Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Üha rohkem EU riike suhtub skeptiliselt GM maisiReuters

5. juuni 2007


Mitmed mõjuvõimsad EL riigid on muutunud skeptilisemaks ühe EL-s pikimat aega lubatud maisi - Monsanto MON 810 kahjuriresistentse maisi vastu (USA-s turustatakse nime YieldGard all).

Monsanto enda väitel on mais valikuliselt toksiline, inimestele, kaladele ja metsikule loodusele ohutu, kuid üha rohkem EL liikmesriike on hakanud selles kahtlema.

Viimaste nädalate vältel on debatiga liitunud kaks EL juhtriiki - Prantsusmaa ja Saksamaa.

Saksamaa valitsus teatas, et alates 2008. aastast võib maisi MON 810 seemneid müüa vaid koos vastava seireplaaniga, mis võimaldaks uurida maisi mõju keskkonnale - meede, mille kohta põllumehed ütlevad, et see võrdub kasvatuskeeluga.

Mõne aja möödudes väljendas Prantsuse valitsuse tähtsuselt teine mees - keskkonna-, transpordi- ja energiaminister Alain Juppe - et ta ei välista, et Prantsusmaa järgib Saksamaa eeskuju.


Mais MON810 on keelatud järgmistes riikides:

Austria keelas MON 810 1999.a. juunis, umbes 14 kuud pärast selle lubamist ELi.

Ungari, üks EL-27 suurimaid teraviljatootjaid, oli GMO-de keelamisel esimene Ida-Euroopa riik ning keelas mais MON810 kasvatamise 2005.a. jaanuaris.

Samal aastal keelasid MON 810 maisi ka Kreeka ja Poola, kasutades EL seadusandluses olevat klauslit, mis lubab riigil ise otsustada riigipinnale GM seemnete lubamise - kuigi keelu kehtima hakkamiseks peavad seda toetama EL liikmesriigid.
Mõlemas riigis kehtivad piirangud MON 810 maisile.

Bulgaaria parlament on samuti väljendanud toetust MON 10 kasvatuspiirangutele ja viidanud sarnase keelu võimalikkusele Bulgaarias.

 

Terve lugu:

http://www.reuters.com/article/scienceNews/idUSL0557943220070605