Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
USA andis ametliku õnnistuse kloonitud loomadest pärinevale toidule

Eesti Geenikeskus/Reuters

15.01.2008


USA Põllumajandusministeerium USDA sätestas, et kloonitud loomadelt pärit toit on niisama ohutu nagu muu toit, avades sellega kloonitud loomadelt pärineva liha ja piima tee toiduturule.

Ministeerium tugines otsuse langetamisel USA Toidu- ja Ravimiameti FDA riskianalüüsile, mille põhjal olemasolevate andmete laialdane evalvatsioon ei teinud kindlaks ühtegi potentsiaalset ohuallikat, mis viitaks tervetelt kloonitud veistelt, sigadelt ja kitsedelt pärineva toidu ohtlikkusele. Küll ei andnud FDA enam kui 700 vastava uuringu tulemuste läbitöötamise järel hinnangut kloonitud lammastelt pärit toidu ohutusele, kuna selle kohta ei olnud piisavalt infot.

USA-s on praegu umbes 570 kloonitud looma, seni on kariloomade kasvatajad vabatahtlikult vähemalt avalikult hoidunud kloonitud loomadelt pärinevat toitu pakkumisest toiduturule.

Vaatamata FDA positiivsele lõpphinnangule kloonitud loomadelt pärineva toidu ohutuse kohta, on USDA pöördunud kloonitud loomade kasvatajate poole palvega mitte pakkuda turule oma toodangut enne üleminekuperioodi lõppu, mille pikkuseks hinnatakse vähemalt mitmed kuud. Üleminekuperiood ei kehti kloonitud loomade järeltulijatelt saadava liha ja piima kohta.

Kloonitud loomadelt pärineva toidu suurtes kogustes jõudmine turule võib puhttehnilistel põhjustel aega võtta veel neli-viis aastat. Suurimaks väljakutseks osutub sellise toidu toetajatele aga nii tarbijate kui ka toiduainetetööstuse vastuolulise suhtumise ületamine kloonitud loomadest pärit toiduainetesse.

Kloonitud toidusaadustele ei hakata USA-s nõudma erimärgistust. 

Seotud teemal:

Agro-Biotechnology: Cloned farm animals - a 'killing application'? (mai 2010) Christoph Then, Ruth Tippe
Risks and consequences of the introduction of cloned animals for food production
http://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech%20Klonreport%20Häusling_3.pdf