¬†¬†¬† Avaleht ¬†¬†¬† Toit ¬†¬†¬† Kliima ¬†¬†¬† K√ľtus ¬†¬†¬† √úhine! ¬†¬†¬†
Mis on GMO?
Riskid
Toidutootmine
Kliimamuutused
Biok√ľtused
Uudised
Infoleht
Artiklid
√úhine!
GM-tooted
GMO-vabad piirkonnad
√ēigusk√ľsimused
Kooseksisteerimine
Tr√ľkised
Filmid
Kalender
Kes me oleme?
Viited
Kontakt
Kui palju toksiini toodab tegelikult MON 810 mais?

Greenpeace Germany
Autorid: Antje Lorch & Christoph Then

 

11. mai 2007

Kui palju toksiini toodab tegelikult MON 810 maisitaim?
Bt toksiini kontsentratsioon põllutaimedes Saksamaal ja Hispaanias


Lühikokkuvõte:

2006.a. kasvuperioodil võttis Greenpeace lehenäidiseid kommertskasvatuses olevatest MON810 maisitaimedest Saksamaal ja Hispaanias, et määrata kindlaks Bt toksiini (Cry1Ab) kontsentratsioon.
Kokku analüüsiti 619 proovi 12-lt põllult, analüüsiks kasutati ELISA teste.


Greenpeace´i uuring näitab üllatavat mustrit, milles enamuse moodustasid taimed, mille BT toksiini tase oli väga madal. Sinna vahele võis mõne taime puhul tuvastada kõrget toksiinitaset. Erinevused samal põllul kasvanud ja samal päeval analüüsitud taimede vahel on märkimisväärsed ning võisid olla kuni 100-kordsed.
See kinnitab 2007.a. aprillis avaldatud uut uurimust, milles leiti, et MON810 maisi puhul on jalgitav  Cry1Ab ekspressioni kontsentratsioonide erinevus üksiktaimede vahel. (Nguyen & Jehle (2007))

Greenpeace´i uurimuse autorid järeldavad, et
- Toksiini kontsentratsiooni ebaühtlus on murettekitav ja võib olla põhjustatud kas geneetilistest või keskkonna-alastest teguritest ning leiavad, et enne avatud keskkonnas kasvatmist peaks põhjuseid uurima suletud keskkonnas.
- Riskianalüüsid, milles käsitletakse antud taime potentsiaalset ohtu loomadele (toitmiskatsed) või non-target putukatele, ja milles toksiini kontsentratsiooni eelnevalt ei määrata, tunduvad olevat kasutuskõlbamatud ning ei anna adekvaatset pilti maisi ohust või ohutusest keskkonnas.
- Tekib küsimus: kui Bt toksiin on efektiivne ka oluliselt madalamates kogustes, kui eelnevalt kirjeldatud on, siis tühistab see täielikult laialt laialt levinu dogma, et BT toksiin GM taimedes on sama, mis loomulikult esinev Bt toksiin. Kui aga ei ole, siis tekib küsimus selle toksiini efektiivsuses kahjurite suhtes, kusjuures kahjurputukate kokkupuude subletaalsete toksiinidoosidega võib kiirendada kahjuritel resistentsuse kujunemist toksiini vastu.
- Tootjafirma Monsanto meetodid originaaltaimedel toksiini kontsentratsiooni määramisel ei ole avalikult kättesaadavad. Selleks, et saaks usaldusväärselt võrrelda uusi andmeid Monsanto andmetega, on oluline, et see infomatsioon muutuks avalikuks. Samuti peaks taoline informatsioon olema kättesaadav laboritele, samuti peavad riiklikud instantsid defineerima standardiseeritud meetodid toksiini kontsentratsioonide määramiseks riskianalüüsi ja kommertsialiseerimisjärgse seire jaoks.

Autorid jõuavad järeldusele, et senikaua, kui riskianalüüsi, seiret ja tootekvaliteeti puudutavad küsimused on lahtised, peab MON810 kommertskasvatuse peatama, kuna antud mais ei vasta seadusandluses kasvatamiseks lubamiseks kehtestatud nõuetele.

Uurimusega saab tutvuda siit:

http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/.../greenpeace_bt_maize_engl.pdf