¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Infoleht november 2007 - jaanuar 2008

GMO Infoleht
Eestimaa Looduse Fond
31. jaanuar 2008

Infokirja teemad:
Teadus 
Poliitika 
GMO-vabad initsiatiivid 
Kooseksisteerimine ja saastumine 
(Sotsiaal)majandus
Saabuvad üritused 
Tagasivaade GM riisi  saastejuhtumile

Eraldi võib lugeda EK keskkonnavolinik Dimase ettepanekust keelata ära mitme GMO kasvatamine EL-s.  Üsna kokkuvõtlik artikkel  Teadus ja poliitika põrkavad EL-s kokku GMO küsimuses (E. Rosenthal, International Herald Tribune, detsember 2007)
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=445&Itemid=83


Teadus

Eesti Biotehnoloogia Liidu juhtimisel on valminud Eesti biotehnoloogia strateegia
http://www.biotech.ee/default.asp?action=0&type=8&id=100170

GM mais võib kahjustada veeökosüsteemi
Maisi õietolm ja teised osad jõuavad veekogudesse, laborikatsed näitavad aga Bt maisi tarbimisel ehmestiivaliste suremuse suurenemist ja kasvu aeglustumist.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=391&Itemid=40

Võõrgeenid on suutelised levima GM taimedelt looduslikele sugulastele
Hiljutised Kanadas läbi viidud uuringud näitavad, et geenmuundatud rapsi (Brassica napus) viidud võõrgeen võib edasi kanduda rapsi sugulasliigile rüps.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=438&Itemid=40

Loodi superhiir
USA teadlased on geenmuundamise abil saanud nn superhiire, kes suudab peatumatult joosta kuni kuus kilomeetrit kiirusega 20 meetrit minutis kuue tunni vältel.
http://www.genomics.ee/index.php?lang=est&nid=2381

Avastati 300 uut inimgeeni
USA teadlased avastasid inimese ja mõnede teiste loomade genoome superarvutite abil võrreldes 300 uut inimgeeni.  [...] Eriti oluline on teadlaste sõnul nende avastuse puhul aga meie seniste teadmiste piiratuse mõistmine ja asjaolu, et praegu kasutatavad meetodid ei taga kaugeltki mitte kõikide geenide avastamise.
http://www.genomics.ee/index.php?lang=est&nid=2409

Ülevaade: Võõr-DNA/RNA mõjud inimese immuunsussüsteemile geneetiliselt muundatud taimede kontekstis
Werner Müller, Keskkonnakaitseorganisatsioon Global 2000, Austria
Antud ülevaade annab poliitikutele ja riskihaldajatele ratsionaalse aluse laiendada geenmuundatud taimede riskianalüüsi ning käsitleda selle raames ka sünteetiliste DNA/RNA fragmentidega seotud mõjusid inimese immuunsussüsteemile. Praegu selliseid riske Euroopa Toiduohutuse Amet (EFSA) GMOde riskianalüüsi raames ei käsitle.
http://www.eco-risk.at/de/stage1/download.php?offname=FOOD-DNA-risk&extension=pdf&id=69

Ülevaade: GM taimede/toidu ohutuse kohta ei ole teaduslikke andmeid
J. Domingo
Hoolimata WHO selgesõnalisest väitest, et turul olevad GMO-d on kõik inimtervisele ohutud, on hämmastav tõsiasi, et sellel kümnendil rahvusvahelistes teadusajakirjades avaldatud artikleid vaadates võib leida äärmiselt vähe viiteid uuringutele, milles on uuritud GM toidu toksilisust/riske inimeste või loomade tervisele.  http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=462&Itemid=40


Poliitika

UK rahastab biotehnoloogia sektorit 30 korda heldemalt kui mahepõllumajandust
Friends of the Earth Europe´i saadud dokumendid näitavad, et UK valitsus eraldab igal aastal 50 miljonit naela põllumajandusliku biotehnoloogia arenguks. Sellise heldekäelisuse taustal on suureks kontrastiks eelmisel aastal eraldatud 1.6 miljonit naela mahepõllumajanduse teadusuuringute läbiviimiseks - samal ajal kui valitsus on korduvalt lubanud edendada keskkonnasõbralikku "jätkusuutlikku" põllumajandust.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=40
Lisaks FoEE raport Euroopa Komisjoni ja biotehnoloogiatööstuse suhetest ja lobbyst:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=425&Itemid=40

Saksamaa tühistab GM maisi keelu
Saksamaa tühistas ajutise keelu Monsanto väljatöötatud GM maisi MON810 müügile, mis kehtestati mais 2007 ja mis põhines kahtlustel maisi ohutuse suhtes.
Keeld tühistati peale seda kui Monsanto nõustus välja töötama ja esitama lisaks eelnevale informatsioonile seireplaani, mida saab kasutada maisi kasvatamisel Saksamaal. http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSL0691615920071206


ELi WTO kohtuotsuse tähtaeg pikeneb määramatu ajani
ELi GMO-poliitika on juba pikka aega üleatlandiliseks murelapseks olnud. Euroopa Komisjon püüab WTO kohutuotsusele viidates sundida liikmesriike GMO-sid lubama ja lubada uute GMO-de importi. ELi liikmesriigid reageerivad vastuoluliselt.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=463&Itemid=40


EK ei luba Poolal GMO-sid keelata
Euroopa Komisjoni juristid leiavad, et Poola ei tohi GM seemnete müüki ja kasvatamist keelata.
Uus Poola põllumajandusminister Marek Sawicki lubas seadust muuta.
”Meil ei ole muud võimalust. Küsimus on Poola regulatsioonide vastavuses EL seadustega," ütles Sawicki.
Nagu mitmel eelmiselgi korral leiab Komisjon ka seekord, et kui mingi regioon tahab keelata ära GM taimed või tooted, peab otsus olema teaduslikult põhjendatud ja konkreetse GMO-põhine.
http://uk.reuters.com/article/environmentNews/idUKL2151842320080121


GMO-vabad initsiatiivid

EL keskkonnaministrid  jäid patiseisu Austria GM toidu keeldu hääletades
Austria GM maisi keelu üle otsustamine on nüüd Euroopa Komisjoni (EK) kätes. 27-st EL riigist toetasid Austria keelu tühistamist vaid 6 liikmesriiki (sh Eesti). Teised olid kas erapooletud või keelu säilimise poolt. Austria keeld hõlmab GM maise  MON810 ja T25.
http://www.foeeurope.org/press/2007/Oct30_HH_Austria_ban_Envi.htm


Loodi esimene ametlik GMO-vaba piirkond EL-is
Portugali Põllumajandusministeeriumi poolt loodi esimene ametlik GM maisi vaba piirkond Lagoses.
GMO-vaba staatuse legaliseerimiseks viidi Lagose KOV-s kohalike põllumeeste seas läbi küsitlus ning kohalikud põllumehed jäid ettepanekuga nõusse.  Lagose GMO-vabast staatusest lisaks:
http://db.zs-intern.de/uploads/1198247503-146292979.doc

3 miljon häält GMO-de vastu Itaalias
Toidutootjate, tarbijaühingute ja keskkonnakaitsjate poolt loodud liidu kampaania tulemusena on üle 3 miljoni itaallase allkirjastanud petitsiooni, mis on GMO-de keelamise poolt.
"GMO-vaba Itaalia ja Euroopa" kampaania esindajate sõnul on petitsioonile vastanud 3,086,524 inimest, neist 3,068,958 (99.43%) olid GMO-de keelamise poolt ja 17,566 (0.57%) olid selle vastu.
http://uk.reuters.com/article/environmentNews/idUKL1342208120071113


Moskva koolid GMO-vabaks
Järelvalve käigus leiti Moskva koolidesse tarnitavatest toiduainetest GMOd 15-s tootes (sealhulgas ungari konservmais ja šokolaad "Alpen Gold"). Seadus keelab koolides eelarvelise raha kulutamise GMO-sid sisaldava toodangu sisseostmiseks.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=449&Itemid=40


Prantsusmaa pikendab GMO keeldu
Prantsusmaa rakendab kaitseklauslit, mis keelab ainsa Prantsusmaal kasvatatava GMO - nimelt maisi -  kasvatamise. Monsanto MON810 maisi kasvatamine peatati 2007. a detsembris, et vaadata lähemalt selle kasutamise keskkonna- ja tervisemõjusid.
Valitsuse poolt nimetatud komitee, mis koosnes teadlastest, põllumeestest, poliitikutest ja valitsusvälistest organisatsioonidest, ütles kolmapäeval, et "kahtleb tõsiselt", kas maisi saab kasvatada nii, et see ei kahjustaks keskkonda ja tarbijaid.
http://in.reuters.com/article/businessNews/idINIndia-31365420080111
http://www.euractiv.com/en/environment/france-suspends-gm-maize-citing-new-scientific-evidence/article-169522


Saksamaa muudab märgistusseadust
Tarbijatele ostuvalikute läbipaistvamaks tegemiseks  võtab Saksamaa kasutusele uue "GMO-vaba" ("mitte-GMO") erimärgistuse, mida saab kasutada GMO-vabade toodete puhul ning loomsete saaduste puhul (nt munad, liha, piim), kui loomi ei ole söödetud GM söödaga.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=468&Itemid=40

Euroopa eetika grupp ei kiida kloonitud loomade lubamist heaks
Euroopa eetika grupi töörühm peab kloonitud liha tootmist õigustamatuks ja ebaeetiliseks.  Antud arvamus läheb vastuollu Euroopa toiduohutusameti äsjase raportiga, mis kiitis heaks kloonitud loomade liha tarbimise Euroopas. USA Põllumajandusministeerium USDA sätestas selle aasta jaanuaris, et kloonitud loomadelt pärit toit on niisama ohutu nagu muu toit, avades sellega kloonitud loomadelt pärineva liha ja piima tee toiduturule. Eetikagrupp juhib tähelepanu kloonimisega seotud probleemidele ja teeb mitmeid ettepanekuid, kuidas olukorda hallata.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=470&Itemid=40


Kooseksiteerimine/saastumine

Kooseksisteerimisest Inglismaal
Suurbritannia avalikkus on kooseksisteerimise (st muund-, tava- ja mahekultuuride samaaegse viljelemise) plaanide vastu, pidades praegust regulatsiooniettepanekut liiga nõrgaks.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=430&Itemid=40

Peruu mais saastunud
Peruus leiti maisi saastumine kahe GMOga, millest kumbki ei ole Peruus kommertskasutusse lubatud olnud.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=461&Itemid=40


Tai mahajaëtud farmis leiti GM maisi taimed
Monsanto maisifarmi lähedal asuvast kohalikust farmist leiti GM maisi. Sellega suureneb Tais keskkonda "lekkinud" GMO-de juhtumite arv kolmele.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=451&Itemid=40

Belgias on sisse antud taotlus GM puude kasvatamiseks
Taoteljaks on Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB).Taotluse kohaselt loodetakse GM puid kasutada bioetanooli tootmiseks. Muudetud ligniinisisaldusega puude katsepõldude luba taotletakse praegu Belgias ja hiljem soovitakse taotleda luba ka Prantsusmaal.
Muundatud puudeks on hariliku haava ja valge haava hübriidid (populus alba x populus tremula). Mõlmad kasvavad Euroopas looduslikult, esimene kasvab looduslikult ka Eestis.
http://gmoinfo.jrc.it/gmp_report.aspx?CurNot=B/BE/07/V2


(Sotsiaal)majandus

Uusliberaalsuse teerulli vastu?  Bioloogilise ohutuse protokoll ja põllumajandusliku biotehnoloogia sotsiaalne reguleerimine
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=441&Itemid=40

USA ja Filipiinid toetavad erinevate skeemide läbi GM maisi kasvatajaid – USA-s kohustusliku kindlustuse vähendamise läbi, Filipiinidel suurema põllumajandusliku toetuse abil
USA: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=453&Itemid=40
Filipiinid: http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=467&Itemid=40

UK valitsuse teadlane ei näe biokütustest suurt kasu
Biokütuste suurenev tootmine on löönud segi valitsuse eelarved, löönud lakke toiduhinnad ja toonud kaasa Kagu-Aasia metsade hävimise, ütleb Briti põllumajandusministeeriumi juhtivteadlane.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=459&Itemid=40

Bt mais: võimalikud probleemid USA põllumeestele
Muundatud Bt mais võib lähiaastatel tuua põllumeestele palju peavalu, kui nad ei kasvata seda ettevaatlikult, teatas Purdue Ülikooli entomoloog.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=464&Itemid=40


 
Saabuvad üritused

2.-4. aprillil 2008 toimub Bremeni Ülikoolis (Saksamaa) konverents GM taimede suureulatusliku kasvatamise mõjudest 'Implications of GM-Crop Cultivation at Large Spatial Scales'. Registreeruda saab kuni 29. veebruar.
12. - 16. mai 2008, Bonn - Rahvusvaheline tulevikutoidu ja -põllumajanduse kongress. Registreerumine kuni 31. märts.

Saabuvaid üritusi ja nende veebilehtede aadresse näeb lingilt

http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=34


Tagasivaade GM riisi saastejuhtumile

2006-2007 suuremaid sündmusi oli ilmselt saastunud riisi leidmine.  Tegemist oli firma Bayer´i LL 601 riisiga, ja Hiina Xianyou BT63  riisiga – kummalgi riisil ei olnud saaste tekkimise hetkeks kommertskasutuse luba üheski maailma riigis, riis oli ilmselt sattunud toiduriisi saastama katsepõldudelt. Bayeri riis sai õige pea kommertsialiseerimise loa USA-s, samas leiti Euroopa Liidus Bayeri LL62 riis, mis omas USA-s kasvatamise luba, kuid oli EL-s ebaseaduslik.
Tervikliku ülevaate riisi saastumisest inglise keeles saab kõige paremini
http://www.gmcontaminationregister.org/index.php?content=nw_detail2

aga on ka eesti keeles:

http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=203&Itemid=40
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=40
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=40
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=40
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=281&Itemid=40

Muid artikleid GM riisi kohta:
Kas EFSA hinnang riisi ohutusele on adekvaatne?
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=198&Itemid=40

Riisi saastumisega seotud kohtuprotsessidest, vaidlustest ja vastutusest:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=40
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=40
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=346&Itemid=40
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=375&Itemid=40

Riisi saastumine läks maksma 1,2 miljardit USD
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=428&Itemid=40

Riisi saastumise põhjuseid ei suudetudki USAs välja selgitada ja ta klassifitseerus lõpuks koondnime ”müstika” alla
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=40

Euroopa Komisjon soovib nüüd kontrollmeetmeid maha võtta, liikmesriigid võivad testida riisi soovi korral enesealgatuslikult.

Eestimaa Looduse Fond viib 2007.-2008.a. ellu EL Science and Society programmist rahastatavat projekti ”Osalev teadus ja osalemine teaduses: kodanikuühiskonna organisatsioonide roll otsustusprotsessis biotehnoloogia arengu kohta”
(
http://www.participationinscience.eu/psx2/) ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatavat projekti “Avalikkuse teavitamine GMO-dest ja kaasamises osalemine”.