Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Õigusaktid

GMOde küsimust reguleerivatest Euroopa Liidu õigusaktidest on kõige olulisemad direktiiv 2001/18/EÜ, mis paneb paika GMOde tahtliku keskkonda viimise korra ehk loamenetluse, ning määrus 1829/2003, mis reguleerib GM-toidu ja sööda kasutusele võtmise lubade andmise korra. Lisaks on oluline ka määrus 1830/2003, mis reguleerib GMOde märgistamist.

Eesti seadusandlusest on kõige olulisem õigusakt geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus, mis lähtub EL direktiivist 2001/18/EÜ ja reguleerib seda, kuidas toimub GMO-lubade väljaandmine Eestis esitatud loataotluste puhul.