Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
VIB taotleb GM puude põldkatsete luba

ELi süsteemi on läbi Belgia on sisse antud taotlus GM puude põldkatseteks (katsemaaks taotletakse pinda suurusega 2400 m2).  Taoteljaks on Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB). Taotluse kohaselt loodetakse GM puid kasutada bioetanooli tootmiseks.
Muudetud ligniinisisaldusega puude katsepõldude luba taotletakse praegu Belgias ja hiljem soovitakse taotleda luba ka Prantsusmaal.
Muundatud puudeks on hariliku haava ja valge haava hübriidid (populus alba x populus tremula). Mõlmad kasvavad Euroopas looduslikult, esimene kasvab looduslikult ka Eestis.

http://gmoinfo.jrc.it/gmp_report.aspx?CurNot=B/BE/07/V2

28. mail otsustasid Belgia ametivõimud mitte anda GM puudele luba:

(prantsuse keeles) http://www.greenpeace.org/belgium/fr/press/releases/peupliers-transgeniques-les

VIB taotles keelu peatamist kuni kohtulahenduse saamiseni, et mitte kaotada katsetulemusi:

http://www.vib.be/NR/rdonlyres/E8FB2BC8-3D32-4D76-BFC1-9609FA07C689/2635/20080725_ENG_VIBHQ_PerscommuniquéMinisterCeysensVI.pdf

Riigi Nõukogu otsustas panna ajutise veto ministrite Magnette ja Onkelinx otsusele keelata põldkatsed geneetiliselt muundatud hariliku haava ja valge haava hübriididega (30. 12. 2008):

http://www.vib.be/NR/rdonlyres/E8FB2BC8-3D32-4D76-BFC1-9609FA07C689/2794/20081230_ENG_RaadvanStateschorstweigeringvanVIBvel.pdf