Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Biokütused võivad hoopis soodustada globaalset soojenemist


25.09.2007


Nobeli preemia laureaadi Paul Crutzeni analüüsi kohaselt mitmete biokütuste valmistamiseks kasutatavate põllukultuuride kasvatamine pigem suurendab, mitte ei vähenda kasvuhoonegaaside eraldumist atmosfääri.

Nimelt on Crutzen koos kolleegidega arvutanud välja, et need põllukultuurid eraldavad atmosfääri senihinnatust umbes kaks korda enam potentsiaalset kasvuhoonegaasi dilämmastikoksiidi N2O, mida tuntakse ka naerugaasina. N2O suurem eraldamine mitte ainult ei nulli fossiilsete kütuste põletamisest saadavat tulu, vaid tõenäoliselt isegi soodustab globaalset soojenemist.

Crutzeni väited tuginevad arvutustele, et mikroorganismid muundavad lämmastikväetistes sisalduvast lämmastikust naerugaasiks 3-5%, mitte aga umbes 2%, nagu seni arvatud.

Näiteks rapsist saadud biodiisli - mis moodustab 80% Euroopas toodetud biodiislist - tootmisel ületab N2O emissioonist tingitud soojenemine 1-1,7 korda fosiilkütuste kasutamata jätmisest saadud jahutava efekti, maisi puhul on see näitaja vahemikus 0,9-1,5. Ainult suhkruroost toodetud biodiisel tundub olevat tavakütustele globaalse soojenemise aspektist lähtudes parem alternatiiv vastava suhtega 0,5-0,9.

Allikas: CheckBiotech.Org/Eesti Geenikeskus

http://www.genomics.ee/index.php?lang=est&nid=2322