¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
EK muutis muundriisi puudutavaid meetmeid

GM- riisi LL RICE 601 saastumise vältimise meetmete otsuse
muudatus:

Komisjoni otsus nr 2008/162/EÜ, 26. veebruar 2008, millega muudetakse otsust 2006/601/EÜerakorraliste meetmete kohta, mis käsitlevad turuleviimisloata geneetiliselt muundatud organismi "LL RICE 601"riisitoodetes (teatavaks tehtud numbri K(2008) 743 all)

5.10.07 avaldatud USA uuringust selgub, et GM-riisiga saastumine oli piiratud ulatusega ning USA on vastu võtnud tegevuskava selle riisi kõrvaldamiseks USA ekspordikanalitest. USA esitas EL-le ettepaneku protokolli kohta, millega tagataks, et GIPSA (Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration) võtaks toodetelt proove ja analüüsiks neid teatud laboris. Edaspidi tuleb toodete partiidele lisada analüüsiaruande originaaleksemplar koos GIPSA kinnitusega, et partiist ei ole leitud LL RICE 601-e.

Komisjoni otsuses leitakse, et GIPSA ametlik osavõtt annab teostatud kontrolli kvaliteedile nõuetekohase kinnituse ja sellepärast ei peeta pärast partii sisenemist EL-i enam vajalikuks liikmesriikides kohustuslikult proove võtta ja analüüse teha.

Endiselt jääb kehtima kohustus liikmesriikidele võtta pistelisi proove ja analüüse juba turul olevatest või importimiseks esitatud toodetest, veendumaks, et neis LL RICE 601 puudub.

Hiljemalt 26.07.08 peavad liikmesriigid esitama Komisjonile aruande ametlike kontrollide kõigi analüüsitulemuste kohta - ning kõik eeltoodud ja Komisjoni  otsuses kehtestatud meetmed vaadatakse uuesti läbi hiljemalt 26.08.08.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:052:0025:0027:ET:PDF

Samal teemal:

EU may end U.S. rice import restrictions (juuni 2010)
http://deltafarmpress.com/rice/eu-may-end-rice-import-restrictions-0609/