Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Rämps-DNA kodeerib täiendavat RNAd


13. juuni 2007


Geneetika keskne dogma on olnud lihtne: DNA kodeerib RNA, mis kodeerib valku. Nüüd on see lihtne arusaam rahvusvahelise konsortsiumi töö tulemusena muutunud oluliselt segasemaks.

Nimelt on selgunud, et DNA kodeerib oluliselt rohkem RNAd kui keskne dogma seda ette näeb - transkribeeritakse isegi osa rämps-DNAd.

Projekti The Encyclopedia of DNA Elements - ENCODE raames selgunud, et kui nn klassikaline DNA koopia transleeritakse valguks ootusepäraselt, siis lisaks igat konkreetset geeni kopeerivale RNAle sünteesitakse hulgaliselt RNAd ka muudest DNA piirkondadest. Samas ei transleerita mitte ühtegi täiendavatest RNA fragmentidest valkudeks, seega seisab nende funktsiooni väljaselgitamine veel ees.

ENCODE laborid analüüsisid 30 miljonit inimese DNA alust (ca 1% kogu inimese genoomist) 44 erinevast ja juhuslikult valitud kohast ning mõõtsid nendega seonduvat transkriptsiooni elusates rakkudes. Analüüsid viidi üksteisest sõltumatult ja erinevaid meetodeid kasutades läbi 38 eri laboris.

Valitud proovid sisaldusid umbes 400 tuntud geeni ja teadlased eeldasid ka sama suurt kogust erinevaid RNAsid, ent tegelikkuses ületas RNAde arv kahekordselt eeldatu. Täiendavalt tegid nad kindlaks eeldatust ligi kümme korda rohkem transkriptsiooni aktiveerimispunkte. Paljud RNA-d olid transkribeeritud geenidevahelisest valke mittekodeerivast piirkonnast, nn rämps-DNAlt. Veelgi üllatavam oli osade RNAde pärinemine hoopis geenidest kaugemal asuvatest rämps-DNA piirkondadest. Teadlased usuvad, et täiendava RNA süntees on tingitud eelkõige transkriptsiooni aktiveerimispunktide üliküllusest.

Mis on täiendava, valku mittekodeeriva RNA funktsioon, ei oska teadlased veel kindlalt öelda. Igal juhul paistab olevat selge, et mittekodeeriva DNA nimetamine rämps-DNAks ei ole enam õigustatud.

Allikas: New Scientist/Eesti Geenikeskus
 
http://www.genomics.ee/index.php?lang=est&nid=2221

http://www.nature.com/nature/focus/encode/index.html