geenmuundatud söödaga. Loomade puhul võib märgistust rakendada siiski ka juhul, kui neile anti geneetiliselt muundatud mikroorganismide abil toodetud vitamiine, aminohappeid ja lisandeid, kui ei olnud võimalik leida alternatiive.
http://www.iht.com/articles/ap/2008/02/15/europe/EU-GEN-Germany-Biotech.php
http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3059034,00.html

Eesti valitsusvälised organisatsioonid soovivad GM riisi mittelubamist
Kakskümmend valitsusvälist keskkonna-, tarbija- ja põllumajandusorganisatsiooni saatsid EV põllumajandusministrile Helir-Valdor Seederile avalduse, milles paluvad hääletada Euroopa Liidu tasandil geneetiliselt muundatud riisile LL62 loa andmise vastu.
Valitsusväliste organisatsioonide sõnul võib kahelda riisi ohutuses inimestele ja keskkonnale. Viimaste aastate riisi saastumise juhtumite kogemustele toetudes on selge, et geneetiliselt muundatud kultuuride ja tava- või mahekultuuride lahushoidmine on äärmiselt keerukas ja energiamahukas.
Pöördumisega saab tutvuda
http://www.eko.org.ee/gmo/images/stories/riisll62_vvodelt.doc

KOOSEKSISTEERIMINE/SAASTUMINE
USA-s vaidlustatakse Monsanto GM suhkrupeedi luba
Toiduohutuse Keskus (The Center for Food Safety), Sierra Klubi ja kaks maheseemnefirmat andsid teada, et esitavad kohtuhagi, et vaidlustada USA Põllumajandusministeeriumi poolt glüfosaadiresistentsele GM suhkrupeedile antud luba. Põhjuseks tõid grupid välja  bioloogilise saastumise ja teised keskkonnakahjud. http://www.reuters.com/article/companyNews/idUSN2359954920080123
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=486&Itemid=40

Kanada teadlane hoiatab GM rapsiga seotud probleemide eest
Kanada kogemused näitavad, et isegi õlirapsi seemne tootmissüsteemides, kus eesmärgiks on seemnesortide "puhtana" (st võõraste geenidega saastumata) hoidmine, sisaldab üle 90% sertifitseeritud Kanada rapsiseemet juhusliku saastumise tulemusena transgeene.
See on viinud Kanada põllumehed niikaugele, et nad eeldavad igas enda kasvatatavas rapsis GM rapsi leidumist, olenemata sellest, mis rapsi nad maha panid, GMO või GMO-vaba.
Loe pikemalt:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=481&Itemid=40

EL hakkab kontrollima Hiina riisi illegaalsete GMO-de suhtes
Rohkem kui aasta aega pärast seda, kui keskkonnaorganisatsioonid tuvastasid EL-s Hiinast pärit riisisaaste, kuulutas Euroopa Komisjon välja riisil põhinevate Hiinast imporditud toodete kontrollimise GM riisi suhtes saastumisjuhtude tõttu 2006.a. ja 2007.a. (EED 05/09/06, http://www.endseuropedaily.com/21563).  Kõik tooted peavad enne EL turule lubamist omama sertifikaati, et nad ei sisalda illegaalset GM riisi Bt63.

EK pressiteade:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/219&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Saksamaal leiti looduskaitsealal GM õietolmu
Brandenburgi Keskkonnaameti uuring näitab, et mais MON810, mis on EL kommertskasvatuseks lubatud, saastab ümbritsevaid piirkondi suuremal määral, kui seni on eeldatud.
Katse käigus kasutati kunst- ja loomulikke õietolmukorjajaid (mesilased), et mõõta õietolmu kontsentratsiooni ruutmeetri kohta. Tulemused on mõõtmisväärtuseks näidanud 1,75 miljonit õietolmutera/m2 kohta 26 m kaugusel ja 99 000 tera/m2 120m kaugusel.
MON810 mais toodab toksiini, mis on mürgine teatud maisikasvatust kahjustavatele liblikaröövikutele, kuid lisaks võib ta olla mürgine ka teiste liblikate röövikutele. Uuringud on näidanud, et MON810 on tõsiseks ohuks teistelegi putukatele. Ruhlsdorfer Bruch looduskaitsealal võib leida kahte haruldast liblikaliiki.
Loe (saksa keeles)
http://www.lr-online.de/regionen/brandenburg/art25,1930459,0
http://www.nabu.de/m06/m06_11/07776.html

 

Wales võtab vastutusele GM firmad ja kasvatajad
Walesi valitsus on ette valmistanud seaduseelnõu GMO-de kasvatamise reguleerimiseks ja keskkonnavastutuse määratlemiseks. Uue eelnõu kohaselt hakkab vastutus lasuma GMO-sid välja töötanud firmadel, kasvatajatel ja käitlejatel – ka kaudsete GMO-dega seotud riskide puhul.
Loe edasi:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=506&Itemid=40


(SOTSIAAL)MAJANDUS

USA sojakasvatajad ähvardavad Euroopat kättemaksuga
Ameerika sojakasvatajate liit (ASA) ähvardab Euroopale kätte maksta, kui EL ei kiirenda GM taimede lubamist.
USA sojakasvatus kaotab miljoneid dollareid, kuna GM taimede kasvatajad ei saa neid EL-i eksportida, sest EL-s on nende sõnul sisuliselt ikka veel GMO moratoorium.
Loe edasi:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=40

Uus keskkonnaorganisatsioonide raport näitab, et GMO-d ei aita globaalprobleeme leevendada
GM taimed on toonud kaasa pestitsiidide kasutuse suurenemise ja ei ole suutnud leevendada maailmas nälga ega vaesust, väidab Friends of the Earth (FoE) uus raport.                     Eestikeelset lühikokkuvõtet raportist loe:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid=40

Paljuräägitud loomasööda probleem on tegelikult pseudoprobleem
Valitsusväline organisatsioon Food & Water Watch Europe saatis Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinikule Mariann Fishcer Boel'ile kirja, milles protesteerib põllumajandusvoliniku poolt viimasel ajal tõstatanud söödaprobleemi adekvaatsuse vastu. Nimelt on Fishcer Boel väitnud, et EL-il on oht saada ära lõigatud loomasöödavarudest, kui EL ei ava oma turgu geneetiliselt muundatud taimedele (GMO).
Food & Water Watch Europe näitab ja põhjendab oma kirjas, et GMO-vaba soja on piisavalt, et rahuldada Euroopa tarbimisvajadused. Samuti nõuab organisatsioon söödavarustuse poliitika ümberkujundamist ja importsöödast sõltuvuse kaotamist ning Euroopas söödatootmise toetamist.
Kirjaga võib tutvuda
http://www.eko.org.ee/gmo/images/stories/food/food_and_water_watch_kiri_mfb.pdf


Uus uurimus näitab, et GM puuvill ei ole parem
Kolme aasta põldkatsete tulemustena selgus, et puuvilla kasumlikkus ei ole seotud geneetilise muundamise tehnoloogiaga ja GM puuvill ei too rohkem tulu kui tavapuuvill.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=494&Itemid=40
Ka India põllumajandusorganisatsioonid ei ole nõus sellega, et GM puuvill oleks saagikam
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=502&Itemid=40

Toidukriisi lahendus peitub jätkusuutlikus põllumajanduses
Kogu maailma tarbijad on olnud viimastel kuudel silmitsi kiire hinnatõusuga toiduainete turul. Eriti raskelt on see tabanud vaesemaid kogukondi. Viimase aasta jooksul on nisu hind tõusnud kahekordseks ja mais on pea 50% kallimaks läinud.
Via Campesina arvab, et praeguse toiduhindade kriisi lahendus peitub iseseisvuses. Iseseisvus toidutootmises on inimeste õigus tervislikule ja kultuuriliselt sobivale toidu tootmisele ökosüsteemi mittekahjustavate ja jätkusuutlike meetoditega, samuti valitsuste õigus  määratleda oma riigi toidu- ja põllumajanduspoliitikat teiste riikide põllumajandust kahjustamata. Sellise lähenemisega muutuvad prioriteediks nende inimeste vajadused, kes toitu toodavad, jaotavad ja tarbivad, mitte  turgude ja korporatsioonide nõudmised. Iseseisvus toidutootmises väärtustab ja eelistab kohalikku rahvamajandust ning edendab väikepõllumajandust ja –toidutootmist.
Tervet artiklit loe:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=497&Itemid=40


Saabuvad üritused
2.-4. aprillil 2008 toimub Bremeni Ülikoolis (Saksamaa) konverents GM taimede suureulatusliku kasvatamise mõjudest 'Implications of GM-Crop Cultivation at Large Spatial Scales'.
12. - 16. mai 2008, Bonn - Rahvusvaheline tulevikutoidu ja -põllumajanduse kongress.
Saabuvaid üritusi ja nende veebilehtede aadresse näeb lingilt
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=34

MUU
EFSA konsulteeris huvirühmadega põllumajandusliku kloonimise küsimustes
Euroopa Toiduohutuse Amet (EFSA) avaldas aruande oma kohtumisest huvirühmadega, mis toimus veebruari alguses ja millel arutati EFSA esialgset arvamust loomade kloonimisest.
Peamiselt arutati avalikkuse suhtumist kloonimisse kui toidu tootmise meetodisse. Lühiülevaadet esile kerkinud küsimustest saab lugeda
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=499&Itemid=40

Eestimaa Looduse Fond viib 2007.-2008.a. ellu EL Science and Society programmist rahastatavat projekti ”Osalev teadus ja osalemine teaduses: kodanikuühiskonna organisatsioonide roll otsustusprotsessis biotehnoloogia arengu kohta”
(
http://www.participationinscience.eu/psx2/) ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatavat projekti “Avalikkuse teavitamine GMO-dest ja kaasamises osalemine”.