Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
VVOde pöördumine GM puude keelamiseks

29. veebruar 2008

Avalik kiri bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni allüksusele.
19. veebruaril saatsid valitsusvälised organisatsioonid  Bioloogilise Konventsiooni teadus-ja tehnoloogiakomisjonile (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice) avatud kirja, väljendades oma muret puude geneetilise muundamise pärast.
Ühe nädalaga liitus kirjaga 138 organisatsiooni neist riikidest, kus puude geneetilise muundamisega seotud uuringuid läbi viiakse/on läbi viidud (Uus-Meremaa, Austraalia, Belgia, Brasiilia, Kanada, Tšiili, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, jaapan, Poola, Portugal, Hispaania, Rootsi, Holland, Suurbritannia ja USA).
Kirjale allakirjutanud organisatsioonide sõnul on muret tekitav see, et puude geneetilist muundamise eesmärgiks on monokultuurina puude kasvatamise mudeli intensiivistamine ja laiendamine, mis juba praeguseks on toonud kaasa tõsiseid keskkonnakahjusid mitmetes riikides.
Kiri toob mitmeid näiteid selle kohta, kuidas praegused uuringud võivad mõjutada keskkonda, kui puid muundatakse
- kiiremini kasvavateks (suurendab puuistanduste poolt tarbitavate veevarude suurenemist ja seega veerssurssidega seotud probleeme),
- külmemates piirkondades ja kõrgemal mägedes kasvatamiseks külmakindlateks (toob kaasa sotsiaal- ja keskkonnaprobleeme piirkondades, kus siiani ei ole puude kasvatamist monokultuurina veel toimunud),
- putukatele resistentseteks (võib tuua kaasa väga paljud teiste putukaliikide hävimise, mis omakorda mõjutab kohaliku fauna toiduahelat),
- herbitsiidiresistentseks (toob kaasa väga tõsiseid sotsiaal- ja keskkonnaprobleeme, sealhulgas kohaliku taimestiku hävimise ja negatiivsed mõjud inimtervisele),
- rohkem tselluloosi sisaldavateks (vähendab puid tugevamaks muutva ligniini hulka, muutes puud seega tormitundlikemaks).
Allakirjutanud nõuavad riikide esindajatelt pidada kinni eelmise Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osapoolte konverentsi (COP-8) otsuse (VIII/19) arvestamist, milles osapooltel soovitatakse lähtuda ettevaatusprintsiibist geneetiliselt muundatud puude küsimuses ja kutsuvad neid üles selgelt keelama GM puud ja nendega tehtavad põldkatsed, kuna GM puud on ohuks Maa bioloogilisele mitmekesisusele.

Kiri ja allakirjutanud organisatsioonide nimed võib leida järgmisel aadressil: http://www.wrm.org.uy/actors/BDC/SBSTTA13/GE_Trees_Campaign.html

GM puudega seotud riskide kohta saab lähemalt lugeda ka http://www.wrm.org.uy/subjects/GMTrees/briefing_GMT.pdf