¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Infoleht september 2006 - oktoober 2007

GMO infolehel oli vahel pikk paus, aga nüüd on taas tekkinud võimalus uudiseid tutvustada.

Tänases infolehes käsitleme põhiliselt uusi GMO -loataotlusi ja EL liikmesriikides toimuvat, järgmine kord püüame kajastada ka GMOdega seotud laiemaid teemasid.

Listi lisandumiseks ja lahkumiseks saatke palun mail
See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

GMO-Infoleht

Eestimaa Looduse Fond, 12.11.2007

EESTI
Eestimaa Looduse Fond
viib  2007.-2008.a. ellu EL Science and Society programmist rahastatavat projekti ”Osalev teadus ja osalemine teaduses: kodanikuühiskonna organisatsioonide roll otsustusprotsessis biotehnoloogia arengu kohta”
(http://www.participationinscience.eu/psx2/) ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatavat projekti “Avalikkuse teavitamine GMO-dest ja kaasamises osalemine”.

*
Eesti Keskkonnaühenduste Koda esitab Põllumajandusministeeriumi nõuandva komisjoni koosolekul 12.11.2007 uued kommentaarid ja seisukohad põllumajandusministeeriumi ettevalmistatud nn. kooseksisteerimise regulatsiooni eelnõu praegusele versioonile (GMOVS muutmise eelnõu). Osaliselt on EKO poolt 2006.a. jaanuaris ja 2007.a. märtsis esitatud ettepanekuid arvestatud. Mitte arvestatud ettepanekute kohta pole EKO Põllumajandusministeeriumilt vastuseid saanud. EKO hinnangul on eelnõu oluliselt täienenud, kuid täiendamist vajavad veel vastutuse, koolituse ja GMO-vabade piirkondade aspektid.  Kooseksisteerimise küsimusega saab lähemalt tutvuda
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=30

*
2. novembril 2007 asutasid ELF ja kolm keskkonnajuristi – L. Keerberg, S. Nittim ja K. Vaarmari – sihtasutuse Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK).
KÕKi eesmärgiks on luua, koondada, vahendada ja kasutada keskkonnaõigusalast ekspertteadmist, et edendada keskkonnaõiguse arengut ja aidata kaasa erineva tasandi keskkonnaotsuste ning seadusandluse kvaliteedi parandamisele.
Kärt Vaarmari: "KÕK keskendub peamiselt keskkonnaotsuste tegemise praktika juriidilisele analüüsile, kuna meie hinnangul ei ole piisavalt uuritud, kuidas keskkonnaseadused praktikas töötavad – loodame, et analüüsid aitavad seadusandlust parandada tõhusamalt kui reageerimine ainult üksikjuhtumitele. Praktikas avastatud süsteemsete vigade analüüs, aga ka teave mõnes piirkonnas või ametiasutuse poolt rakendatava hea praktika kohta annab otsustajatele hea võimaluse oma tegevuse kvaliteeti tõsta. Samas soovib KÕK aidata kaasa ka juriidilisele diskussioonile ja keskkonnaõigusalase info levikule.”

*
Keskkonnaministeerium organiseerib 13. - 14. novembril 2007 bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku teabepäeva koos praktilise koolitusega. Bioloogilise ohutuse teabevõrgustik on loodud Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli elluviimiseks ja selles andmebaasis on infot paljude maailma maade kohta - kontaktid, seadused, GMO load, eksperdid  jne. Koolitusel käsitletakse teabevõrgustikke ja õpetatakse andmebaasist infot leidma ja infot sisestama. Koolitajad on Sloveeniast ja Valgevenest. Sihtgrupp on nii ametiasutuste töötajad kui ka avalikkuse esindajad (NGOd, huvitatud kodanikud).


*
Eesti koalitsioonileping toetab GMO-vabade piirkondade teket
(Vt. http://www.valitsus.ee/?id=1307 (Põllumajandus, p.13)
Ka Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder on avaldanud veendumust, et Eesti peaks jääma nii GMO-vabaks kui võimalik.

*
EKO leiab, et kooseksisteerimise regulatsiooni tuleb lisada viide GMO-vabade piirkondade loomise võimalusele. Isegi kui see võimalus jääb ainult vabatahtlikul alusel, oleks mõistlik luua süsteem, mille kaudu GMO-vabad piirkonnad registreeritaks näiteks Põllumajandusministeeriumis, kus oleks selge ülevaade Eestis loodud GMO-vabadest piirkondadest. Vastavad piirkonnad võiksid kajastuda GMO-registris (millest saaks siis üheaegselt ülevaate nii GMO-vabade piirkondade kui GM-põldude kohta).

 

EUROOPA LIIT

EL keskkonnavolinik on kahe GM maisi kasvatamise vastu
EL Keskkonnavolinik Stavros Dimas kutsub üles keelama kahe GM maisi kasvatamise EL-s (Syngenta Bt-11 maisi ja Pioneer´i mais 1507).
Keskkonnavoliniku sõnul ei ole võimalikud pikaajalised mõjud keskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele selged ja võivad selguda palju hilisemas staadiumis. Dimase sõnul on teaduskirjanduses nende maiside keskkonnamõjude suhtes piisavalt palju ebamäärasust ning nende kasvatamisel tekkiv riskimäär aktsepteerimatu.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=40

Teised, GMO-meelsemad Komisjoni volinkud, ei pruugi aga praeguse seisuga Dimase üleskutset arvestada. Greenpeace on algatanud kampaania KESKKONNAVOLINIKU TOETAMISEKS, mis on kogunud nädalaga 35000 allkirja. Anna sinagi oma hääl ettevaatusprintsiibi poolt:
http://www.greenpeace.org/international/getinvolved/support-dimas-on-maize?MM_URL=RSSthings-can-do

Uutele GM kultuuridele lubade andmine Euroopa Liidus 2007.a.

Taotlus GM-kartuli lubamiseks pole veel otsustatud: Eesti toetab tööstusliku GM-kartuli kasvatamist
Juulikuust alates on biotehnoloogiatööstus oodanud, et Euroopa Komisjon väljastaks loa Saksa kemikaalifirma BASF GM kartulile. Kui Komisjon annab kartulile rohelise tule, on see esimene GMO, mis peale 1998. aastat saab EL-s kasvatusloa. 10 riiki, sh Eesti andsid GM-kartuli kasvatamise lubamisele oma poolthääle, vastu oli 11 riiki ja 6 riiki jättis hääletamata.
Eesti Keskkonnaministeeriumi nõustav geenitehnoloogiakomisjon (GTK) hindas häälteenamusega selle kartuli ohud keskkonnale ja inimesele minimaalseks ning soovitas anda firmale kartuli kasvatusloa.  Kartul on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks, kuid BASF taotleb ka kasutamisluba söögi ja söödana.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=404&Itemid=83
Konkreetse kartuli puhul vaatas nii EFSA kui EV GTK mööda  faktist, et kartul sisaldab antibiootikumi resistentsuse markerit (ARM) (http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=413&Itemid=27)
Vastavalt direktiivile 2001/18 ei tohiks kommertskasutusse lubatavatel kultuuridel alates 2004. aastast enam ARM-e olla – vanad lubatud kultuurid tuleks kasutusest kõrvaldada ja uusi mitte lubada, kuna see võib viia antibiootikumidele resistentsuse kujunemisele ka inimestele ohtlikel haigustekitajatel. EFSA põhjendas erandi tegemist sellega, et antud antibiootikume (kanamütsiin, neomütsiin) kasutatakse vähe, samas väidavad nii Maailma tervishoiuorganisatsioon kui Euroopa Ravimiamet, et need antibiootikumid on olulised ja võivad muutuda veelgi olulisemaks, nt multiresistentse tuberkuloosi ravis.

EU keskkonnavolinik hädas kuuma GM kartuliga:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=388&Itemid=40

Uued GMO-d Euroopa turul

Euroopa Komisjon andis äsja loa neljast geenmuundatud põllukultuurist tehtud toodete turustamisele, mille kohta  EL põllumajandusministrid ei jõudnud eelnevalt kokkuleppele, ilmutades järjekordselt riikidevahelisi suuri lahkarvamusi geenmuundatud põllukultuuride suhtes.
Loa said GM maisid  Herculex RW 59122, 1507xNK603 ja MON810xNK603 ja GM suhkrupeet H 7-1. Eesti hääletas nimetatud liinide lubamise  poolt.
Euroopa Komisjon on lubanud siiani turule kõik GMO-d, mille kohta põllumajandusministrid üksmeelele pole jõudnud.
Maisitüved 59122, 1507/NK603 ja MON810/NK603 on resistentsed kindlatele kahjurite ja taimekaitsevahendite suhtes, suhkrupeet H7-1 aga glüfosaate sisaldavate herbitsiide suhtes.
Luba anti nende müügiks ja kasutamiseks toidu ja loomasöödana, mitte kasvatamiseks.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=393&Itemid=40

 

Juba märtsis lubas Euroopa Komisjon  turule kolm GM rapsitüve (Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3) ,
kuigi 18. septembril  2006 toimunud Põllumajandusnõukogus hääletas vaid vähemus EL põllumajandusministritest õlirapsi impordi lubamise poolt EL-i.
Impordi pooldajateks olid Portugal, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Holland ja Belgia; vastu hääletasid Prantsusmaa, Sloveenia, Austria, Eesti, Malta, Läti, Itaalia, Leedu, Kreeka, Küpros, Taani, Ungari, Poola ja Luksemburg. Hispaania, Rootsi, Tšehhi, Slovakkia ja Iirimaa loobusid hääletamisest.

Taotleti õlirapsi erinevate toodete impordi luba (k.a. seemned) loomatoiduks kasutamiseks. Sama õliraps on  juba ka toiduõlis kasutamiseks lubatud (1829/2003).

Jaapani kogemused näitavad, et isegi kui riigis rapsi ei kasvatata, võib see levida keskkonda mahapillatud seemnetega – ning nagu 2007.a. kaardistus näitab, mitte ainult transporditeede ja töötlemistehaste ümbrusesse.
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=371&Itemid=40
Loe ka:
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=40

Ka GM nelgi impordi lubamise suhtes ei jõudnud  2007.a veebruaris EL keskkonnaministrid kokkuleppele, kuna ei saavutatud kvalifitseeritud häälteenamust. Nelgid on muundatud herbitsiidiresistentseks ja toodavad sinist pigmenti.
Eesti hääletas GM nelgi impordi lubamise poolt.

Sinise nelgi turustamise taotluse esitas üks Austraalia esimesi biotehnoloogia firmasid Florigene. Florigene´i soov on  lilli EL-tu importida ja müüa, mitte kohapeal kasvatada.
http://www.planetark.com/dailynewsstory.cfm/newsid/40422/story.htm


Mitmed vanad GMOd kaovad turult

Toiduahela ja loomatervishoiu alalises komitees toetasid liikmesriigid kevadel Komisjoni otsust mitte pikendada 5 "vana" GMOd, mida siiamaani oli lubatud müüa. Nendeks on mais Bt176, mais GA21xMON810, õliraps Ms1Rf1, õliraps Ms1Rf2 ja õliraps Topas 19/2.
Antud GMOd lubati turule enne, kui hakkas kehtima GM toidu ja sööda määrus 1829/2003 ning neid võis turustada kuni 18. 04.2007.
Komisjon ei prognoosi firmadelt pikendustaotlusi, kuna neid GMOsid enam ei kasutata. Komisjoni sõnul on kõik nendest GMOdest saadud toidu- ja söödavarud ära kasutatud.
Siiski on vöimalik, et vähesel määral võib neid GMOsid siiski juhuslikult leida.
Komisjoni ettepanekus on ka nõue, et vastavad firmad tuvastaksid ja likvideeriksid turult ära nende GMOde seemned. Kuna on selge, et üleöö seda pole võimalik saavutada, on nende GMOde puhul lubatud järgneva 5 aasta jooksul 0,9% juhuslik saastemäär toidus ja söödas.
Lisateave:
http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/gmfood/index_en.htm
 

EL liikmesriigid ja GMOdega seotud seadused:

Austria Valitsus ja Ülem-Austria regioon kaotasid vaidluse GMOde kasvatuskeelu üle Euroopa Kohtus
http://www.endseuropedaily.com/articles/index.cfm?action=issue&no=2386

Euroopa Komisjon (EK) on otsustanud edendada geenmuundatud (GM) taimede jõudmist Euroopasse hoolimata avalikkuse vastuseisust
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=313&Itemid=40

Prantsusmaa lubab peatada GM taimede kommertskasvatuse
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=362&Itemid=40

Europarlament hoiatab bioloogilise mitmekesisuse vähenemise eest
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=338&Itemid=40

USA sunnib jätkuvalt Euroopat GMO-sid turustama
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=347&Itemid=40


Ungari piiras GM põllukultuuride kasvatamist
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=242&Itemid=40

Mahetoidu standarid täpsustuvad GMO-de küsimuses
2007.a. juunis võeti vastu uus EL mahepõllumajanduse määrus, mis täpsustab GMO-reegleid: GMO-tooted on mahepõllumajanduses rangelt keelatud, kuid ka mahetoidus on lubatud juhuslik GMO-saaste kuni 0,9%.
http://www.ceet.ee/y/z0zNEWSy2544.html

Poola kaitsemeetmed GMO-de küsimuses on keskkonnajurist L. Krämeri väitel kooskõlas EL seadustega
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=377&Itemid=40

Saksa valitsus võtab vastu uue GMO seaduse
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=370&Itemid=40

Hollandis keelati GM kartuli põldkatsed
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=40

Leedu ei luba GM rapsi põllukatseid
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=40

BASF katkestas GM kartuli põldkatsed UK-s
http://www.eko.org.ee/gmo/index.php?option=com_content&task=view&id=337&Itemid=40