Avaleht     Toit     Kliima     Kütus     Ühine!    
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biokütused
Uudised
Infoleht
Artiklid
Ühine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
Õigusküsimused
Kooseksisteerimine
Trükised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Teadlased suhtumine GMO-de keskkonda viimisest oleneb nende töö rahastajast ja erialasest taustast


Kvakkestad, Valborg; Gillund, Froydis; Kjolberg, Kamilla Anette; Vatn, Arild
Environmental Values, Volume 16, Number 1, February 2007, pp. 79-104(26)

Lühikokkuvõte:

Antud uurimuses analüüsitakse teadlaste suhtumist geenmuundatud (GM) taimede keskkonda viimisesse ning suhet nende töökonteksti ja suhtumise vahel. Töökonteksti all mõeldakse nt. töökohta (ülikool või tööstus), uurimistöö rahastamisallikaid (riiklik või tööstus) ja nende erialast tausta (ökoloogia, molekulaarbioloogia ja traditsiooniline sordiaretus).
62 teadlase intervjueerimisel tuvastati 2 selget faktorit, mis kehtisid 92% ulatuses.
Faktor 1 teadlased suhtusid GM taimedesse mõõdukalt negatiivselt ning rõhutasid nendega seotud selgusetust ja kompetentsipuudust, samal ajal faktor 2 teadlased suhtusid GM taimedesse positiivselt ja rõhutasid GM taimede kasulikkust ning väitsid, et GM taimed ei tekita mingeid uusi riske võrreldes tavataimedega.
Antud uurimuse kohaselt oli teadlaste suhtumise ja rahastamisallika vahel selge seos.  Ükski ökoloog ei sattunud faktor 2 alla, samas kui kõik GM tööstuse poolt finantseeritavad teadlased sattusid faktor 2 alla.

Eriala ja rahastamise tugev mõju võib õigustada teatud institutsionaalsete muutuste läbiviimise vajadust teaduse organiseerimisel ja avalike otsuste tegemisel uute tehnoloogiate hindamisel.
Poliitikud peaksid edendama interdistsiplinaarset haridust ja teadustegevust ning tagama erinevate distsipliinide esindajate kaasatust uute tehnoloogiate üle otsustamisel avalikus ruumis.

Terve artikkel:

http://www.ingentaconnect.com/content/whp/ev/2007/00000016/00000001/art00007