Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Uus uurimus hoiatab inimtoiduks lubatud GM maisi NK 603 võimaliku toksilisuse eest


Greenpeace International, European Unit, Belgia

14. juuni 2007

Juba lubatud GM toidu ohutust puudutav uurimus tõstatab taas küsimuse: kas GM toodete ohutus ikkagi on EL ametkondade poolt piisavalt kontrollitud enne loa väljastamist?
Prantsuse teadusinstituudi CRIIGEN uurimus puudutab Monsanto herbitsiidiresistentse GM maisi NK 603 toitmiskatseid rottidel ning märgib ära 60 olulise erinevuse olemasolu 90 päeva jooksul GM maisiga toidetud rottide ja tavamaisiga toidetud rottide vahel.
Muundmaisiga toidetud rottidel ilmnesid erinevused nii neerude, aju, südame kui maksa parameetrites, samuti erines katseloomade kaal oluliselt. See võib viidata toksilisusele, kuid edasisi uurimusi ei ole läbi viidud.
Greenpeace´i esindaja Marco Contiero sõnul on sellise lühikese aja jooksul niivõrd tõsiste erinevuste ilmnemine murettekitav.

NK 603 geneetilsielt muundatud mais lubati EL-tu 2004. aastal.

Terve pressiteade:
http://www.greenpeace.org/eu-unit/press-centre/press-releases2/seralini-NK603