¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
EL hakkab kontrollima Hiina riisi GMO-de suhtes

12. veebruar 2008
ENDS Europe DAILY 2482

Euroopa Komisjon on kuulutanud välja riisil põhinevate Hiinast imporditud toodete kontrollimise GM riisi suhtes saastumisjuhtude tõttu 2006.a. ja 2007.a. (EED 05/09/06, http://www.endseuropedaily.com/21563). 
Kõik tooted peavad enne EL turule lubamist omama sertifikaati, et nad ei sisalda illegaalset GM riisi Bt63.

EK pressiteade: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/219&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Euroopa Liidu teatajas avaldati 2008. aprillis ka vastav teadaanne:

Komisjoni otsus 2008/289/EÜ, 3. aprill 2008, erakorraliste meetmete kohta seoses lubamatu geneetiliselt muundatud organismiga „Bt 63” riisitoodetes

Otsuse tingis asjaolu, et Hiinast sissetoodud riisitoodetest on korduvalt leitud GMO-riisi Bt63, mis ei ole Euroopas ega ka Hiinas keskkonda viimiseks lubatud GMO. Senised Hiina- poolsed meetmed ei ole seda olukorda likvideerinud. Otsuses sätestatud meetmetega nähakse ette, et teatavate Hiinast pärinevate toodete saadetisi võib turule viia ainult juhul, kui esitatakse analüüsiaruanne, mis näitab, et tooted ei ole saastunud geneetiliselt muundatud riisiga „Bt 63”. Analüüsiaruanne peab vastama  rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele, heakskiidetud laboratooriumi analüüsiaruandel peab olema asjaomase pädeva asutuse kinnitus.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:096:0029:0034:ET:PDF