Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Saksamaa kutsub üles revideerima EL GMO lubamise protseduuri

International Herald Tribune
26. november 2007

Saksa põllumajandusminister Horst Seehofer kutsus Euroopa Liitu peatama uute GMO de lubamine ning kaaluma, kuidas saab GMOsid Euroopas kasutada.

Seehoferi sõnul on praegune süsteem langenud paljude EL liikmesriikide kriitikatule alla ning on sellega ei saa sugugi rahule jääda.

Saksamaa kutsus ELdu liikmesriike algatama uut debatti GMO-de üle.

Seehoferi sõnul on Euroopa Toiduohutuse Ameti ülesannete hulka kuuluv GMO-de riskihindamine liiga biotehnoloogiasektori mõju all.

Euroopa Komisjon on lubanud liikmesriikide tugeva kriitika tulemusena ELdu GMOde lubamise süsteemi rangemaks muuta. Kõikidest El-du riikidest hindavad praegust lubamise süsteemi piisavaks vaid kolm riiki - Suurbritannia, Iirimaa ja Holland.

Seehoferi sõnul on liiga riskantne ka see, et praegu jääb viimane sõna GMO-de lubamisel Euroopa Komisjonile, kui ELdu liikmesriigid ei suuda omavahel kokku leppida. Kokkuleppeks lihtenamusest ei piisa, peab olema kvalifitseeritud häälteenamus, mida siiani pole ühegi GMo puhul suudetud saavutada.

"Mingi toote lubamisega seotud ohud on teaduslik küsimus, mida pädev ametkond peab arvestama,"
ütles Seehofer. "Poliitikud võivad aga otsustada GMOde kasvatamise ja märgistuse üle."

Terve lugu:
http://www.iht.com/articles/ap/2007/11/26/europe/EU-GEN-EU-Biotech.php