Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
ÜRO raport kaalub biokütuste plusse ja miinuseid

10.05.2007


ÜRO uus raport hoiatab, et biokütuste laialdane kasutuselevõtt võib energiaprobleemi lahendamisele kaasaaitamise kõrval ka põhjustada uusi probleeme.

Globaalne bioetanooli ja –diisli tootmine on viimase viie aasta jooksul kahekordistunud ning veelkordset kahekordistumist oodatakse lähema nelja aasta jooksul. Ka EL plaanib aastaks 2020 biokütuste kasutamise mahtu suurendada 10%-ni kütuste kogukasutusest.

Bioenergeetika, sh biokütuste tootmise arengud võimaldavad toota keskkonnasõbralikku energiat ning vähendada globaalset vaesust. Ent see võib kaasa tuua ka uusi probleeme, sealhulgas surve toiduainete kasvatamiseks mõeldud põllumaadele, mis võib viia põhipõllukultuuride, sh teraviljad, hinnatõusule ning suurenenud veevajaduse. Ja kuna biokütuseid toodetakse suures mahus, siis võib see viia kõige vaesemate väikepõllumeeste pankrottideni ja nende langemisele veel suuremasse vaesusesse.

Biokütuste tootmiseks sobivate põllukultuuride kasvatamine monokultuuridena suurtel põllumassiividel võib põhjustada bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, pinnase erosiooni ning toitainete väljauhtumist mullast. Siiski on negatiivset keskkonnamõju võimalik vältida, hoolika planeerimise tulemusena võib see olla ka hoopis positiivne.

Raport pakub välja ka raamistiku otsustajatele, mis julgustab bioenergeetika kasutuselevõtmist eesmärgiga tagada maksimaalne tulu vaestele ja keskkonnale.

Raporti terviktekst: http://esa.un.org/un-energy/pdf/susdev.Biofuels.FAO.pdf

Allikas: CORDIS News/Eesti Geenikeskus

http://www.genomics.ee/index.php?lang=est&nid=2178